domingo, 25 de septiembre de 2011

Pontevedra, nova involución

Ésta é a arrancada da rúa do Progreso, en Pontevedra, así chamada dend´o 1894 ata o 1926. No 1931 tentóuselle repoñe-lo nome, sen resultado, según nos aclara Xosecas no blog vellapontevedra.blogspot.com, do que me permito tira-las dúas fotos que inclúo no post d´hoxe, fotos de hai máis de cen anos. Esta é de Zagala, que deixou un importante leigado de tomas da nosa cidade, da nosa historia. En Pontevedra non se conocía o coche aínda, pero a roda foi sempre un instrumento de progreso, aínda que cambiase a tracción dos vehículos. Desta volta e cun goberno cateto parece que xa non se quer potencia-lo uso do coche, prohibido en gran parte da cidade, onde tentan primare o uso da bibicleta de forma incluso suicida, porque non hai norma claramente establecida e xa se levan contado, en pouco tempo, algús accidentes.

Pontevedra, 25.09.2011
Entrada n. 1469 do blog

Artículo semanal.

Pontevedra, nova involución,
por Xesús López Fernández


Coido que nos estamos a esquecer novamente da historia local, de cómo aquí se foi conformando unha urbe harmónica, coa cultura como unha constante en non poucas das asociaciós que foron granando. A cidade, capital de provincia, pola súa situación privilexiada iríase convertindo en centro administrativo á par que mercantil, unha especie de gran mercado, polo de atracción prás xentes da súa zona de influencia, cuia presencia na vila era cotiá e magnificabase especialmente os días de feira. Os tempos traerían consigo novas formas de facer negocio, sendo decisivo pra éstas a aparición do coche e a mellora do transporte colectivo: tranvías, trolebuses, autobuses, hoxe privados de arterias urbás. Algús blogs pontevedreses como vellapontevedra.blogspot.com ou “follas verdes con pontevedra” agasállannos decote con fotografías do noso pasado, demostrativas algunhas delas de que outra Pontevedra era posible. Pero moitas cousas cambiaron e non a mellor: a renuncia do mar ou dunha circulación viaria vertebradora da cidade, doudamente peatonalizada.

Luís Bará, concellal co primeiro goberno pontevedrés do Bloque, que despois exercería como director xeral de Creación e Difusión Cultural da Xunta de Galicia, regresaba á gobernación local como concellal non electo ó perde-lo bipartito a gobernanza da Xunta. Xa daquela apuntou algunha idea sobre novos cambios viarios, que non progresou; pero volve con máis do mesmo e coa intención de peatonalizare gran parte de Benito Corbal, a chamada milla d´ouro, e ordear novos cambios de sentido no tráfego de diversas rúas. Di que están a falare cos veciños, que nunca deberían te-lo poder de decisión prá peatonalización de viales, lección de doudice urbanística xa sabida. Ademáis que algo sabemos de cómo se fan esas consultas. “Os veciños da cidade vella solicitan máis peatonalización”, titulaba certo medio unha noticia, alá polo 2001/2002, que non se refería ós residentes, senón a un colectivo mínimo, “Cidade Vella”, sen imprantación na zona, baraza ó servicio do goberno local.

Luís Bará parecía arrancare esta nova etapa cunha idea intelixente en relación coa construcción do Museo da Historia na praza de Valentín García Escudero: o abandono do proiecto existente. As excavaciós alí practicadas parecen máis ben un foco de miseria, outra forma de paraliza-la vida local. Pero no canto de reaccionare contra a infrautilización do espacio, entrada á cidade dende a ponte do Burgo, cara ó Mercado, cara unha das vellas arterias da cidade: Arzobispo Malvar, que na parte alta enlazaba con Michelena, Riestra, Pardo Bazán, etc., queren arrasar co que representaba un dinamismo real. Esa arteria, anulada polas excavaciós arqueolóxicas, insultada polas obras do Campiño de Santa María, agora morre no absurdo e gris largo de baldosas situado antre a casa consistorial e a Alameda, sen outro sentido que unha especie de delirio mussolinián pra non se sabe qué. Pero Luís Bará anuncia xa a anulación de carriles nas pontes dos Tirantes e Compostela, e a peatonalización da ponte do Burgo, da que foi secularmente vía mercantil.


Nos foros abertos a resultas destas noticias, algús opinan acedamente: “A falta de ideas, peatonalizar ainda máis”. Alguén propón, pra Benito Corbal, o ancho estándar de corredoira, como en Cobián Roffiñac; como no primeiro tramo da estrada de Vigo, como noutras rúas hoxe desnaturalizadas. Algún medio acompañaba a nova da peatonalización agora tramada dunha fotografía de Luís Bará, nun local do Gorgullón, informando do seu proiecto ás xentes presentes no acto, un corto grupo, algo que ó Concello non importa. Un paripé, que milleiros de protestas pola actuación na Glorieta de Concepción Arenal; ou o repudio sinado por máis de mil cen veciños en relación co feito na praza da Verdura, reventada a súa harmonía coa eliminación das catalpas e o roubo dos bancos; as sinaturas de nada valeron. Unha nova involución está servida. A posible denuncia veciñal, sempre á marxe das asociaciós “tomadas”.

10 comentarios:

Anónimo dijo...

Excelentes fotografías

o blog de xesús lópez dijo...

Gracias, Lobo.
Algunos no entienen que el progreso estuvo siempre ligado a la rueda y que en el momento histórico de esas fotografías, la Humanidad se movía y avanzaba con esos humildes e ingenioso transportes, los de las fotografías.

Candela dijo...

Las asociaciones de vecinos siempre están tomadas Xesús, seguro que ninguno de sus miembros es minusválido y que algunos de ellos reciben el cheque-bebé del Ayuntamiento.

José Luis Valladares Fernández dijo...

Ahora se puso de moda la peatonalización de las calles, ¡qué le vamos a hacer! Lo malo es que peatonalizan calles sin consultar con los que viven en ellas, procurándoles así muchas molestias y contratiempos. Son estos los que en realidad pagan las consecuencias, sobre todo si tienen abierto algún comercio en la zona.
La medita también sirve para alterar la imagen histórica e la ciudad.
Y si les da por hacer carriles de bicis, entonces si que la afean notablemente.

Un abrazo

o blog de xesús lópez dijo...

Tienes razón, Candela, pero además sucede que son asociaciones puramente residuales, de las que o hemos dado de baja los que intentamos promover una postura crítica vecinal, anulada por la infiltración de los comisarios políticos.
Un cordial saludo y bienvenida.

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, José Luís:
Pontevedra es hoy casi un gulag, un gran presidio para los residentes en la zona vieja que sufren la ocupación del espacio público por medio de terrazas que solo general ruído y suciedad.
Además que aquí han inventado la pólvora potenciando el uso de la bicicleta sin norma alguna por todos los espacios peatonales. Ha habido ya diversos accidentes y puede producirse alguno mortal en cualquier momento, porque muchos ciclistas van como kamikazes, o hacen ciertas exhibiciones, "caballitos", en lugares llenos de gente.
Un abrazo

Natalia Pastor dijo...

Peatonalizar las calles es un virus que se ha extendido por todas las ciudades españoles hasta el punto,querido Xesús, que tener un coche te convierte poco menos que en un indeseable e individuo "poco social y ecológico".
Más que evolucionar, efectivamente involucionamos.
La estupidez no tiene lindes, que decía Marañón.

o blog de xesús lópez dijo...

Y Marañón, Natalia, tenía razón. El caso de Pontevedra es de locura, locura estalinista.
Un cordial saludo.

Sabela Arias dijo...

Encántame os teus percorridos polas rúas e as historias.
Saúdos blogueiros.

o blog de xesús lópez dijo...

Gracias, Sabela, aínda que hai xente que non-os entende, que por teren chegado á política coidan que poden desalma-la cidade, que de sempre foi comercial e administrativa.
Saúdos blogueiros.