viernes, 28 de agosto de 2009

REPRESIÓN EN PERÚ

As víctimas deste xenocidio xa non están.
Matanza de Bagua, Perú.
Matanza de Bagua, Perú. O Goberno non pode ocultar tantas tumbas.
Perséntoche a Melanio, o día da súa necropsia. Morto por bala cando estaba detido por defende-los dereitos dos outros, dos seus. Xa non está.
Peruáns matando a peruáns.
Comunidades indíxenas defenden as súas terras, no Perú.
-
Pontevedra, 28.08.2009
-
Entrada n. 1042
Represión en Peru,
de Carlos Serratti
-
Neste país, onde están prohibída-las folgas, está prohibido tamén defende-los teus dereitos. Os indíxenas defenden as suas terras; mais, ¿quén os defende a eles?. Carlos Serratti envioume o seguinte enlace. Clicade nel e no correspondente comando pra ver asombrosas fotografías-denuncia de auténticos asesinatos
-
Solidarícemos cos nativos da Amazonia que hoxe están a seren masacrados por orde deste goberno que non é capaz de escoitar nen dialogar, só está a pensare en vende-las nosas riquezas ós inversionistas extranxeiros sen ter en conta que a selva do Perú é o PULMÓN DO MUNDO; É UNHA RESERVA QUE NON DEBE SER NEGOCIADA BAIXO NENGÚN CONCEPTO.
-
NON SE PODEN VENDE-LOS PULMÓS DO MUNDO, os nativos da selvan están a defenderen o seu lugar de orixe e que os deixen vivire en paz, coidando o noso ecosisema e os seus fogares .
-
O certo é que a selva é de tódo-los peruáns. Por eso debemos defendela. Hoxe, o goberno mandou ás forzas armadas pra que acaben cos dirixentes destas comunidades i están aparecendo mortos nas estradas e noutros lugares; están a dispararen contra a poboación enteira sen lles importare a vida; tamén os nenos caen nesta masacre.
-
Informemos máis e fagamos unha cadea de solidariedade, ten que rematare esta loita; fagamos algo polo noso Perú. Envía esta mansaxe a tódo-los teus contactos. Non consintamos que se venda a selva pra logo deixala sen árbores e convertida nun deserto, non permitamos que acaben coa nosa selva.
-
NON PERMITAMOS QUE ESTAS MATANZAS QUEDEN IMPUNES. POR ESO REENVÍA ESTE CORREO A TÓDO-LOS TEUS CONTACTOS. Carlos Serratti.
-
Nota.- Non puiden mete-lo correo íntegro do amigo Carlos Serratti, moito máis rico en fotografías que as que aparecen neste post, unha corta selección das por el remitidas. Confío en que algo poidan valer pra lle aclarare ós visitantes deste blog que no mundo hai demasiada maldade e que algo deberemos facer pra cambialo. ¿Cómo? ¡Quén o soubera!


No hay comentarios: