domingo, 21 de julio de 2013

ECOLOXÍA, MALAS NOVAS

 Nalgún punto da corrupción que implican os recheos de Marín, poden aparece-las "flores bárcenas" das que fala o bloguero amigo José Antonio del Pozo. 
 Pero as xentes da Política, que difícilmente van ó cárcere, sempre teñen disculpas, como esta que brinda Esteban, autor tamén da viñeta anterior, en La Razón. 
 Caín, máis incisivo, mostra este retrato dunha cloaca con aforo completo. Tamén en La Razón.
 Caín, xenial, mostra ós novos depredadores non como asesinos ou corruptos. As víctimas son pura mercancía, como acontece coa ría de Pontevedra, entendida tamén como mercancía polos depredadores da política e do Estado de dereito, que están nos tres partidos que mandan no concello pontevedrés.
 Esteban. La Razón. A ideoloxía da presunta corrupción ven de varias vías. Así a definen os grafólogos ós que fai alusión Esteban. 
Esteban, novamente. Agora fala dun Bárcenas moi integrado que, home de negocios, propón facer promociós inmobiliarias de luxo co cárcere de Soto del Real; como en Marín fixeron do mar solares, pode que gratis total. Mais aquí habería que citar, como promotor do polígono industrial, a certo antiguo presidente da Autoridade Portuaria. No seu tempo comezou o escándalo,a construcción do ferrocarril, a agresión ós veciños defensores do Estado de dereito.

Pontevedra, 22.07.2013
Entrada n. 1687 do blog
Artículo remitido ó Diario de Pontevedra

 Ecoloxía, malas novas,
por Xesús López Fernández

            O 6.11.2009 sóubose da sentencia firme do Tribunal Supremo que anulaba o Plan Especial do Porto de Marín. Recriminaba ademais a falta de estudio de impacto ambiental pola actuación levada a cabo nunha zona de alto valor ecolóxico. O Alto Tribunal daba así a razón á Plataforma d´Os Praceres (defensora do Estado de dereito) que considera ilegales os recheos dunha superficie de trinta hectáreas e que presentara recurso contencioso administrativo ante o TSX de Galicia contra o citado plan, aprobado pola Consellería de Política Territorial por resolución do 3.10.2000,  que non entraría en vigor ata febreiro do 2005. A sección quinta da sáa do Contencioso-Administrativo votou o asunto o 27.10.2009 e non sóo desestimou a inadmisión do recurso formulado pola Plataforma d´Os Praceres, (solicitada pola Aut. Portuaria, a Diputación e o Concello de Marín), senón a sentencia do TSXGalicia, que desestimou en marzo do 2005 a demanda veciñal.  Pra sermos breves  digamos que o tribunal matiza que o Plan de Utilización de Espacios Portuarios é o instrumento que determina a ampliación do porto, e non o Plan Especial anulado.

            O 3.03.2013 o TSX de Galicia emprazaba á Autoridade Portuaria pró levantamento dos recheos sentenciados nun prazo de vinte días. Nesta resolución o tribunal asumía os argumentos cos que o Tribunal Supremo declarou ilegal todo o recheo e as construcciós que se levantan sobre del. “Declaramos ilegales as obras de recheo do mar en canto que realizadas ó abeiro do plan especial aquí impugnado e condenamos á Xunta de Galicia, á Diputación Provincial de Pontevedra e á Autoridade Portuaria á reposición da zona portuaria á anterior situación i estado”, como indica a sentencia do Supremo. Pero este 19.07.2013 a Xunta, por medio da Consellería de Medio Ambiente, aprobaba o Plan Especial do Porto con carácter definitivo. Pretende a Autoridade Portuaria que a sentencia debe darse por executada, asunto no que non concorda o TSX de Galicia. O asunto, que está recurrido, deberá ser visto novamente polo Tribunal Supremo pra determinar se a sentencia se dá por cumprida ou non. Neste asunto como noutros a noria xudicial vai seguir dando voltas.

            Outro asunto: o PXOM de Pontevedra, que sigue empozado. Xogo de florete antre os partidos cun Louro que por momentos se mostra certeiro, como cando afirma que 30000 vivendas son demasiadas e que se mostra máis partidario da conservación dos núcleos rurales. Pero hai algo do que non falan nengún dos tres partidos presentes no Concello: a redacción dunha verdadeira Axenda21Local, o documento democrático, ó que nos temos referido en máis dunha ocasión, pra consultare antre os cidadáns sobre os pasos a dar prá recuperación do capital natural. O disparate dos recheos portuarios, o estreitamento do río, a edar, a factoría de celulosas e a avenida de Marín que ocupan terreo demanial, son espacios que deberiamos recuperar se realmente queremos seguir tendo ría. E lembrémo-lo dito hai xa moitos anos polo prof. Buenaventura Andreu, no sentido de que as rías baixas son sistemas sensibles, choídos, case entrópicos.

            ¿É que no Concello non lembran que hai xa anos suscribiron a Carta de Aalborg de Cidades Europeas cara a Sustentabilidade? ¿Por qué non lle entregan a tódo-los concellales copia das Declaraciós de Aalborg, da Carta de Lisboa e da de Hannover prá súa lectura e mentalización? Algunhas cidades españolas fixeron ben os deberes, como Vitoria, capital verde europea do 2012. E a súa Axenda21Local pode ser todo un exemplo. O momento é difícil; no urbanismo falaz poden estare acobilladas non poucas traiciós, polo que hai que actuar con suma transparencia, especialmente cando o Wordlwatch Institute cuestiónase no seu estudio deste ano se a sustentabilidade  aínda é posible, ora nos ecosistemas dos que formamos parte; ora no xeito de tratare a ecoloxía urbá.  

4 comentarios:

José Luis Valladares Fernández dijo...

Habiendo políticos profesionales de por medio, la corrupción es inevitable. Esos políticos que no saben hacer otra cosa y que llevan ahí desde jovencitos se creen los amos del cotarro y hacen cualquier cosa para engrosar su cuenta de rfesultados

o blog de xesús lópez dijo...

En el caso denunciado podrían estar implicados, además de los otros, los amigos de Rajoy.

Un abrazo

trillian dijo...

Aquí está implicado pero mucho ademas, yó me atrevería a decir qué fué él maestro de Barcenas, el anterior extesorero del PP
Ängel Sanchis, pero claro ya estará prescrito.

Ademas todos esos millones de € no son solo de Bárcenas, ahí hay otros implicados,que quizas núnca sepamos, porque si lo supiesemos quizas seria una bomba.
Como puede un solo sr. acumular tantisimos millones, aparte de negocios en el extrajero (incluso con el Angel Sanchis) propiedades, dinero y mas dinero.
Y qué hace el PP en vez de sacar a los corruptos del medio, y qué veamos que hacen limpieza, todo lo contrario los tapan, lo niegan hasta que no pueden mas,¿porque? porque si se sabe todo.y todos los que estan involucrados.....(arde trolla)

Biquiños Xesus

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, Trillian:
La gente que está en política está bajo sospecha.
De las ilegalidades y abusos cometidos en Marín y consentidos por la caterva política se habrá generado, presuntamente, mucho dinero para la financiación ilegal de los partidos.
Como dicen los jesuítas en su manifiesto, es necesaria una Justicia independiente, digo yo que para que muchos políticos vayan entrando en la cárcel, "un derecho" que se les niega.

Biquiños. Xesús.