sábado, 28 de febrero de 2009

O HUMOR, NO DÍA DA REFLEXIÓN

martínmorales, abc, de cando mandaba bermejo e os xueces declarábanse en folga.
esteban, la razón. Ministerio do Interior. Trofeos.

esteban, en La Razón, sobre a versatilidade do euskera, promesa ou ameaza.
Caín, cáustico como sempre, en La Razón. O líder carente de ideas, pero que quer o mandiño. A calquer precio.
Outro chiste de Caín, en La Razón. O home que xa non quer votar, desacougado. Que voten os demáis que eu xa non sei por quén.....
Caín, outra versión en clave electoral. O líder que non promete nada, nada máis que incumprire coas aparentes esperanzas da xente.
Caín, en La Razón. O medo como utopía, expresión plástica.
martínmorales, abc, 28.02.2009. Campaña electoral no País Vasco, pintada ilegal.
-
Pontevedra, 28.02.2009
-
Entrada n. 864 do blog
-
O HUMOR, NO DÍA DA REFLEXIÓN,
por Xesús López Fernández
-
Poderiamos decir algunhas cousas en clave humorística en relación coa pasada campaña electoral. Pero imos pasar de todo porque de certo que poucas campañas houbo tan enzudradas, tan enlamadas na chafurda de escándalos e corrupciós, no tremedal da sen razón.
-
Está claro que non abonda con ser decente, haino ademáis que parecer i estar disposto a demostralo. Non pola estridencia dunha megafonía sen reflexión, polo discurso mal feito, pola mentira mal colada o público se vai ver máis motivado pra votare polo cambio que todos prometen ou piden, cando sabemos qu´o cambio é de cada volta máis a peor e que se non hai rexeneración sobran os discursos.
-
Tristemente, algús medios xogaron un papel inícuo, desinformando, e algo pode estar a cambiar, sí, informativamente falando, cando as claves do esclarecemento de certos contubernios asomaron na rede ou na televisión non oficial: Intereconomía, Lanación.es, ElPeriodista Digital, Hazteoir.org, etc.
-
En fin, que foi unha campaña sen compromisos reales, sen un claro discurso sobre Economía ou Ecoloxía, na que, polo dito por algún voceiro convertido en improvisado discurseador, aduvíñase un futuro triste, co mando asumido, como sempre, polos clústers. A prensa d´hoxe aínda daba a noticia dos silencios e propaganda mercada a certos medios, pagados con diñeiro público.
-
En fin, mañán a votar. O que queira.


viernes, 27 de febrero de 2009

LOUCURA DECONSTRUCTORA

Punta Festiñanzo, xa agredida. Foto de Xesús López.
Areas. Apréciase que o sistema dunar parece estar comprometido. Sobre unha casa existe sentencia firme de derribo do TSXG. Está solicitada a execución de sentencia por Salvemos Pontevedra.
-
Pontevedra, 27.02.2009
-
Entrada n. 863 do blog
-
LOUCURA DECONSTRUCTORA,
por Xesús López Fernández
-
O título acáelle a esta entrada porque o que nela se vai criticare é a actividade arrasadora do noso litoral, coa macización de vivendas, de adosados ou pareados, particularmente grave ó longo da banda do mar do concello de Poio, como tamén no litoral pontevedrés e nos famosos "nucleos" mariñenses. Un tema pra Garzón, coido eu.
-
A noticia da que se vai introducire enlace é de La Voz e refírese á pretensión de Sanxenxo de construire sobre 1000 casas n´A Granxa i en Punta Festiñanzo, prás que non se contempla un saneamento real, previsto en principio por medio da conexión á depuradora de Dorrón, que non existe e posiblemente non se constrúa.
-
Estas edificaciós fanse ó abeiro do PXOM de Sanxenxo, alegado por Salvemos Pontevedra, alegación desestimada polo TSXG. ¿Qué dirán agora no Tribunal?. ¿Casas sen depuración a verteren a un medio sensible como é a ría de Pontevedra?. Sigue a noticia:
-
-

DIANAS POLÍTICAS

O mar profanado. Dibuxo informático de Xesús López.
-
Pontevedra, 27.02.2009
-
Entrada n.862 do blog
-
DIANAS POLÍTICAS,
por Xesús López Fernández
-
Debeu ser un debate frouxo o de Pilar Rojo e Carme da Silva, a primeira polo PP; a segunda polo BNG.
-
Nunca entendín que a asistencia hospitalaria tivese que se limitar a un só centro, porque a partir dun certo número de camas o lugar faise ingobernable, deshumanízase, según ten apuntado máis dun doutor con longa experiencia hospitalaria. Que Pilar Rojo fale de suprimi-lo proiecto paréceme ben; que propoña hospital único noutra ubicación é algo que non me convence. En Pontevedra existen moitos problemas de comunicación, ata o punto de que a cidade é hoxe unha urbe completamente aillada, desalmada. Así que coido non acerta, como tampouco no de reubicare a pasteira na comarca, conforme á idea de Telmo Martín, distinta da súa proposta de cando as elecciós municipales. É unha pena qu´o PP non teña un claro posicionamente ecoloxista.
-
En canto á intervención de Carme da Silva, outro suspenso. Coidan estos do Bloque que só eles poden pensar en relación con Ence, pero a representante dos nazionalitaristas dí que se a Ence non lle outorgaron cupo eólico é porque as súas propostas non estiveron ben concretadas, o mesmo que a dun lugar prá nova ubicación.
-
Pero, coño, si Ence perdeu a concesión no momento da súa privatización sen tere en conta a necesidade da transmisión da licencia. A partir dese momento o que hai que ter é dignidade política e facer comprire coa lei. Cerre, pois, da empresa e rexeneración das marismas de Lourizán a costa da mesma. E que se busquen o traslado pra onde realmente poidan reimprantárense. Pero se en máis de oito anos o BNG non puido con este tema, algo cheira aquí e non sóo o alcatreo xofrento da fábrica.
-
Desgraciadamente, nestas elecciós falouse pouco ou nada de ecoloxía. Nada máis que algunha pompa de xabrón como as destas dúas damas. Ou a de Lores no mitin central da campaña do seu partido, no seu inútil discursiño.
-
Sigue noticia de La Voz de Galicia: Hospital único y Ence, diana política

IMPOSTO DE SUCESIÓS

Solbes intenta rescata-lo imposto dos mortos, o que viría representar unha maior represión social, un verdadeiro desacougo ou tortura prós máis dos españoles.
-
Pontevedra, 27.02.2009
-
Entrada n. 861 do blog
-
IMPOSTO DE SUCESIÓS,
por Xesús López Fernández
-
O referido imposto é de carácter estatal, pero a súa administración está cedida ás autonomías, nas que a súa recaudación viña a representare un 2% do seu total de ingresos. Como ademáis a tal recaudación ven ser completamente inmoral; que representa unha verdadeira cacería do patrimonio dos herdeiros pra cobrarlles polo feito de recibire unha auténtica máquina recaudatoria, porque calquer inmoble vai tributar de por vida un ibi cada vez máis alto a consecuencia da insaciabilidade dos gobernos locales pola imprudente decisión de delegar neles comptencias de orde fiscal ou de tipo urbanístico, presuntas corrupciós moitas veces, das que veñen como consecuencia toda serie de recalificaciós descobertas e as que están por descobrire, aínda que denunciadas ás veces por claros indicios.
-
Pero resulta que o Goberno da nación, por impotencia á hora de gobernar ou de adoutare medidas económicas, están a lle dá-la volta pra retomare a cobranza do dito imposto que en moitas autonomías está prácticamente suprimido, exento nun 99% incluso, o que veu xerar un incremento de riqueza social, un maior benestar das familias, a fin da persecución dos herdeiros, cuia caza, peor ás veces que a participada por Bermejo e Garzón, vai representa-la ruína de moitos herdeiros, como pasa incluso en Galicia, onde ésos teñen que merca-la propia herencia, pagándolle á Xunta/ ó Estado como pretende Solbes, un imposto salvaxe, o imposto dos tontos, o imposto dos mortos.
-
En Madrid, unha das comunidades que máis riqueza está a xerar, existe a exención máxima posible. E non están d´acordo coa parida de Solbes, inmoral de raíz, que quer rectifica-las contas do Estado a costa dos máis probes. A comunidade de Madrid oponse á involución proposta por Solbes. Téñase presente que coa política fiscal de Aguirre, a situación económica da súa autonomía é, posiblemente, a máis puxante do país.
-
Sobre este tema están incluídos no blog uns catro traballos que coido se poden consultar por medio da columna de etiquetas. Estaríamos de novo ante a situación denunciada por Murray Rothbard: o inexistente Estado, a ficción así denominada creada pola panda de gobernantes que nos tratan, no fondo, como a gando da peor caste, pra nos leva-la carteira.
-
Teñamos presente que Alberto Núñez Feixóo prometeu a supresión do imposto en Galicia. Fíxoo varias veces, pero tería que ser máis insistente i explicalo a fondo, a tope.

CHANS CONTAMINADOS

Peixes en Lourizán, antes e despois. Dibuxo do autor.
-
Pontevedra, 27.02.2009
-
Entrada n. 860 do blog
-
CHANS CONTAMINADOS,
por Xesús López Fernández
-
A prensa d´hoxe dá noticia dun decreto da Xunta que fixa as normas de obrigatorio comprimento polas empresas prá limpeza e restauración dos chans da súa propiedade que se atopen contaminados como consecuencia da súa actividade.
-
Según a noticia, trátase de chans de propiedade das empresas..., pero, ¿qué acontece con chan público ou co que non é propiedade das empresas, que poden en todo caso disfrutare de concesión pró desenvolvemento dunha actividade por un periodo determinado? ¿Qué acontece coa contaminación do medio mariño causada por actividades industriales ou ben por vertidos urbáns indebidamente depurados, ou pasados por unha edar ilegal imprantada en dominio público marítimo terrestre?
-
Aquí comparece de novo o tema Ence, o tema Elnosa, e agora presuntamente Gonvarri, que pode estar a vertere zinc e cadmio, como aconteceu no seu día en Barcelona, onde foi clausurada. Por eso está aquí, porque os parvaxolos dos nosos políticos locales non dan a talla e porque Lois Pérez Castrillo non-a quixo en Vigo, seguramente sabedor de que en Pontevedra se traga toda canta vasura nos queiran mandare.
-
Ence i Elnosa carecen xa presuntamente de concesión, e terían que restaura-lo solar no que se asentan, cando non a ría a toda, pero os políticos tragan, embuchan. Tamén aquí hai presunta corrupción. ¿Ónde quedou o discurso ecoloxista desta campaña?
-

O RETROCESO DE GALICIA

Unhas afirmaciós de Cristina Losada, galega, colaboradora de Libertad Digital e de La Nación.es, son obxeto de estudio e análisis neste último medio. O retroceso de Galicia é consecuencia da privación de libertade e de dereitos que sofre o país, según se deduce do seu discurso en La Nación.es. E como traca final gastáronse cartos en demasía na campaña electoral, sobreapoiada por ZP, cargándose, como xa temos apuntado neste blog, fondos europeos indebidamente invertidos.
-
Pontevedra, 27.02.2009
-
Entrada n. 859 do blog
-
A PRIVACIÓN DE LIBERTADE E DE DEREITOS,
CAUSA DO ATRASO DE GALICIA,
Opinión de Cristina Losada
-
Los gallegos podrán elegir el próximo lunes al nuevo presidente de la Xunta de Galicia. Son varios los expertos que han hablado de la campaña, entre ellos, la periodista Cristina Losada, que la considera “tibia” por parte de los socialistas y nacionalistas, y “sin fuerza” por parte de los populares. Losada critica que “el PSOE y el Bloque han enmascarado aspectos centrales y que los populares no han sabido presentarse como una auténtica alternativa política”.
--
La periodista no tiene un pronóstico claro acerca de lo que ocurrirá dentro de tres días. Sin embargo, opina que aunque no descarta que el PP llegase a alcanzar la mayoría absoluta, “lo consideraría una sorpresa“. Cristina insiste en que el grave error del candidato popular, Núñez Feijóo, ha sido “la falta de claridad que tendrá como resultado la fuga de votos hacia la abstención o hacia el partido de Rosa Díez“. No obstante, Losada asegura que “UPD no tiene ninguna posibilidad de gobernar”.
-
Según la periodista gallega, esos votos indecisos serían cruciales para inclinar la balanza en favor del PP, aunque éste no ha sabido ganarse su confianza a lo largo de todo este tiempo. “Ha sido el temor y el miedo a la opinión de la corriente dominante lo que ha hecho flojear a Feijóo“, apunta Cristina.
-
Respecto a las informaciones publicadas por algunos medios de comunicación sobre el despilfarro de la Administración del todavía presidente gallego, Pérez Touriño, Losada reitera que muchos de esos datos ya se conocían de antes, aunque es ahora en época de elecciones donde todo sale a la luz. Del mismo modo, ella opina que hay que centrarse en las políticas y en las gestiones de los partidos. “Sin duda, a lo largo de estos últimos años varios han sido los problemas del presidente Touriño los que han llevado a Galicia a un claro retroceso“, señala. Además, Losada opina que, a parte de la crisis, “el mayor atentado se ha producido contra los derechos y las libertades de los gallegos“.
-
Por otro lado, “el apoyo de Zapatero al candidato socialista ha sido enorme; el presidente ha viajado cuatro veces a Galicia y se ha gastado una suma de dinero importante para la campaña”. Cristina Losada se opone a la gestión de Zapatero, criticando que ha sido el presidente del Gobierno quien “se ha cargado el apoyo internacional sobre la financiación de Galicia“.
-
Por último, Cristina señala que aunque mucho están dando que hablar todos los candidatos, se espera que se registre una de las mayores abstenciones de los últimos años. “Sólo los militantes de los partidos están motivados“.

CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA

Montoro, en La Razón, 27.02.2009. ¿E si Garzón apunta agora á trama socialista?
27.02.2009. O alcalde de Alcaucín, en Málaga, no momento de ser detido pola Guarda Civil, xunto con outras 12 persoas por corrupción urbanística. É asunto que seguramente ha aflorar ó longo do día e que nos vale ós cidadáns honrados pra relembrare que a corrupción urbanística é moeda de cambio de tódo-los partidos. Os cidadáns sabemos de moitos casos que nunca van sere denunciados, pero que están aí, como unha constante de que moita xente vai á Política ó que vai, claro. E despois non queren baixare do carro, ou do Audi, ou do iate, así dito.
-
Por eso a campaña que hoxe remata mostra uns perfiles d´abondo soeces como moi ben ten apuntado, con outras palabras, Rosa Díez. Non falan de Economía ou Medio Ambiente, simplemente de vasura da que moitos políticos están pringados, sen posibilidade nen capacidade xa de rexeneración.
-
Pontevedra, 27.02.2009
-
Entrada n. 858 do blog
-
Sigue a noticia que dá hoxe La Razón.
-
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA: Detido o alcalde socialista de Alcaucín (Málaga)....., por Isabel Serrano, en La Razón.
-
La Guardia Civil ha detenido hoy a trece personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en la localidad malagueña de Alcaucín, cuyo alcalde, José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados, según han informado a Efe fuentes de la investigación.Además entre los detenidos están, según las mismas fuentes, dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, promotores inmobiliarios y gestores.Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando desde primera hora de la mañana registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en el marco de esta operación.En los registros, que han comenzado sobre las 8:00 horas y estarían relacionados, participan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.Al respecto de la operación policial, la portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Oña, pidió a la Justicia “que se investigue a fondo el asunto y que se aplique la Ley con la contundencia necesaria”, al tiempo que subrayó que “es importante que se ponga de manifiesto que detrás del 90 por ciento de los casos de corrupción política en Andalucía, está el PSOE”.En este sentido, la también alcaldesa de Fuengirola, destacó que “si se realizaran las investigaciones políticas que pedimos en la cámara andaluza, probablmente no se llegaría a estos extremos” y apuntó la convenicnecia de que “la ciudadanía sepa que el PSOE tiene establecida una auténtica red de corrupción política en Andalucía”.
-

jueves, 26 de febrero de 2009

¿QUERES QUE VOLVAN?

¿Queres que volvan? Pancarta que mostra ó ventrílocuo de Fraga co boneco de Feixóo nos seus brazos. Esto é como a rúbrica pancarteira do PSOE contra o PP.
Pero a resposta foi súpeta, célere e coa pancarta enmendada: ¿Queres que volvan?, mostraba desta volta a un Quintana ventrílocuo cun Touriño boneco. Pero como a pancarta síguea a asina-lo PSOE diríase que, desta volta, é como se fose ventadora, anunciadora dun suicidio político.
-
Pontevedra, 26.02.2009
-
Entrada n. 857 do blog
-
¿QUERES QUE VOLVAN?,
por Xesús López Fernández
-
Campaña fea e pouco ou nada constructiva ésta qu´agora morre, como se ós partidos lles preocupase soamente mante-lo mandiño e non o futuro do país, unha política de transparencia e auténtica rexeneración e creación de postos de traballo.
-
Aínda onte sonou o teléfono da casa. Unha señorita chamaba pra facere unha enquisa da empresa Sondaxe. Pero como eu son xubilado non lle interesou seguir a perguntare. Pero, ¿por qué?. ¿É que acaso os xubilados non votamos?. En fin, foi todo unha especie de diálogo de besugos, eso que lle dixen: "¡Señorita, que eu sí estou vivo, vou votar, e pódolle decir por quén non-o vou facer, e a qué políticos desterraría da Política!". Tamén lle dixen que non creía nas enquisas, que normalmente favorecían ós qu´as encargaban. De todas formas e volvendo coa pergunta de "¿Queres que volvan?" paréceme inicuo o tratamento que La Voz dá á noticia, da que inclúo titular:
-
La Voz de Galicia, 26.02.2009:
"Sabotaje con nocturnidad y alevosía". Varios carteles satíricos del PSdeG han aparecido con fotos de Touriño y Quintana pegadas encima de las de Feijóo y Fraga.
-
É decir, no caso do PSdeG son carteles satíricos. A contrarréplica é, en cambio, un "sabotaxe". Curiosa a parcialidade de certos medios.

PONTEVEDRA, FÓRA DAS RÍAS BAIXAS

Litoral d´A Moureira. Foto da fin do século XIX ou primeiros anos do XX. Repárese en Santa María. Cando as xunqueiras estaban vivas era zona na que se pescaban sardiñas. Pero nada se fixo por recupera-lo pulso da Natureza. É máis, hoxe case non temos mar. Os ecoloxistas chegados ó goberno local nada fixeron por remediaren os nosos males; claudicaron incluso no seu discurso contra Ence, da que practicamente non falaron nesta campaña electoral. I é que nada teñen que decir. Están a faceren o posible por que Pontevedra non recupere as súas praias: Corbaceiras, A Puntada, Lourizán, o Porto Santo de Colón. E claro, o 8 por cen dos turistas que nos visitan non asocian Pontevedra coas Rías Baixas. Pero deso fala a noticia que vai deseguido, de La Voz de Galicia, d´hoxe, 26.02.2009.
-
Pontevedra, 26.02.2009
-
Entrada n. 856 do blog.
-

MANUEL VÁZQUEZ, OBRA MENOR

Cando o poder non está ó servicio dos cidadáns poden acontecer cousas como a que describe montoro, en la razón, en relación coa actuación dunha víctima de ETA contra unha erriko taberna. Por falta dunha política real de rexeneración.
montoro, en la razón, tamén censura o sobregasto, o luxo dalgús. Non se sabe das respostas...

A xente vai cansa, xa non cree nos políticos nen nos sindicatos subvencionados. ¿Por qué non un suicidio colectivo desa casta, ó bonzo?
Parece que ó home que viaxa sobre o seu rucho aínda lle queda máis ideoloxía que á caste política. Polo menos quédalle o consello do animal, máis sensato. O candidato número un do PP por Ourense foi cesado por Núñez Feijóo, por un asunto de presunta evasión fiscal. O candidato número un do PSOE, Manuel Vázquez está facendo esta obra sen licencia, como se fose unha obra menor. Tamén é un dos propietarios en VilaPSOE, na Illa d´Arousa.
-
Pontevedra, 26.02.2009
-
Entrada n. 855 do blog
-
MANUEL VÁZQUEZ, OBRA MENOR,
por Xesús López Fernández
-
Despois dos chistes presentados, que son un pouco o resume do que está a pasar no país cunha caste política totalmente desacreditada, que trata ós cidadáns como se foramos gando, non vou decir nada máis sobre este novo abuso conocido. Simplemente, insiro un enlace do ABC, que sigue:
-

VIDEO DE VILLA PSOE. Un tema pra Garzón. ¿Seguro?
-
I esto ponse fino:
-
LA VOZ DE GALICIA, 26.02.2009:

miércoles, 25 de febrero de 2009

O PAÍS DIMITEU A BERMEJO

Bermejo non volverá "cazar" no Congreso.
-
Pontevedra, 25.02.2009
-
Entrada n. 854 do blog
-
O PAÍS DIMITEU A BERMEJO,
por Xesús López Fernández
-
Pola súa forma zafia de falare, polos seus xestos no Congreso, pola súa arrogancia á hora de impartire críticas ou de censurare á dereita, el, coas súas raíces no qu´o seu partido defineu como o peor da memoria histórica, fillo dun xefe local da falanxe, cazador e presunto tramador compulsivo ó servicio de ZP; cazador sen licencia ou gratis total, debería aclararare públicamente ante o país, facere confesión xeral e aberta xunto cos seus compañeiros de caza de todo, todo o que d´escuro e bochornoso queda tra-la súa dimisión, que non abonda prá súa dignificación cando presuntamente pode haber moito que restituir ó común dos españoles, pra se sacare de riba de sí todo o zudre có que vai quedar aromatizado pra un longo tempo.
-
A súa dimisión tampouco dignifica ó PSOE que, habilmente, nomeou como novo ministro de Xusticia a Francisco Caamaño, galego que, á marxe do seu posible saber e valor, parece foi nomeado pra ver de perxudica-lo menos posible a campaña do partido nas elecciós galegas, nas que tamén contan moitas cousas que levan perxudicado ó noso país de forma sistemática. Sen dúbida, a dimisión veu motivada polas críticas da cidadanía ó seu escandaloso proceder, forma de cazar, e de participar en tramas.
-
Un dos articulistas máis críticos de La Voz de Galicia, Ernesto Sánchez Pombo, publicaba onte un traballo que vai, precisamente, no sentido apuntado no titular desta entrada, que reproducimos seguidamente:
-
EL PAÍS DIMITE A BERMEJO,
Por Ernesto S. Pombo
-
El ministro Bermejo no ha dimitido. Lo ha dimitido el país en pleno. Los socialistas, los populares, los nacionalistas, los independientes, jueces huelguistas, cazadores furtivos o no, los pensionistas, los parados y los del coro del San Antonio. Porque este país ha sido un clamor contra los deslices, maneras, bravatas y arrogancia del ya ex ministro. Hay que celebrar que hoy soportemos mal que un ministro se vaya de cacería. No hace tanto las cacerías las premiábamos con la Medalla de Galicia. Eso sí, tenían que acabar en una tragedia. Hoy las cacerías acaban con el cazador en la calle, que es como tienen que acabar. Pero hay que reconocerle el mérito porque no es habitual que un ministro marche después de que el presidente del Gobierno y adjuntos salgan en su defensa como salieron en la de Bermejo.
-
Mariano no va a ser recordado como un gran ministro. Ni siquiera como un ministro escasamente eficaz. Se va dejando atrás una trayectoria tremendamente convulsa, polémica y de enfrentamientos permanentes con casi todos, incluidos los suyos. En su morral hay que colocar decenas de reveses y de torpezas, aunque ahí no tiene cabida la huelga de jueces, que la hubieran celebrado aunque la titular de Justicia fuera la madre Teresa de Calcuta. Bermejo se va al escaño dejando paso a un gallego que llega con la etiqueta de capacitado, hábil, exigente y eficiente. Desconocemos si tiene aficiones cinegéticas como su antecesor. Como desconocemos si habrán tomado nota los que, estando implicados en sumarios por corrupción, miran hacia otro lado. Exactamente el opuesto al queEl ministro Bermejo no ha dimitido. Lo ha dimitido el país en pleno. Los socialistas, los populares, los nacionalistas, los independientes, jueces huelguistas, cazadores furtivos o no, los pensionistas, los parados y los del coro del San Antonio. Porque este país ha sido un clamor contra los deslices, maneras, bravatas y arrogancia del ya ex ministro. Hay que celebrar que hoy soportemos mal que un ministro se vaya de cacería. No hace tanto las cacerías las premiábamos con la Medalla de Galicia. Eso sí, tenían que acabar en una tragedia. Hoy las cacerías acaban con el cazador en la calle, que es como tienen que acabar. Pero hay que reconocerle el mérito porque no es habitual que un ministro marche después de que el presidente del Gobierno y adjuntos salgan en su defensa como salieron en la de Bermejo.

QUIQUE SAN FRANCISCO

Quique San Francisco está farto do Goberno, e define ós políticos como gandeiros d´homes, que viven a costa dos demáis. Presentamos nesta entrada unhas declaraciós feitas a Amilibia, aparecidas en La Razón, 24.02.2009. Cando lle pergunta Amilibia si o país está enfermo, responde categórico que a que está enferma é a panda de políticos que mandan. Son uns jetas. Non sabe se ZP é un enfermo imaxinario, pero sí que minte, o que ven casar coa afirmación de Enrique de Diego, no sentido de que ZP é un mentiroso compulsivo.....

Pontevedra, 25.02.2009

Entrada n. 853 do blog

QUIQUE SAN FRANCISCO,
entrevistado por Amilibia.
-
24 Febrero 09 - Por Amilibia
-Interpreta ahora [Quique San Francisco] «El enfermo imaginario» de Molière, en el teatro Fígaro (Madrid).
-¿Ha sido usted alguna vez enfermo imaginario?
-Sólo cuando he querido escaquearme de algo.
-¿Hipocondríaco?
-No. Sólo voy al hospital cuando estoy en estado lamentable. Si vas entero, te descubren un montón de cosas y te pones fatal
-Molière fue también actor; murió en el escenario vestido de amarillo, dicen, y de ahí la vieja superstición...
-Eso dicen. Yo no soy supersticioso: trae mala suerte. Me da igual el amarillo, pero no lo uso porque no es propio de mi edad.
-Fue protegido por Luis XIV y el duque de Orleáns. Y a usted, ¿quién le gustaría que le protegiera?
-Tita Cervera
-A Molière, su joven esposa le fue infiel...
-Creo que le sirvió para escribir «El cornudo imaginario».
-¿Mejor enfermo imaginario que cornudo real?
-Yo prefiero enfermo imaginario.
-¿A qué teme más que a la enfermedad?
-A la falta de salud, ja, ja, ja.
-¿A qué teme más que a la muerte?
-A la muerte de un ser querido.
-¿A qué teme más que a una inspección de Hacienda?
-A nada. Eso es lo más. Quite, quite.
-¿Cree que este país está enfermo?
-Yo creo que los que están enfermos son la panda de sinvergüenzas que están al mando, la clase política.
-Ande, suéltelo todo...
-Son ganaderos de hombres. Viven de los demás. Mire, Amilibia, me pasa que ya estoy hasta las narices de los humanistas, de los buenísimos, del buenismo... Estoy hasta las narices del Gobierno.
-¿Y cree que tiene cura esa enfermedad de los que mandan? -Creo que la cosa no tiene mucho arreglo, porque el hombre es un lobo para el hombre y así es la condición humana.
-¿Y qué me dice de la salud del pueblo?
-Al pueblo le están dando por detrás y no dice nada. Le perdona todo al Gobierno, al poder. Ésta es una sociedad muy sumisa, rendida.
-Dicen que la crisis va a llenar las consultas de los psiquiatras...
-No pienso ir. Pero sé que de esta crisis saldrán forrados los de siempre
-Usted ya está medio loco o...?
-Todavía no. Estoy demasiado cuerdo, creo.
-¿Quién es el enfermo imaginario de España?
-No sé si ZP está enfermo, pero miente.
-Entonces debe ser un gran actor, porque la mayoría le seguiría votando...
-No es un gran actor, no es Fernán-Gómez. Sucede que hay rendición.
-Los eurodiputados se suben el sueldo, aumentan los altos cargos en los ministerios, crecen los funcionarios...¿No es la locura?
-Esto es la locura, sí. Es la obra de unos jetas. Y todos con los brazos caídos, rendidos. No quiero ni oír las noticias porque me pongo malo.
-Y si se pone malo, ya no será un enfermo imaginario...

martes, 24 de febrero de 2009

GALICIA BILINGÜE, OUTRAVOLTA

A manifestación do 8.02.2009 convocada por Galicia Bilingüe en Santiago, encheu a praza da Quintana, como se pode apreciar. É foto xa reiterada no blog. Se se tratase dunha manifestación do BNG teríanse contabilizado 25000 que non caben na praza, pero como o éxito foi de GB tentaron botarlle por baixo a cifra estimada polos convocantes e a policía de aproximandamente 6/7000.
-
Téñase presente a contramanifestación levada a cabo nese mesmo momento, a pedradas e botellazos, a que Quintana definiría como manifestación en defensa do idioma, mentres que, según este iluminado, a manifestación de GB ía contra o idioma. E un xamón, ou presunto se así prefire o candidato do Bloque, metido na xeira portuguesa.
-
Pontevedra, 25.02.2009
-
Entrada 852 do blog
-
GALICIA BILINGÜE, OUTRA VOLTA,
por Xesús López Fernández
-
Ou si se prefire, outra volta de rosca. Nada menos que 102.330 asinaturas en defensa de libertade lingüística, prós país poder escolleren a lingua de educación dos fillos, foron presentadas no rexistro central da Xunta, en Santiago.
-
Unha copia das asinaturas, que ocupan trece caixas, vai ser remitida ó Parlamento Europeo, pra proseguiren ante esa institución coa reivindicación das súas demandas.
-
Ten razón GB cando dí qu´a imposición dunha lingua pode xera-lo seu rexeitamento, como de seu está a acontecere en Galicia co que xa é chamado "galegués dos galizos", basado nas normas da deriva coas que tentan achegalo ó portugués.
-
Sigue a noticia dada por El Correo Gallego, con numerosos e algús pintorescos comentarios: GB entrega cien mil firmas contra a imposición lingüísticas.
-
Coido que estas cen mil asinaturas algo van incidir nos resultados das elecciós do 1.03.2009.

ALGO ACONTECE CON QUIN

Portalón da residencia de Quintana en Allariz. A porta ten algús rañazos feitos co seu vehículo cando Quin pretendía retirar algunhas cousas da casa.
Quintana, no iate de Jacinto Rey.
-
Pontevedra, 24.02.2009
-
Entrada n. 851 do blog
--
ALGO ACONTECE CON QUIN,
por Xesús López Fernández
-
Aliviado o panorama político español coa dimisión de Bermejo gracias ó notición de IntereconomíaTV i Época da trama cazadora no concello de Torres, Jaén, o mesmo grupo dá hoxe a nova, ilustrada con fotos, da relación existente antre Quin e Jacinto Rey.
-
Sigue noticia de La Nación.es: Quintana navega con el constructor de la Xunta.
-
Outra de ABC, 25.02.2009: EL BLOQUE NAVEGA. LUJO VIENTO EN POPA.
-

lunes, 23 de febrero de 2009

BERMEJO DIMITE

Montoro. La Razón, "Cartuchito de Ávila, herido de muerte por el astado "Muflón", muy cerca de Puertollano."
martinmorales, ABC, 24.02.2009. O taxidermista que cobrou os 6000 euros debeuse confundir.....
Bermejo dimite, ou o dimiten. Pero, según tódo-los medios, vaille queda-la soldada íntegra como ex-ministro, ademáis da de diputado.
-
Pontevedra, 24.02.2009
-
Entrada n. 850 do blog
-
BERMEJO DIMITE,
por Xesús López Fernández
-
Despois de ter afirmado en plan toureiro que non dimitía, que estaba no Congreso pra traballare polo país, o seu xogo de cazador Tiro Fijo, don Cartucho, ás veces sen licencia, tíñao marcado definitivamente. Lembrémonos tamén do aloucado gasto de reforma do seu ático. Son actuaciós que noutro país terían representado a fin do seu periplo político hai xa tempo.
-
No seu partido din que coa dimisión quedan depuráda-las súas culpas. Pero que nó-lo pergunten ós cidadáns, como tamén a cuestión de ter coincidido con Garzón, a fiscal, e o xefe de Policía, nunha fin de semáa, de caza en Torres, Jaén, terra de Garzón.
-
Coido que o país ten moito que lle agradecere á cadea IntereconomíaTV e á revista Época por teren aflorado a noticia, xa que foi esa información e a profundización nos datos que foron aflorando, a que trouxo como consecuencia a dimisión de Bermejo.
-
Outros, como Solbes, parece lle teñen envidia. Pola súa impotencia pra resolvere os problemas do país, despois de anos mantendo a mentira como sistema, o señor Solbes manifestouse así afirmando lle daba envidia o feito de que Bermejo era xa ex-ministro, algo ó que aspira o pope da Economía española.
-
José Antonio Vera, en La Razón, é autor do artículo que sigue, titulado "No se va, le echan", o que semella estare en contradicción co afirmado en certos medios: que ZP lle pedira a Bermejo que permanecese unha semáa, ata despois das elecciós de Galicia e o País Vasco. Esto suporía que, efectivamente, os procedementos de Garzón sobre presuntas tramas de corrupción, instruídos xustamente neste momento, terían por obxeto a derrota ou ben o varrido total do PP, cando realmente existen motivos de presuntas corrupciós pola banda socialista, que se comezan a inventariar. Sigue o artículo de Vera:
-
No se va, le echan, por José Antonio Vera,24 Febrero 09
-
La verdad es que no estamos acostumbrados a ver a los ministros dimitir. Desde los tiempos heroicos de Antonio Asunción, aquí nadie dimitía en serio. Por eso es bueno y saludable que un tipo como Bermejo se presente en el Ministerio y le diga al personal: «Señores, me voy». Aunque la realidad es que Bermejo no se va: le echan. Desde hace una semana le vienen empujando, y él se resistía. Pero al final no ha tenido más remedio que hacer lo que dicta el sentido común. Y la moralidad. Si te han cazado cazando, si te han pillado en un coto sin permiso, si no has podido justificar los montones de venados acribillados, sólo te queda una salida. Se vio claro la pasada semana en las Cortes. Zapatero ni le miró. Y en estos días no han cesado de criticarle en su partido. Bermejo se va empujado. Hace tiempo que tendrían que haberlo sustituido. Sus formas desafiantes no admiten otra cosa. Aunque aún queda por aclarar si hubo complot con Garzón contra el PP. Parece evidente que lo hubo. Pero de momento sólo ha pagado por ello el ministro imprudente. Queda por ahí, haciendo de las suyas, el juez satelital. El día en que caiga, o le hagan caer, se habrá hecho justicia. Y después, que su sustituto llegue hasta donde corresponda con la presunta trama del PP. Si es que existe.

-
Artículos relacionados:
-
ABC, 24.02.2009: El cazador cazado, por Ignacio Camacho
ABC, 24.02.2009: Diario de dos cazadores, de Javier López
ABC, 24.02.2009: La dimisión y la cacería, de Andrés de la Oliva Santos, catedrádito de Derecho Procesal.
ABC, 24.02.2009: Peor imposible, por Martín Ferrand.

DEMASIADA VIOLENCIA [8.02.2003]

Blair admite dubidar, "todo o tempo", se a guerra de Irak foi o "correcto".
-
Pontevedra, 23.02.2009
-
Entrada n. 849 do blog
-
Traballo recuperado do ano 2003, cando a guerra do Irak estaba no forno da preparación. Hoxe, o propio Blair parece convencido de que non se debeu provoca-la guerra que tantas víctimas leva causado.
-
Demasiada violencia [8.02.2003]
Por Xesús López Fernández
-
Parece que todo vai estoupar, que tóda-las quinielas apuntan a que a guerra de Irak é algo que xa está totalmente decidido; que a sociedade --que maioritariamente está en contra das decisiós dos señores da guerra-- pouco pode facer cando Colin Powell mostrou xa no foro da ONU as “probas” de que Sadam Hussein dispón de laboratorios itinerantes, de proiectiles de longo alcance, de armas químicas, etc. Son fotografías feitas dende aviós espías ou ben debuxos de deseño propio dos imaxinados camiós laboratorio. En definitiva, que os Estados Unidos e mái-lo Reino Unido semellan estaren cada vez máis dispostos a levaren a guerra adiante. Así, xa comezou a concentración de tropas no Golfo Pérsico i en Turquía, xa chegou a España, a Morón, un grupo de “aviós invisibles”. Ós cortesáns de Bush médralles a boca, o presidente americán avisa a Sadam Hussein que xa chega o día de axusta-las contas, co que están a lle dar razós ó dictador pra contare coa súa xente, de que os homes e mulleres irakís se convirtan en soldados ó servicio do tirán.
-
Aínda que se tente teorizar, xustifica-la guerra na actuación dos terroristas do 11-S, botarlle a culpa a Bin Laden, decir que se vai liberar a un pobo da tiranía, esa “liberación” implicaría o holocausto de xentes que inda sofren nas súas carnes os efectos dos bombardeos do 1.991 –moitísimos nenos enfermos de leucemia e outras formas de cáncer— que tamén marcaron ós propios soldados americáns retornados e á súa descendencia. ¿Por qué poñe-lo acento nas armas terroríficas de Sadam, cando non admite comparanza co arsenal do tolo de Bush que se supón que, como os seus antecesores, non vai dubidar do seu uso e abuso? Demasiada frivolidade, unha falta total de sentimentos porque tería que existir, a estas horas da historia da Humanidade, unha chamada clamorosa pola paz e polo que se ven chamando o desenvolvemento sustentable, que pode se-la clave de sociedades máis estables, dun certo retorno á Natureza, da recuperación de vilas e aldeas hoxe abandonadas.
-
Méntre-los inspectores da ONU siguen a visita-las instalaciós do Irak, e o réxime de Sadam Hussein asegura que quere colaborar coa ONU, o ministro iraquí Tariq Aziz considera que “a intención de Washington é controla-los recursos petroleiros da rexión”. Estas realidades nos levan a perguntare a qué tanto debate no Consello de Seguridade da ONU, que parece ter máis de cortina de fume que doutra cousa, tal vez pra contrarresta-la presión internacional en contra da intervención militar, inxustificada cando pode haber unha saída diplomática. Algús analistas aínda contan coa posible sensatez de varios líderes, que a ONU mesma dea mostras de imparcialidade i evitare así “unha matanza máis no convulsionado Medio Oriente e que, dunha vez por todas, traballen pola paz naquela rexión”. Son moitos os medios que non están a informaren debidamente porque, como relembra Juan Riv, do Perú, “cando os cartos falan, a verdade cala”. E hai cronistas a escribiren artículos que parecen dictados, a xustificaren a intervención “defensiva” de USA.
-
Coido que todos somos un pouco culpables do que está a acontecer e que a violencia dos líderes políticos é un pouco a cristalización da que corroe á nosa sociedade que parece que só pola voz do Sumo Pontífice e das ONGs comprometidas na loita contra a probeza e miseria do mundo actúa na necesaria dirección. Xohan Paulo II pide continuamente que se evite a guerra con Irak ou a violencia en Palestina, que Xerusalén é a patria da Humanidade. Ou fala dos problemas en Sudamérica, en Asia, en África, onde as crisis políticas e socioeconómicas afectan á sereidade de moitas familias e naciós. E de que existen signos de paz aquí e alá. A concentración de Porto Alegre foi unha demostración, unha vaga de solidariedade ante os problemas do mundo. Pero difíciles están as cousas cando certos líderes católicos –envoltos na espiral de violencia-- pasan dos discursos e recomendaciós de Xohán Paulo II.

domingo, 22 de febrero de 2009

CARA UNHA ECONOMÍA VERDE

A Xunta ten previsto inzar de virandelos estos montes do Oribio, Reserva Natura no Caurel.
A Plataforma de Las Clases Medias. Da súa entrada activa na política pode depende-la rexeneración da vida pública, tamén do medio ambiente.
-
Pontevedra, 22.02.2009
-
Entrada n. 848 do blog
-
Artículo semanal remitido a diversos medios.
-

Cara unha economía verde,
por Xesús López Fernández
-
Parece como si estiveramos a vivire unha situación ecolóxicamente terminal a consecuencia de prácticas indebidas, tanto no eido da industria como no do urbanismo. Numerosos estudios avalan a previsión dun futuro sombrío, pró que nalgús casos pode non haber solución, dito dalgunha forma, ou si existese tería un coste brutal. Dous informes recéns falan destas cousas: un deles do prestixioso Worldwatch Institute sobre a creación de postos de traballo no marco da economía verde; o outro, o chamado informe Auken, en relación co urbanismo español, insustentable, no que a falta de medidas cautelares, a transgresión reiterada de directivas de protección ecolóxicas [estudio de impacto ambiental i evaluación estratéxica, antre outras], é causa principal da situación surrealista aquí creada, según definición da autora do informe. Pero, ¿cómo retomar unha economía verde que impida a externalización das prácticas da minería ou a industria pouco ou nada respetuosas co medio ambiente, que impida o urbanismo arrasador da paisaxe que no caso español se ven dando?
-
Según o Worldwatch Institute, as empresas de carbón, petróleo e gas están en peligro máis pola crecente mecanización e automatización que polas normas ecolóxicas. Os empresarios recelan destas, das que afirman que, cun maior nivel de esixencia, sóo van ser un factor de desemprego e fracaso económico, argumento que os analistas do sector laboral desmontan. Estos aseguran que hai máis garantía de perda de traballo se non hai calidade ambiental; que as innovaciós a favor de tecnoloxías máis limpas están á zaga dos subsidios ós combustibles fósiles e que, según un informe conocido no pasado mes de Setembro, a maioría dos empregos en explotaciós de minas e madeireiras están en peligro non pola existencia de normas ecolóxicas ríxidas, senón por acometeren unha maior mecanización e automatización ou porque moitas empresas trasládanse ó exterior.
-
As normas de protección ambiental teñen sido, nos Estados Unidos, causa de menos do 0,10 por cen dos despidos producidos naquel país, no que a minería, o proceso de metales, o papel, petróleo e productos químicos, causa do 84 por cen da contaminación tóxica do aire, auga e terra, só dan emprego a un 3 por cen da masa laboral, daí que moitas localidades dependentes dunha soa industria teñan a urxente necesidade de diversifica-lo seu tecido productivo, e aí é onde aparece, no marco da economía verde, un potencial certo de novos traballos que non dependen de procesos de transformaciós que se traducen en montañas enormes de vasura. Non. Moitos dos novos empregos dependen da actividade recicladora ou da reelaboración de productos pra acadare unha maior eficiencia en fabricación i enerxía, así como o desenvolvemento de enerxías renovables, pra creare unha economía ambientalmene sustentable que xa ten xerado sobre 14 millós de postos de traballo en todo o mundo.
-
Volvendo ó informe Auken, contestado en Bruselas polos representantes do PSOE e do PP, o urbanismo salvaxe amparado ás veces polas autoridades competentes e a falta da axeitada aplicación das normas existentes tense decantado nun certo nivel de corrupción. O PP e o PSOE, e outros grupos que sabemos, téñense quedado sóos, marxinados. Os seus argumentos non convencen a nadie porque son miles os cidadáns que teñen vivido os impactos ecolóxicos derivados deste modelo. En España, como queda dito, tense xerado unha corrupción endémica en materia urbanística, expoliadora do patrimonio natural e cultural, con grandes dificultades prá Xusticia, pra entrare no fondo de moitas denuncias. Suxírese incluso a suspensión dos plans de urbanización en marcha no noso país, algún deles outorgado de facto sen comprire, despóticamente, coa necesaria información prevista na Axenda21Local, que recomenda a recuperación do capital natural, outra fonte de traballo coa Natureza como factoría principal. Temas pra debatir urxentemente. Pero non hai color.

sábado, 21 de febrero de 2009

BERMEJO E A TESTA DE VENADO

montoro, La Razón. Déixenme falare da crisis de ansiedade.
Bermejo e mái-lo venado.
-
Pontevedra, 21.02.2009
-
Entrada n. 847 do blog
-
BERMEJO E A TESTA DE VENADO,
por Xesús López Fernández
-
A cacería, as cacerías de Bermejo, algunha sen licencia según a súa confesión a María Teresa Campos, en Telecinco, sigue sendo noticia. Periodista Digital/Escaño 351 trae unha nova en relación co encargo do ministro a un taxidermista de que lle preparase unha cabeza de venado prá súa exposición. Precio, 6000 euros, pagados en 12 billetes de 500. Habería que aclaralo. Sigue a noticia.
-
El PERIODISTA DIGITAL: Bermejo e a testa do venado