lunes, 16 de agosto de 2010

VARIAS SOBRE O LUME FORESTAL, QUE SIGUE


Lume forestal en Galicia. Foto do ABC, 16.08.2010, que comenta a detención, no 2009, de 374 por teren queimado o monte galego. Catro de cada dez acusados quedaron en libertade. Tamén comenta o dito xornal que o 66 por cen dos lumes teñen a súa orixe na neglixencia; o 32 por cen son intencionados.
-
Pontevedra, 16.08.2010
-
Entrada n. 1275 do blog
-
VARIAS SOBRE O LUME FORESTAL, QUE SIGUE,
por Xesús López Fernández
.
Incluirei diversos enlaces de noticias que informan sobre os últimos incendios. En moitos casos, polo que se ve, existe unha clara neglixencia política, unha falta certa de vontade rexeneradora do monte galego, de poñelo en valor como soporte dunha gandería próspera ou dunha reforestación intelixente, eliminando sistemáticamente as especies pirofíticas, coas que o lume foise convertindo nunha presunta práctica constante do clúster incendiario. Sabemos, ademais (algo xa dito neste blog), que despois de queimada algunha prantación de eucaliptus téñense producido 22000 renovos de cepa por hectárea, e que ésta é unha das formas de expandi-lo eucalipto. Esa madeira tamén entra no mercado e habería que pensar se non está, nalgún punto da transmisión da mesma, o claro beneficiario do lume, posiblemente o seu causante.
-
Enlaces:
-
-
-
-

No hay comentarios: