domingo, 24 de agosto de 2014

Cara un novo tempo electoral

Pouco a pouco vaise abrindo unha certa esperanza de recuperación do espacio da fotografía. Se os políticos queren exerceren en clave de Estado de dereito, incluso a avenida que xa se apuntaba nesta foto dos anos cincoenta debería desaparecer, conforme ós criterios de inviolabilidade do que está definido como dominio público marítimo terrestre, có que incluso o propio Fraga quixo acabare. Ós políticos se lles presenta agora unha papeleta difícil porque tódo-los que teñen o seu pesebre no Concello pontevedrés carecen de discurso ecoloxista.

Pontevedra, 25.08.2014
Entrda n.1776 do blog
Artículo semanal no Diario de Pontevedra

Cara un novo tempo electoral,
por Xesús López Fernández

            É sabido que as rías baixas son espacios sensibles, de augas case-entrópicas, decía hai xa moitos anos o doutor Buenaventura Andreu, e afirmaba o home, como exemplo da pausada renovación das súas augas que, nunha única ocasión, depositaran unha sustancia contaminante no estreito de Rande. ¿E qué pasou…? Que un ano despois a sustancia seguía presente naquel medio.  A pesar de testimonios como éste poderiamos decir que non parece se teña actuado, ás veces, cun mínimo respeto, tanto á hora de acometer certas realizaciós urbanísticas como de promove-lo asentamento irracional de certas industrias, pensadas como enclaves colonialistas de vertedeiro que acabarían, en gran parte, coa riqueza primaria das rías ó non estare controlada a súa contaminación. Tamén ó ter comprometido a dinámica das augas, algo que, dacabalo do ESCORP (o Estudio da Contaminación da Ría de Pontevedra), conoceuse, presuntamente, de forma cabal.

            Pero así como a primeira parte do estudio foi difundida, a segunda permaneceu agochada ata que certo avogado dou co tobo onde a tiñan escaqueada, algo que parece ser práctica frecuente. Como fose, o estudio mostraba a gravedade dos vertidos de mercurio, na primeira parte algo máis de 13 gramos por tn de cloro fabricada. Na segunda parte, a cifra aumentara e pasaba dos 17 gramos. Desconozo se a Administración propuxo de novo estudios cabales como o citado, pero sí que se ten ocultado información, como o resultado dos análisis dunhas mostras tomadas pola Policía Autonómica, o 8.11.2004, no entorno da depuradora d´Os Praceres, tres mostras dunha mancha grasenta, de tono grisallo e pastoso, concentrada en forma de “pelotas”. O asunto permaneceu tapado ata o mes de maio do 2005, rescatado dos arquivos da Consellería de Medio Ambiente. O Centro de Control do Medio Mariño, de Vilaxoán, determinara a presencia nas ditas mostras de endrín, unha sustancia que se usa como insecticida, contaminante de primeiro orde e canceríxeno de contacto. En fin, mala veciña esta edar d´Os Praceres, sentenciada.

            O Concello de Pontevedra foi xa emprazado hai tempo pró cambio de ubicación desa infraestructura, aí montada en contra da Lei de Costas, art. 44.6, que prohibe a instalación de depuradoras de augas residuales na ribeira do mar, unha das agresiós das marismas de Lourizán. Aínda que financiada nun 80 por cen pola UE, non deixa de sere ilegal. E cando xa debía estar estudiado o seu posible traslado xogan algús coa afirmación da imposibilidade do mesmo. Pero, non, debe ser viable a reubicación, si se quer, como ten apuntado Agustín Fernández, concellal socialista, ó pedirlle ó Bloque que impulsase o PXOM, pero reservando un espacio prá nova edar no caso de que teña que ser cerrada a actual de Lourizán. Construída en terreo concesional da vella Ence non segregado, afirma. A. Fernández ten indicado que o Axuntamento de Pontevedra sabe dend´o ano 2010 que a edar carece de concesión e que Costas indicoulle naquel momento que terían que irse en cinco anos, tal como se indica na sentencia dictada pola Audiencia Nacional.

            Vai facer un mes que se dou a conocere a sentencia do Tribunal Supremo desestimatoria dos recursos de casación do MARM i ENCE contra a sentencia do 19.05.2011, que agora adquire o carácter de firme e pola que se ordeaba ó Ministerio incoa-lo expediente de caducidade de ENCE. Incluso, antes de se produci-lo trasacordo, Rosa Aguilar comentara que non se ía recurrir en casación e sí incoa-lo expediente. Pero pasados tres anos, agora son outros os que deben actuar. O PXOM, cunha Axenda21Local cabal, podería ter sido o instrumento prá recuperación de gran parte do capital natural desta cidade i entorno. Nos temas propostos, edar, Ence, os partidos presentes no Consistorio teñen un tema pra facer boca, pero non se intúe que nengún deles teña un faraute, un faraldo prós novos comicios, capaz de ilusionar a nadie. No camiño, parece perdida a conciencia ambientalista.  

6 comentarios:

Javier Tellagorri dijo...

Pues ya es raro que no teengaís por ahí ECOLOGISTAS agresivos dado que los hay hasta en donde no deben de haber.
Lo que es una verguenza es que las aguas esas tengan mercurio y demás contaminantes.

Saludos

o blog de xesús lópez dijo...

Hola,Javier:

El único que aquí ha funcionado es el de los procedimientos judiciales promovidos por Salvemos Pontevedra.
Por lo demás, el ecologismo pretendidamente activo se ha quedado en una especie de bullanga pancartera y de marcha-romería anual, a la que curiosamente se suman los partidos. No deja de ser un brindis al sol.

Un cordial saludo

trillian dijo...

Esa zona seria bueno aprovecharla, para el disfrute de los vecinos y demas,personas, incluido un carril bici,para el disfrute de todos,pequeños medianos y mayores, y no se les ocurra hacer una urbanización ó centro comercial (por ejplo).

Biquiños Xesús, y espero ayas disfrutado mucho del verano, que ya queda poco.

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, Trillian:

Las ciudades con playa tienen un valor añadido. En el espacio fotografiado estaba la playa de Pontevedra, actualmente traicionada por todos los grupos políticos. Habrá que pelear para sacar de la zona la carga de irracionalidad que aún intenta permanecer privatizando lo que es dominio público marítimo terrestre. El propio Fraga se sometió gustoso al Diktatt de ese poder demoníaco. A cambio de monte Gaiás, claro.

Biquiños

José Luis Valladares Fernández dijo...

Los políticos actúan a sabiendas de que la memoria de los ciudadanos es muy pobre y se olvidan pronto de sus desafueros. Además siempre se las arreglan para encontrar apoyos y connivencias. El pueblo no aprende o no quiere aprender.

Un abrazo

o blog de xesús lópez dijo...

Hola,Jose Luís:

En ese caso están cogidos en sus falacias y mentiras. El Bloque puede mismo ser vomitado de la alcaldía, porque de Ence hizo una bandera electoral cuando realmente estuvo de campaneo con esos terroristas ecológicos.

Un abrazo