domingo, 3 de agosto de 2014

Ence, a sentencia

Ence, o enxendro, debe estar sen concesión dend´o 2003 ou máis atrás. O Marm debería ter incoado expediente de caducidade da concesión por sentencia da Sala n. 1, Contencioso Administrativo, da Audiencia Nacional n. 1, de maio do 2011. Recurrida en casación a tal sentencia, no pasado mes de Xullo quedou desestimado o recurso, razón pola que a Sentencia do 2011 pasa a ser firme.

Pontevedra, 4.08.2014 
Entrada n. 1773 do blog
Artículo semanal que non vai aparecer en nengún periódico de papel.

Ence, a sentencia,
por Xesús López Fernández
           
            O 11 de xullo do 2014 era asinada pola Sala do Contencioso-Administrativo, sección Quinta do Tribunal Supremo, sentencia desestimatoria do Recurso de Casación n. 5219/2011 interposto pola Administración Xeral do Estado e polo Grupo Empresarial Ence, S.A., contra a Sentencia dictada pola “Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 19 de mayo de 2011, recaída en recurso nº 823/2010, sobre medio ambiente---“, pola que se estimaba recurso interposto pola Asociación Salvemos Pontevedra. No fallo da nova sentencia afírmase que non ha lugar ó recurso de casación n. 5219/2011 interposto pola Administración Xeral do Estado e polo Grupo Empresarial Ence, S.A. O recurso é desestimado na súa integridade e as partes recurrentes condenadas ó pago das costas.

            A sentencia de maio 2011 é agora firme, algo que parece non está de todo entendido, tendo sido a nova sentencia obxeto de noticias contradictorias ó longo da pasada semáa, como se o que se dí en ambas sentencias non estivese meridianamente claro. O 25 de xullo estaba en poder das partes interesadas a  desestimatoria do recurso de casación. I en Salvemos Pontevedra tomouse a decisión de presentala ós diversos medios de comunicación, en roda de prensa, o martes 29.07.2014. Vese, sen embargo, que alguén intentou promovere unha nova ceremonia da confusión, valéndose a tal fin dun medio serio que parece aínda non rectificou a patada informativa que daba o 26.07.2014, contradecindo ó propio Tribunal Supremo, así:  “El Supremo revoca el fallo que ordenó paralizar Ence”. ¿Pero cómo se pode reconvertire unha sentencia que lle dá o carácter de firme e non recurrible á sentencia do 2011 en algo totalmente contrario? ¿Por qué xogan esquizofrénicamente con información sensible como ésta?

            Ó longo da roda de prensa de Salvemos Pontevedra, o presidente  tivo ocasión de facer historia da asociación e de aclarare cómo están as cousas neste momento, que mesmo pode ser ilusionante se pensamos en clave de recuperación total das marismas de Lourizán, que son dominio público marítimo terrestre que hai que rexenerar pró disfrute dos cidadáns, pra recuperalo mesmo como zona de marisqueo. Contra os pesimistas que negan esa posibilidade ou que poden mesmo estar a pensaren no solar, hai que manter esa posibilidade pra un futuro non lonxán. Gracias ó labor de Salvemos Pontevedra, hoxe están xa libres de concesiós os espacios que ocupaban a constructora José Malvar ou Holcim, ésta sempe sen concesión nen licencia municipal, mentres a Administración miraba pra outra parte. Con Ence sentenciada, agora correspóndelle á Administración incoa-lo expediente de caducidade da concesión.Tamén están sentenciadas Elnosa e mai-la edar d´Os Praceres, existindo en ambos casos recursos de casación pendentes de resolución. 

            No caso da edar, o Concello foi requerido polo ministerio, hai uns anos, pró cambio da súa ubicación, sen que teñamos conocemento de nengunha actuación restauradora cando o prazo debe  estare acabándose. Francisco Díaz mostrou na roda de prensa o icono de Salvemos Pontevedra, un puzzle ó que lle falta unha peza. Esa peza corresponde ó dominio público marítimo terrestre hoxe agredido. E a ría non está enteira mentres non recuperemos ese espacio. Coa sentencia agora firme, pode faltar menos. A folla de ruta da asociación está clara i é conocida pola clase política local dend´o 14.1.2004, pouco despois de ter nacido Salvemos Pontevedra. Claro que os políticos teñen escasa memoria máis alá das súas afirmaciós en clave ambientalista, en tempo electoral. Pode que agora teñan que toma-los seus deberes máis en serio, como leva feito a asociación. Polo pronto, Rajoy ven de afirmar, o pasado venres, que a Xusticia é igual pra todos.  A ver si é certo, como Salvemos Pontevedra quer. 

4 comentarios:

Javier Tellagorri dijo...

Los políticos hacen con las sentencias cucuruchos para echar ceniza de sus cigarrillos.

Habeís tenido un vertido de sosa por esas tierras y espero que "pececidio" causado se recupere pronto.

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, Javier:

Verás como el pecicida no "aparece". Ha de estar bien relacionado.
El medio al que aludo y no cito que ha convertido en noticia una auténtica mentira es La Voz de Galicia, que de esta forma deja de ser un periódico serio. Han hecho, espero que publicidad pagada, de una nota absurda que le han pasado.

Un cordial saludo

trillian dijo...

¿De verdad la sentencia es firme? no se podrá creer hasta que se vea, que quiten ese "basurero" de ahí, veremos.

Biquiños Xesús.

o blog de xesús lópez dijo...

Sí, Trillian, la sentencia, de Mayo del 2011, es firme.La tuvieron frenada por medio de dos recursos de casación, durante tres años. Ahora, dichos recursos han sido desestimados en todos sus términos. La sentencia aludida se vuelve firme y de obligada ejecución al carecer de concesión la empresa desde el 2001. Mucha gente en la Administración ha estado mirando hacia otra parte.
Uno de estos días, el ministerio debería incoar el espediente de cancelación de la concesión.
Cuando se aprobó la reforma de la ley de Costas, se hizo con la intención de mantener la peste en Lourizán, pero no se dieron cuenta de lo que había denunciado Salvemos Pontevedra:_que Ence era una empresa okupa, ya sin concesión. Todavía no se ha producido el necesario clamor social y algunos partidos están a punto de perder su capital ambientalista, si alguna vez lo han tenido.
Biquiños