lunes, 13 de septiembre de 2010

NOVA LANZADA CONTRA A LINGUA GALEGA

O Bloque quere promover, a Mesa pola Normalización tamén, o desacato ó decreto Feixóo sobre as novas pautas prá ensinanza en galego ou a súa exclusión das clases de asignaturas troncales. Na foto parecen tristes, envisos nunha derrota real. Aínda así, avisan dunha posible protesta social. Queren anima-la desobediencia de certo profesorado galegués.
-
Pontevedra, 13.09.2010
-
Entrada n. 1288 do blog
-
NOVA LANZADA CONTRA A LINGUA GALEGA,
por Xesús López Fernández
-
O Bloque leva anos tentando impoñer unha política de inmersión no galegués por eles inventado, a "lingua da non-patria" (así denominada por Novoneyra). Aparentemente desaparecido da política galega o Quintana e o seu discurso do "Galiza, Galiza, Galiza,..." , pró que foron inserindo no idioma palabras como "xustiza, servizo, sentenza", pra ver se dese xeito acadaban a súa meta final, a de lle troca-lo nome ó país e sometelo á lingua portuguesa a base do VOLGA, do enxendro de vocabulario no que toman protagonismo palabras portuguesas contrarias á nosa psicoloxía, esquecendo os consellos do Padre Sarmiento, aquela súa recomendación: "facede o idioma a partir da fala"; traicionada ésta por moitos dos escritores que xa non venden, (e por eso non venden, por non colle-lo relevo do idioma salvado nas aldeas), por escribire nunha lingua extraña..
-
Aquí está pasando algo moi grave. I é que, despois dos traballos de enxeñería estalinista, de sovietización da fala, na medida na que foron aprobáda-las normas espúreas paridas pola innecesaria RAG, agora, na medida na que o PP, e o PSOE (sen puta idea), siguen a fractura-lo idioma, esa sovietización pódese decir que xa acabou co idioma sen que aquí se abrise un foro certo prá defensa da fala dos nosos ancestros.
-
O BNG prepara novas algaradas. E a Administración non ten intención de desaparasita-lo idioma, de restauralo, pois dende moitos teléfonos están activos non poucos contestadores grabados en galegués (a lingua sovietizada) polos comisarios políticos noutrora infiltrados. "Servizo galego da Saúde en liña...". Aínda hoxe o puiden comprobar.
-
Sobre este tema haberá ocasión d´insistir unha e mil veces. Vaia hoxe, como enlace e a título informativo, unha noticia do ABC desta data:
-

No hay comentarios: