jueves, 24 de junio de 2010

SOBRE A ECONOMÍA DA SUSTENTABILIDADE

Días atrás apareceron marcadas moitas das pedras, das malas pedras asentadas en Sarmiento, por mal asentadas ou escachifadas. Pensei que era labor dun veciño avisador; pero non. Era a sinalización previa prós traballos dalgún novo plan Renove: Repoñe-las tapas-trampa e colocare outras que van seguir escachando. Seguro.
O Plan E, con til de Ñ, vai do que o Goberno chama "Economía sostenible", que non é tal. En Pontevedra, onde socialistas i estalinistas están asociados, sabemos a qué lle chaman economía sustentable: Á que mantén o estado de obras permanente, dos traballos mal feitos que garanticen renovaciós que non son tales, da man sempre dalgunha empresa amiga, ou eso parece. Cartos pra algús.

Un dos espacios renovados. A poucos metros de distancia xa esnaquizou algunha das novas pedras. Desenvolvemento sustentable. Traballo mal feito, reparación mal feita, material bastardo, comisiós. Etc,
-
Pontevedra, 24.06.2010
-
Entrada n. 1248 do blog
-
SOBRE A ECONOMÍA DA SUSTENTABILIDADE,
por Xesús López Fernández
-
Calquera que visite Pontevedra, a súa zona vella, pode obter un conocemento cabal do que aquí se fixo, de cómo se estafou á UE cunha inversión da subvención recibida da mesma, coa aplicación indebida dos cartos: privatización das vellas prazas hoxe desnaturalizadas; peatonalización total con perda de habitantes. Hoxe, vivir na zona vella é unha tristeza, sometído-los habitantes, en casos, ó umbral da miseria e sempre cunha evidente perda de calidade de vida.
-
As fotos aclaran cousas. I estos fantoches chaman economía sustentable ó que van facere coa rúa Laranxo, hoxe partida en dúas. Outra cousa sería aproveita-la pedra de porpiaño da vella rúa, serrala, asentala sobre formigón e morteiro mol. Eso sí sería un pavimento prá eternidade. Pero, non, eso non-o queren. Queren utilizar material que escache, que haxa que repoñere de mala forma pra que algunha empresa amiga siga ingresando, pra que os presuntos fondos de reptiles sigan presentes na súa longa marcha cara ningures.
-
Pero a zona, eso sí, totalmente arruinada. Dá gañas de chorar. Primeiro acabaron co comercio; agora están deslocalizando a maioría dos centros administrativos nunha involución claramente marcada por xentes chegadas de fóra.

No hay comentarios: