sábado, 7 de agosto de 2010

TANTO MONTA, MONTA TANTO

Ta´to mo´ta, así grafiado, aparece escrito no entorno dos xardíns do Xeneralife. Neste dibuxo está o xugo. (Foto persoal). E neste outro as flechas que dende aquela quedaron integradas no escudo de España, ata, seguramente, que os da "memoria histórica" lle atribuiron unha orixe xoseantoniáa ou falanxista. (Foto persoal)
Confundida antre arabescos aí está a frase de Fernando II de Aragón, o home de Isabel de Castela. O aceptable estado de conservación da Alhambra de Granada pode ser tamén mérito dos Reis Católicos.

O escudo nacido a consecuencia da alianza matrimonial de Fernando e Isabel, co xugo e as flechas.
-
Pontevedra, 7.08.2010
-
Entrada n. 1266 do blog
-
TANTO MONTA, MONTA TANTO,
por Xesús López Fernández
-
Cabería facer unha serie de consideraciós, sobre todo tendo en conta que os galegos estabamos maioritariamente con Xohana, a filla de Enrique IV, indebidamente insultado pola Historia. Enrique IV foi un rei demócrata ó que lle daba noxo que lle bicaran a man. A historia que se teceu en torno a el ou á súa paternidade de Xohana, que algús chegaron cuestionar, carece de sentido.
-
Tamén hai episodios que non trascenden na Historia de España, como o da existencia dunha bula falsa do arzobispo Carrillo pra lle dar visos de legalidade ó matrimonio real, que só sería lexitimado por medio de bula papal, que eles seguirían pedindo. Un papa Sixto dixo: "Eu outórgovos a bula, pero tendes que vos casar". O que teña curiosidade por ver algo desta historia polo miúdo, pode consulta-lo libro da Editorial La Nave, de Orestes Ferrara, titulado "Un pleito sucesorio".
-
Pero a Historia sigueu o seu curso e agora, cando Michelle Obama acaba de visitar Granada, aproveitou a ocasión pra enaltece-la figura da Reina Católica, pola trascendencia universal da súa obra. Teñamos presente que América foi conquistada pra Castela, administrador das terras que se foron conquistando despois da morte da reina o Cardeal Cisneros, non Fernando. En definitiva, salvando a distancia dos séculos transcurridos, América foi conquistada pra España, aínda que Colón tivese que ocultar que era do "partido" de Xohana, a filla de Enrique IV, como bo galego. Un supoñer.
-
Enlaces:
-

No hay comentarios: