viernes, 21 de enero de 2011

INCITATO QUERE LATÍN.

Montoro, en La Razón. A loucura nacional. Incitato, o cabalo de Calígula e o senador qu´o acompaña solicitan, pra se entenderen cos demáis, pinganillo en latín. O cabalo de Calígula chegou a senador por Roma. Parece qu´os cabalos de Cotobade non van ter tan alto destino, que sempre van ter unha escopeta axexante da súa agallopada en libertade, aínda que sexan égoas á procura de seren preñadas polo aire, como era creencia antigua das bestas que batían os montes d´Oia, sobr´a ría de Vigo. Montoro, en La Razón. Oídos Bono e Rubalcaba despois do atentado de Murcia, van facere falta pinganillos prá traducción simultánea ó español. Mingote, no ABC, 21.01.2011. Os encontros amorosos dunha parella con sexos de distintas autonomías poden necesitare de traductor simultáneo. Esteban, en La Razón. Na traducción simultánea das intervenciós do Senado, pódese perdere non pouco do énfasis, da elocuencia dos senadores.
-
Pontevedra, 21.01.2011
-
Entrada n. 1397 do blog
-
INCITATO QUERE LATÍN,
por Xesús López Fernández
-
A Incitato, o cabalo de Calígula ou ben ó cabalo d´arestora qu´o reencarne na política española e poida ter entrada no Senado, aínda lle queda o recurso do latín como lingua superior. ¡Moito esforzo faría falta aquí, moito plan Bolonia d´excelencia pra qu´os senadores fosen capaces d´expresárense con fluídez en latín e, instalados na lingua, entende-la traducción simultánea que reciban polo pinganillo!
-
O invento que está a poñer en marcha o Goberno de ZP, outra forma de crispa-lo debate das autonomías, parece unha total doudice. Non se m´ocurre mellor cousa que inserire aquí o enlace dun traballo de Afonso Ussía, en vasco ou en algo que se lle asemella, a modo de rúbrica deste post e das viñetas coas que o mesmo dá comezo. En todo caso, xa digo, aínda que se abra, na escalada de loucura que levamos, o posible nomeamento como senador dalgún cabalo, as bestas de Cotobade (como xa indicamos antes) non van ter esa posibilidade. Se non-as matan poden sí rinchare polos montes de Cuspedriños ou Viascón na súa lingoaxe universal. Sigue o traballo de Ussía:
-
-
20 de Enero de 2011

Zein den eder arratsean izar arte garbia, iparretik agertzean, mariñelen argia. Bai handizki eder dago, zeru zola andia. Zu milletan ederrago, nere maite Tzontzoles. Izarrak dire zerruko, aingeruen begiak, gizonen begigartzeko, jainkoak ezarriak; zu bertorat agertzean histuz beren argía, sartzen dire ilunpean, nere maite Tzontzoles. ¿Ez du hain laket izarrak egun leku berea, udaberriz ez erleak baratzeko lorea? Ez du ala argi-albak, Pepiñoak Blanko xoría, nota ni zu ikusteak, ene maite Tzontzoles. Tzontzoles zure aldera, hurbidun viesen zarri, Rubalkaba erratera ez naiteke Leire Pajinoak. Pilpira bat bihotzean, beldar banaiz abia, gilipolleko pingano txiki, traduktoak senatoriak, ¡Maite zaitut Tzontzoles!Tzontzoles, ni naiz mintzatu, Karmen Chakonoa militarra, eta momorra Benidormeak, Pajinoak ta cojonak pingano txiki ez, ez, ez. ¡Ene maite Tzontzoles!«Amodio beroak, guztiz arrigarri, Obamak Washingtoak, gotikoak susto. Adirazo naiean, argi eta garbi, ¡nere sentimentuak! Dama eder bati. Eskoñarra eletziones, eskoñarra Ispaniak, eskoñarra libertoak, eskoñarra ekonomiak, eskoñarra pentzionuak, eskoñarra empresariak, eskoñarra eta eskoñarra. ¡Ene maite Tzontzoles!Baratza Monkloak baten lora polit bat. ¡Ai, a zan ikusgarría! Zuri gurría, egimen utsa, de Paz Xabiertxo, Mendez Kandido, eta Gometz. ¡ai, a zan ikusgarría! Ipurdik, kulo, –traduktoa–, txotxolak , kretino –traduktoa–, Senatoriak sozialitak, senatoriak katalanuak, senatoriak komunistuak, ridikuloak aundi. «Amá, aitá, amatxo, aitatxo, amona!... ¡Ene maite Tzontzoles!Galai, galaitxu, mertxikondua dago loretzu. Traduktoa: «Galán, galancillo, el melocotonero está muy florido”. ¡Aundi éxito! Ipurdi tontuak. Traduktoak. “Tontos del culo”. ¡Aundi éxito! Josu Ternera eta De Juana Chaos Iñaki, etarra almorranua, libertoak. Traduktoa. “Josu Ternera e Iñaki de Juana Cahos, el etarra de las hemorroides, en libertad”. ¡Aundi éxito! Ixil zagoze, zugatzok. Axoi, abil leunkiro, naspildu barik ametzok. ¡A purri, a purri, a pupurrí! Traduktoa: ¡ a la porra, a la porra, a la reporra!¡Aundi éxito! Zapatero Joseba Koldobika a purri, a purri a pupurri. Maitagar dabil kantari, tinko urrezko uztaia, pinpilinpauzen eiztari. Zapatero Joseba Koldobika, pinpilinpauzen. ¡Ene maite tzontzoles!Huevuak artíkulo. Huevuak kolumnak. Huevuak Zapatero Gobernuak. Pello Joxepe tabernan dala. Boga, Boga, mariñela. Maitetxu mía. Ume eder bat. Agur Jaunak. Guitarra euskaldunak, Sagarraren punta, Athletic aurrerá. Senatoriak pinganoak txiki, aundi gilipollak. Agur.
-
Le dedico este artículo al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, fundamental impulsor de la supina estupidez de derrochar millones de euros al año para contratar traductores cuando todos los senadores hablan y entienden, como españoles, el español. Estas majaderías buenistas e innecesarias son las que van a llevar a su Gobierno al desastre electoral que se le avecina. Que hable con la calle y se entere. Y que se entere él de lo que le he escrito con tanto cariño como paciencia. Se lo puede traducir Anasagasti, que sabe menos vascuence o «euskera» que Marifé de Triana.Cordialmente, o kordialmente, o cordialment, a su disposición.
-
Alfonso Ussía.

2 comentarios:

José Luis Valladares Fernández dijo...

Yo creo que alguno de esos caballos de Cotobade no desmerecería de alguno de los senadores que ocupan banco en la Cámara Alta porque¡hay cada uno...!
Saludos cordiales

o blog de xesús lópez dijo...

Estoy de acuerdo, José Luís:

Pero ya no tendrán oportunidad de demostrar su sapiencia. Se la han negado al segarles la vida.