martes, 24 de agosto de 2010

AVISOS PRÓ ALCALDE DE SAN FERNANDO

Lores aínda debe estar contento polo malparto da "fonte dos nenos", sobredimensionada no espacio que ocupa, por onde converxía unha das arterias da cidade de Pontevedra, ademais do Camiño de Santiago. Coido que en Andalucía (tiven ocasión de ver e fotografiar non poucas fontes de Granada), o alcalde de San Fernando terá ocasión de comprobar un tratamento máis digno dos espacios que non a horteirada de fonte qu´o alcalde de Pontevedra parece mostrarlle cunha estúpida risada.
Coido que o alcalde de San Fernando non terá visitado o inferno da praza da Verdura, que xa non é praza nen espacio peatonal; simplemente un largo privatizado no que non se respeta a normativa de veladores, como se mostra, sobre todo, na foto seguinte. (Foto de Xesús López)
A normativa de veladores prevé que nos soportales, espacio público, debe quedar como mínimo unha franxa dun metro d´ancho pra poder pasare. Non se respeta o dereito cidadán ó libre paso, que parece teñen máis garantizado, pola cañada real, en Madrid, as ovellas da trashumancia. Nesta foto apréciase a suciedade, o cotrán sempre a inzar, a consecuencia dunha peatonalización de mentiras e da ausencia de limpieza. Aviso importante: ¡Hai moscas!. (Foto de Xesús López)
-
Pontevedra, 24.08.2010
-
Entrada n. 1279 do blog
-
AVISOS PRÓ ALCALDE DE SAN FERNANDO,
por Xesús López Fernández
-
Pensé en convertir este post nunha carta aberta ó alcalde de San Fernando, que onte nos sorprendeu cunha visita pra ver de levare ideas prá peatonalización que tamén comezan a imprantare na súa cidade. Coido que o home se equivocou; que si oeu falare de peatonalización, humanización, supresión de barreiras arquitectónicas na nosa cidade, déronlle mal o recado. Esas palabras corresponden ó cambio de uso das mesmas propio dunha gobernación estalinista, como a que aquí sofrimos. Decir que a xente "vive la calle, porque lleva bolsas", é unha carallada. Moitas veces acontece porque a un cóstalle traballo circular en taxi ou que lle sirvan o butano.
-
Neste blog, referenciadas como "Gulag", hai non poucas entradas nas que se informa dos disparates que se levan feito en Pontevedra, de cómo se fracturou a súa harmonía, de cómo a xente xa case non resiste na zona vella, onde o número de vivendas deshabitadas vai a máis cada día.
-
Foi unha pena qu´o alcalde fernandino non se procurara unha información cabal, porque o certo é que estamos vivindo na pura ruína. O modelo do "todo-tasca" sóo sirveu prá degradación e crecente suciedade da cidade, pra que en circunstancias de temperatura alta, cando se achegan as xentes de fóra ós circos nos que convertiron as vellas prazas da cidade, das que xa non disfrutan os residentes, agredidos éstos no seu descanso: ruído crecente, un verdadeiro achanzamento de morada. Puideron terlle contado as cousas así ó visitante, e que incluso morre o Mercado de Abastos ou de cómo van gastar 150 millós das antiguas pesetas na supresión das farolas fernandinas da Ferrería pra sustituílas pola nova luminaria a base de "torpedos-supositorios", as lámparas nas que o visitante non sei se terá reparado. ¡Quén sabe! ¡Ó mellor ata o puxeron en contacto con Setga e pode que, dese xeito, a empresa comece un período de franca exportación!.
-
Señor alcalde de San Fernando: Se quere informarse, por medio de Google clique en "Gulag, Pontevedra, o blog de xesús lópez", ou no blog de Don Filiberto e outros relacionados, que algunha noticia vai encontrar que non se corresponde cos contos que lle terán contado no Consistorio pontevedrés.
-
Enlaces:
-
-

No hay comentarios: