sábado, 31 de diciembre de 2011

Por un orde máis xusto

O Rei acaba de decir no Parlamento español que "a Xusticia debe se-la mesma pra todos", algo que xa di a Carta Magna. As palabras do Rei algo poderían significare se o Parlamento non fose a casa das mentiras e os políticos, maiormente, xentes baixo sospeita nos que moitos cidadáns temos deixado de creere.

Pontevedra, 31.12.2011
Entrada n. 1486 blog
Artículo semanalPor un orde máis xusto,
por Xesús López Fernández


A Xusticia. A palabra ten a súa orixe no término latino iustitia e permite nomear a unha das catro virtudes cardinales, aquela que inclina a dar a cadaquén o que lle corresponde ou pertence, aquelo que debe facer según o dereito, a razón e a equidade. Tamén fai referencia ó Poder Xudicial e á pena ou castigo público. Deste xeito, cando a sociedade “pide xusticia” fronte a un crime estálle a pedir ó Estado que garantice que o crime vai ser xuzgado e castigado conforme á pena que corresponde dacordo coa lei. E pódese decir que a Xusticia ten un fundamento cultural (basado nun consenso social sobre do bo e do malo) e un fundamento formal, codificado en disposiciós escritas aplicadas por xueces e persoas especialmente designadas. A existencia dunha Xusticia real é definida por Platón como harmonía social no seu libro “A República”, onde propón prá organización da súa cidade ideal que os gobernantes da mesma se convirtan nos individuos máis xustos e sabios da comunidade. Pero estamos lonxe dese modelo de organización. E a sociedade vai cansa.
Según a Constitución española (art.117) “a xusticia emana do pobo e adminístrase no nome do Rei por Xueces e Maxistrados do poder xudicial independentes, inamovibles, responsables e sometidos ó imperio da Lei”. Aínda máis: “o exercicio da potestade xurisdiccional en todo tipo de procesos, xuzgando e facendo xuzga-lo xuzgado, corresponde únicamente ós Xuzgados e Tribunales determinados polas Leis, según as normas de competencia e procedemento que as mesmas establezan”. A máis de ún háselle torce-lo nariz ó leé-la Constitución, aínda que só sexan os textos citados. Pero se lee no art. 118 que “é obrigado comprire as sentencias e demáis resoluciós firmes dos Xueces e Tribunales, así como presta-la colaboración requerida por éstos no curso do proceso e na execución do resolto”, háse perguntare qué pasa aquí. Algo hai que cheira mal, por aquelo das sentencias incompridas que parecen situarnos ante o feito dunha xusticia variable.
Que o Rei, no seu discurso de Nadal, teña afirmado antre outras cousas que a “Xusticia debe ser igual pra todos” é algo que foi ben acollido pola sociedade; mais levamos moitos anos, dende a promulgación da Constitución, sen que esa afirmación resulte demostrada na práctica. Se na Constitución de Cádiz estaba recomendado o exercicio da acción popular, como na actual, ¿por qué o exministro Caamaño tiña o proiecto de acabar coela? ¿Van cambia-las cousas? ¿Significan as palabras do Rei que estamos ante un novo tempo, un tempo de esperanza nun orde máis xusto?. Hai un refrán que di que as palabras as leva o vento e, por moi aplaudido que fose don Juan Carlos polos parlamentarios que en gran parte son culpables de que o país non funcione, eses aplausos parecen según non poucas opiniós como un xeito de se querer arroupar eles, sobre todo, na frase do monarca, que non pode ser salientada como referente dun discurso se non se fai efectiva. Os aplausos non contan porque a frase, como quedou dito, está na Constitución.
Unha constitución marcida, dormida, que convén leer con vagar e que vale pra reparare nas carencias da nosa casta política. “Todos iguales ante a Lei”, di a Carta Magna, pero non, son apariencias, que os políticos son distintos e teñen privilexios case deshonestos, casta blindada, definida a profesión, nos momentos especialmente dramáticos que vive o país, como a máis arelada polos cidadáns: por ingresos e réxime tributario especial, por indemnizaciós no cese do cargo, compatibilización de pensiós, etc. Enténdese que nengún queira deixa-lo cargo e rinse do dito por George Bernard Shaw: “os políticos e os cueiros hainos que cambiar cada pouco… e polos mesmos motivos”. Sen un partido rexeneracionista, a acción popular debe seguir viva porque hai que sanea-lo país. Facer súas, sí, as palabras do Rei e lembrare, sobre todo, que a afirmación está na Carta Magna, pra un orde máis xusto.

10 comentarios:

Candela dijo...

Excelente entrada para dar la bienvenida a un nuevo año Xesús.

Malos tiempos cuando se tiene que decir en voz alta lo evidente, que la justicia es igual para todos, en boca de SM hasta parece una broma pesada.

Te deseo, de corazón, un muy feliz 2012.

o blog de xesús lópez dijo...

Gracias, Candela.
Esperemos que las medidas sean provisionales y que la sociedad tenga la capacidad de mejorar nuestra situación, evitando el descalabro final.
No más un Parlamento como casa de las mentiras y sí la posibilidad de un exilio carcelario a los políticos prevaricadores que se jubilen.
Que tengas un feliz 2012. Te lo deseo con "fuerza".

Anónimo dijo...

El rey ha dicho en voy alta lo que todos pensamos; sin embargo algunos se empeñan en pensar únicamente en Urdangarin y Camps y dejan de lado casos tan evidentes como P. Blanco.
Feliz 2012 a todos.

o blog de xesús lópez dijo...

Cierto, Lobo, pero ya son muchos años de Constitución de chicle.
Esto está descompuesto y son muchos los políticos que, presuntamente, deberían haber sido cesados en sus funciones o comenzar un exilio dorado en alguno de los presidios existentes en el país.
Mi deseo de un Feliz Año 2012 para todos.

José Luis Valladares Fernández dijo...

Teóricamente así es: la justicias es igual para todos. Pero ya sabes el que tiene padrino se bautiza y el que no queda moro: así tienes que los Albertos, los famosos primos de la Gabardina, como tenían padrinos, no les pasó nada. Otro tanto ocurrió ahora más recientemente con el banquero Saenz a quien indultaron, y los directivos de la azucarera Ebro,
también indultados.
Una cosa es la realidad y otra muy distinta lo que se dice.

Un abrazo

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, José Luís:
Supongo que el Rey no va a remediar los casos de corrupción urbanística existentes en Galicia.
Aquí se derriba, de vez en cuando, una pequeña casa, hogar de gente humilde, pero no lo que, indecentemente, se ha constru ído sobre el mar por pura rapiña y afán especulativo. El poder está con esos depredadores.
El Rey ya debería haber actuado. Pero creo que no lo va a hacer.
Un abrazo

Sabela Arias dijo...

Estou contigo e máis con Candela, cando hai que dicilo é que non é certo.
A esta altura da película estas declaracións e o que acontece na escena pública semella que a desigualdade na xustiza é do máis evidente, e iso é terrible.
De todos os xeitos, e pese a todo os meus mellores desexos para este ano e para toda a xente que participades nes te blog, para ti, Xesús unha forte aperta, como blogueira, e espero que tamén como amiga.

o blog de xesús lópez dijo...

Ben,Sabela:
É bo que coincidamos e nunca traicionémo-la nosa conciencia.
A nosa voz pode ser homilde, pero non-a podemos privar de ser portadora da verdade, na medida do posible.
Biquiños. E feliz 2012.

Natalia Pastor dijo...

Por mucho que el Rey repita que la "justicia es igual para todos", no es verdad.
Desde el momento en que hay aforados -véase el caso de Pepe Blanco-, que se parapetan en su acta de diputado para escapar de la justicia ordinaria y que sea el Supremo -en todo caso -, quien lo juzgue, la igualdad entre los ciudadanos no existe.

Y que decir cuando lo que se dirime es poder absoluto puro y duro.
Ahí está el indulto a Alfredo Sáenz o la resolución del Constitucional sobre la "prescripción" de la causa contra "los Albertos"y lo sucedido con Miguel Montes, el preso más antiguo de España.

Feliz 2012.

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, Natalia:
Todo es una basura. Podría contarte algo que está a punto de saberse, pero de momento callo.
Ahora que hablan de persecución del fraude, parece no han pensado en el que está diseñado desde la popia Administración, sofrito de prevaricadores y constructores trileros que se apoderan del litoral.
Feliz 2012, aunque no parece prometedor.