viernes, 13 de julio de 2012

Sabucedo, exaltación da rapa das bestas

Unha vista do curro de Sabucedo, que este ano foi noticia en diversos medios de televisión que nunca se ocuparan do tema. Sabucedo como Amil é un referente a ter en conta.

Pontevedra, 13.07.2012
Entrada n. 1547 do blog

Sabucedo, exaltación da rapa das bestas,
por Xesús López Fernández

Poucos días despois de se celebrare a rapa das bestas de Sabucedo, a consellería do Medio Rural daba orde de que os cabalos, as bestas que andan no monte, estean necesariamente marcadas cun chip. En caso contrario procederán ó exterminio dos cabalos. Acabarían así cunha tradición secular. Prefiro non facer comentarios; sí valora-la actitude das xentes d´Amil que se prestan a celebraren o seu curro pra que a baixada das bestas e a correspondente rapa non morra.


4 comentarios:

José Luis Valladares Fernández dijo...

Estos, ya sabes, cosa que tocan, cosa que deja de funcionar. ¡Que le vamos a hacer!

Un abrazo

o blog de xesús lópez dijo...

Sí, José Luís:
Falta de sentido, falta de respeto a las tradiciones. Se creen en el derecho a redirigirlo todo y nada redirigen, todo lo vuelven ceniza.
Un abrazo.

Natalia Pastor dijo...

La sempiterna intromisión hasta en las más arraigadas tradiciones.
Es cansino e insoportable.

Saludos.

o blog de xesús lópez dijo...

Cierto, Natalia:
Lo están destrozando todo, incluso el idioma, como tantas veces hemos comentado.
Un cordial saludo