jueves, 22 de marzo de 2012

Holcim, Salvemos Pontevedra, Lourizán

A fotografía mostra unha zona do terreo demanial ocupado por Holcim Hormigones, S.A. nas marismas de Lourizán, en Pontevedra.  Este terreo fora obxeto de concesión outorgada con data 8.03.1949 a D. Ramón Dios Otero (destinado a terras de labor), transferido por defunción do titular á súa filla Dª Ángeles Dios López, o 11.11.1958. Por extraña transferencia, sen traspaso concesional, no lugar pasaría a funcionar Horpasa (Hormigones y Pavimentos, S.A.) e nos últimos anos a multinacional Holcim de Hormigones, S.A., sen concesión nen licencia municipal.  A vía férrea que se contempla é outra agresión ambiental, que ocupa 55000 mt2 no terreo demanial.  

Pontevedra, 22.03.2012
Entrada n. 1502 do blog

Holcim, Salvemos Pontevedra, Lourizán,
por Xesús López Fernández

SALVEMOS PONTEVEDRA, na súa actuación na defensa da restauración do litoral pontevedrés denunciaría a situación anómala desta explotación con data 6.08.2004 ante a Dirección Xeral de Costas. O T.S. condenaría á Administración a incoare expediente de caducidade da concesión outorgada a D. Ramón Dios Otero. I á adoución das medidas legalmente contempladas prá paralización das actividades e suspensión do uso i explotación das instalaciós.

A sentencia do 17.02.2011, dictada pola Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional (Sección Primeira) no recurso n. 884/2009, declárase agora firme polo TS con data 16.02.2012, declarando inadmitido o recurso de casación interposto pola representación procesal de Holcim. 

Declarada, pois, firme a sentencia do TS, SALVEMOS PONTEVEDRA insta ó ministerio de Medio Ambiente a que proceda de inmediato á execución da sentencia nos términos descritos pró rescate e rexeneración do dominio público marítimo terrestre en Lourizán (Pontevedra).

Esta sentencia, unida á anterior de Construcciones Malvar, cuio rescate xa foi efectuado polo ministerio de Medio Ambiente, e a sentencia de data 19.05.2011, que condena á Administración do Estado a incoare expediente de caducidade da concesión outorgada a ENCE, S.A., e á adoución de tóda-las medidas legalmente contempladas prá paralización das actividades e suspensión do uso i explotación das instalaciós que o Grupo Empresarial Ence, S.A., ven realizando no dominio público marítimo terrestre de Lourizán, pon de manifesto a aberacción que supón a construcción do Nudo de Mollavao en dominio público, vulnerando a Lei de Costas e facendo imposible a necesaria e imrescindible recuperación do dominio público marímo terrestre; indo incluso en contra dos propios actos i en contra da finalidade da Lei 22/88, do 28 de Xullo, de Costas, que obriga ás administraciós públicas a protexe-lo referido demanio defendendo a súa integridade e a preservación das características naturales.

SALVEMOS PONTEVEDRA anuncia que vai tentare frear esta desafortunada infraestructura por vía contencioso administrativa e, se procede, pola vía penal.  

A noticia na prensa:


8 comentarios:

Anónimo dijo...

Mucha suerte, pero la experiencia demuestra que cuando hay mucho dinero por medio se suelen salir con la suya... ¡Y si no que le pregunten a "Pepiño el gasolinero"!

o blog de xesús lópez dijo...

La corrupción, Lobo, ha estado presente en todo lo que aquí se ha hecho mal en el orden ambiental.
Curiosamente, ese trazado ferroviario que se aprecia en la foto fue hecho, presuntamente, por mandato del clúster de Ceferino Nogueira en Marín a Tomás Iribarren, amigo de Rajoy y presidente de la Autoridad Portuaria en aquel entonces.
En relación con ese ferrocarril, que cruza una plaza pública en Os Praceres, existe una sentencia firme del TS ordenando la anulación de ese paso.
Tendrá que hacer un esfuerzo claro Rajoy para que la aplicación de la lei de Costas sea una realidad, a pesar de que el olor a mierda tiene que llegarle de forma nítida.
Un cordial saludo

Candela dijo...

Ayer escuché a Arias Cañete hablar sobre la Ley de Costas y su puesta en marcha. Si quieren ser coherentes deberán intervenir en esa desgracia de la foto sin más remedio. O eso espero..

Un cordial saludo.

Sabela Arias dijo...

Olá Jesús:
Os meus parabéns polo teu seguimento da zona do litoral e outras cos desastres ecolóxicos.
Como en todo a visibilidade destes problemas é moi importante para evitar máis impunidade na xestión da nosa costa. Porque se calamos os cartos teñen todas as cartas para gañar.
Un forte saúdo.
Sabela

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, Sabela:
A min paréceme que estou predicando en deserto, que non fago máis que deixare constancia no mundo dos blogs do crime de lesa natureza que aqui permanece dende hai anos.
Gracias e un saúdo garimoso.

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, Candela:
Sospecho que aquí aún se van a manchar más.
La ley de Transparencia que acaban de firmar debería traer alguna consecuencia para profundizar en mucho de lo que aquí se ha hecho, en algunos casos por parte de amigos de Rajoy.
Concedámosle el honor de la duda.
Un cordial saludo

manu dijo...

PUEDES CONTINUAR CON HOLCIM EN CURRO PUES NO TIENE NINGUN TIPO DE PERMISO, ESTILO LOURIZAN, HORPASA, MALVAR

o blog de xesús lópez dijo...

Bastante hemos hecho con ocuparnos de las marismas de Lourizán, que todavía quedan flecos y veremos si no prostituyen la Ley de Costas.
Confío en que otro grupo o asociación, ¿por qué no alguna comunidad de montes de Curros?, se ocupe del tema.
Un saludo