miércoles, 26 de agosto de 2009

O ESMORECEMENTO DO GALEGO (17)

Volvemos co icono do caos normativo que aplicamos á serie en relación co esmorecemento do idioma galego.
-
Pontevedra, 26.08.2009
-
Entrada n. 1039 do blog
-

O ESMORECEMENTO DO IDIOMA (17),
por Xesús López Fernández
-
Hoxe publica El Correo Gallego unha entrevista interesante a Anselmo López Carreira, historiador. El cree que os responsables da cultura galega deben comprometerse neste momento, actuar contra esa especie de revanchismo que existe contra o feito polos outros.
-
Non sei cómo interpretare esa afirmación, porque o revanchismo ven xa d´atrás, comezado polos outros, convertida a propia Academia Galega nun instrumento indigno, especie de sentina ó servicio dos laboratorios da UPG. A entrevista, da que inclúo enlace ó pé deste post paréceme un pouco bandeante, pero sí hai moitas cousas que se poden asumir, aínda que poidamos discuti-lo rol da intelectualidade na que el parece confiar. Nós, non.
-
¿Qué intelectualidade? ¿A subvencionada, a que traga i embucha?. ¿Ou falamos dun Isidoro Millán González-Pardo, o home que un bo día e canso de ver cousas que non lle gustaban, pegou un portazo na sede da Academia Galega, e marchou pra non volver? ¿É que xa non hai académicos capaces de dar novos portazos?. Sigue unha pergunta e a correspondente resposta do citado Anselmo López Carrera, que demanda compromisos ás instituciós nas que un xa non cree. Pode que o entrevistado tampouco. Depende da lectura que acertemos a dar á entrevista.
-
Da entrevista:
"- ¿Cree que deben falar alto e claro os referentes da intelectualidade galega como poden ser a Real Academia o Consello da Cultura ou o Instituto Padre Sarmiento, entre outros, para que se fixen unhos mínimos respecto o galego?

_ Non só creo que é posible senón que o vexo necesario. A intelectualidade representa a conciencia racional da identidade dun país. Entón, penso que en todos os ámbitos culturais de Galicia, respetando toda a pluralidade posible, hai unhos elementos mínimos nos que si deben coincidir, porque ademais non é falar de algo extraño, senón que se trata de non consentir atentandos contra aqueles elementos que son o cerne da existencia nacional de Galicia. Aí, a intelectualidade ten por definición un papel de altísima responsabilidade e ten que estar á altura."
-
-
La identidad se vota, de Carlos Luís Rodríguez, en El Correo do 27.08.2009, pode axudar a máis de un a lle aclara-las ideas. (Leede o seu traballo)

No hay comentarios: