miércoles, 30 de junio de 2010

A VERDE GOMARIZA DE ZAPATERO.

Nova voz de alarma sobre a economía española. Agora é Merril a que avisa, según información que recolle e analiza "El blog de las Clases Medias (clicade)"
-
Pontevedra, 3.7.2010
-

Entrada n. 1253 do blog
-
A VERDE GOMARIZA DE ZAPATERO,
por Xesús López Fernández
-
A situación do país é de cada volta máis difícil. ¿Estaremos ó borde da quiebra?. Tal parece. ZP, en certa campaña, prometía a creación de postos de traballo ata chegar ó pleno emprego. Vemos, sen embargo, que todo era mentira. E os avisos xa llos dera Manuel Pizarro a Solbes, naquel debate que resultou claramente profético: unha lección maxistral pró que daquela era ministro de Economía, que non quixo aprender.
-
Pizarro decía que se o PIB non crecía máis dun tres por cen, non se crearían postos de traballo. ZP viveu instalado na permanente mentira, procurando nos seus discursos soltar auténticas paridas, como a de non reconoce-la crisis ou a de chegar afirmare que había certos síntomas de reactivación, o que o Iluminado da Moncloa chegou denominar como "brotes verdes". Prometeu que non se lle chegaría tocar ás prestaciós sociales e a realidade é que xa non sabemos cómo están os fondos da Seguridade Social, dos que se detraen, chegado o caso, o "necesario" prá formación sindicalista de "líderes sudamaricáns". E agora, os sindicatos españoles, subvencionados, tendo actuado como ministros sen carteira do Goberno os señoritos Cándido Méndez e Fernández Toxo, que promoven unha folga salvaxe contra os traballadores: a do Metro de Marín, da que ademáis culpan a Esperanza Aguirre.
-
¿Lembrádesvos de cándo o Iluminado afirmou que a Terra non pertencía a nadie, pra de seguido decir que o Planeta era do Vento; ou aquela outra parida de que "canto máis duras se poñen as cousas, máis forza parece nacer en nós"? Os Clons de Intereconomía fan un seguimento do día a día de ZP. A continuación incluímos un enlace sobre a cuestión ésta do "brotes verdes", a verde gomariza que se supón fuma ZP. Pero mellor ve-lo video que vai a continuación.

No hay comentarios: