martes, 26 de febrero de 2013

MÉNDEZ FERRÍN DIMITE

Méndez Ferrín dimite como presidente da RAG. A noticia sóubose onte, 25.02.2013. Pouco durou o seu mandato que eu esperaba como un intento claro de restauración do idioma galego, hoxe deturpado polos galizos que procuran a integración da nosa fala no portugués. 

Pontevedra, 26.02.2013
Entrada n. 1616 do blog


MÉNDEZ FERRÍN DIMITE,
por Xesús López Fernández

Os últimos tempos do mandato do meu amigo Méndez Ferrín víronse pexados por unha serie de trampas e campañas asumidas, incluso, por periódicos de gran tirada. Unha entrevista outorgada polo secretario da RAG, Axeitos, deixa aclaradas algunhas cousas, pero parece que Méndez Ferrín non se vai  polas acusaciós que sobre el botaron, incluso de nepotismo (o ABC), nen polo tema do Audi, vehículo cedido pola presidencia da Xunta, sendo a RAG responsable do seu mantemento. Contrataran un chófer a media xornada e o vehículo estaba a disposición de tódo-los académicos. Pero Ferrín vaise mais pola actuación dalgún sector crítico e cainita dentro da propia RAG, apoiado dende fóra.

 Extráñame que mentres o secretario acusa ó ILG e ó Consello da Cultura de tentaren coloniza-la RAG, se esqueza de que esa colonización ven de tempo atrás, de cando á RAG lle colaron  os dous últimos paquetes de normas alóglotas presuntamente dictadas polos comisarios da fala do BNG, que nunca acataron outras normas que as por eles inventadas. E aí siguen bradando en canta manifestación ou publicidade poden o nome de "Galiza", sitio distinto, un de tantos diferencialismos zafios nos que se asañan o BNG e os reintegracionistas (a mesma tropa). 

Algún comisario político do reintegrado comezou xa a insultare a Méndez Ferrín, que sabía que é ese sector, o do reintegrado, o que pensa en nos levare, como nun gran éxodo, ó mundo da lusofonía e ó acordo ortográfico de Lisboa; ese sector, digo, é o gran nemigo do noso idioma lar, definición na que coincide Ferrín có que decía Novoneyra cando acusaba ós forxadores da "lingua da non-patria": O ILG, a AS-PG, os reintegracionistas... E o escritor caurelao definía tamén como traidora á propia RAG, na que hoxe mandan os comisarios políticos e os representantes dos lobbies editoriales que traballan a deformación da lingua pra veren se poden entrare no mercado portugués, aínda que se carguen a lingua do país.

Cando Méndez Ferrín foi nomeado presidente tiven ocasión de falare con el, có que manteño amistade dend´o seu primeiro galeguismo. E na nosa conversa afirmou que, efectivamente, algo habería que facere, que non se podía consentir unha maior degradación da lingua. Pero non tivo ocasión de face-lo labor pró que parecía chamado.

Con independencia do que se terá aínda de saber inclúo desta volta un par de enlaces que podo complementar se o vexo oportuno.

Enlaces:


2 comentarios:

Candela Ca dijo...

Como siempre, el uso de la lengua al servicio de intereses nada académicos. Y por lo que he visto en los enlaces, campaña de desprestigio contra el que no traga.

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, Candela:
La Academia gallega hace tiempo que está minada.A mi amigo le han hecho imposible su labor.
Recuerdo ahora a otro amigo académico, Isidoro Millán González-Pardo que, al ver que entraban en la RAG gentes de poco nivel, se levantó y dirigió a la puerta y, a modo de despedida, pegó un portazo.Quizá es lo que debería hacer ahora Méndez Ferrín, al margende pequeñas cosas humanas y discutibles.
Me duele que se vaya porque éramos amigos desde los primeros cincuenta.
Un cordial saludo y gracias por ineresarte por este tema.