miércoles, 19 de diciembre de 2012

A travesía co naseiro (5)

Hoxe presentámo-lo n. 5 de A travesía co naseiro, polo que xa só faltan dous. Neste tríptico aínda se aprecia, na parte alta, o contorno das Marismas de Lourizán, o primeiro paso do que despois pasaría, reflexado na parte baixa: A celulosa, a fedorenta, a contaminante, a que os políticos queren manter aí. E habería que inverti-la interpretación da procesión evolutiva que se ve na estampa central, porque estamos xa nunha involución total. É posible que moitos dos nosos políticos teñan incluso menos cerebro que os antropoides e macacos que os precederon. Son macacos. E macacas. No tema medioambiental.

Pontevedra19.12.2012
Entrada n. 1591 do blog


.he   xornal diario - cartas ecolóxicas (18)  25.o3.92
             
     A travesía co naseiro (5)

     A actitude do naseiro á hora de cobra-los seus servicios foi totalmente  desinteresada.  Botou  conta do que tería gastado  de combustible, por decir unha cifra. El fixera promesa de colaborar con  nós e comprira coa súa parte do traballo,  porque estaba tan interesado como o que máis en  que algún día se fixera  xusticia. E  así  vísta-las cousas, a súa idea e mái-lo seu propósito  eran algo realmente firme, máis alá da opinión  recollida polos operadores que acababan de filmar a súa "triste cantiga".

     Chegamos ás balsas de decantación do complexo de Lourizán. A "conxuntivitis"  dun dos cámaras non fora nada máis que o comezo, porque agora lle tocaba o turno á náusea contínua.  ¿Cómo  filmar sen golsar, sen vomitar? ¿Podía algún fundamentalista afirmar que aquelo era auga depurada,  apta incluso pra un bautizo por inmersión?

     -"¡Así que  aquí arranca o famoso tubo emisario que vai recolle-lo caudal de basura que o complexo verte á ría!",  foi a exclamación procedente pra,  de seguido,  perguntare: "¿Qué caudal representa esta enxurrada?. En metros cúbicos, quero decir."

     -"Se  non reduciron a cifra son oitenta mil metros  cúbicos, catro veces o que consumen Pontevedra e Marín, daí que o río quede,  ás veces,  por  baixo do caudal mínimo ecolóxico, coa conseguinte privación de osíxeno. E de vida", foi a resposta.

     -"¿E o Regulamento de Dominio Público Hidráulico? ¿É que non se  teñen  en conta as prioridades nel establecidas?.  Porque  en circunstancias  de seca delongada habería que lle cerra-lo  grifo ás factorías", foi a nova intervención aclaratoria.

     -"¡Xa! E conste que ésa é unha das vías alternativas pró peche que poden ter tanto políticos como xueces,  pero a sensibilidade ecolóxica aquí,  de momento,  sóo se puxo de manifesto  nunha sentencia contra unha cooperativa de Silleda, fabricante de queixos.  Consecuentemente, no río Deza pódense seguir a pescar troitas",  dixo  o home ó tempo que un sorriso parecía dar  un  doble sentido ó seu discurso.

     O  equipo seguía despregando a súa actividade,  buscando  en cada caso o enfoque máis profesional, porque se trataba de filma-la contaminación, a emulsión de lignina, organohaloxenados, lexivias,  mercurio e un longo etcétera, que no caso dos organoclorados  serían  máis de mil postos a lle poñer nome a  cada  un  dos compostos comprendidos naquel colectivo. O alcatreo dos mercaptanos,  canceríxenos,  non había forma de plasmalo gráficamente  e, antes de filmar, cada cámara procuraba asentar ben os pes, porque temían non soporta-la proba, envoltos no vafo das balsas.

     O  equipo estaba verdadeiramente sorprendido do lugar  escollido pra asentar aquel complexo a escasos metros da  cidade.  De certo que moi pouco a debían querer os seus rexedores pra non dubidar, no seu día, en convertila no noso Gulag particular.


                                   (continuará)

                             Xesús López Fernández

 


2 comentarios:

José Luis Valladares Fernández dijo...

La irresponsabilidad de los responsables políticos y de los que les utilizan para enriquecerse con negocios no muy limpios, es enorme. Un día envenenan a toda una población y van y se quedan tan anchos.
Tienes razón: esa cadena evolutiva de la humanidad hay que mirarla al revés, en vez de humanizarnos, nos vamos animalizando.

Un abrazo

o blog de xesús lópez dijo...

Hola, José Luís:
Ya ves. Lo evidente es que en el entorno de la ría son años dándose un cúmulo de enfermedades no suficientemente investigadas, día que no hicieron otra cosa que registrarlas estadísticamente. Cuando vieron que ciertas enfermedades sobreabundaban --las del tracto respiratorio--, ¿qué hizo el puñetero de Fraga?:Suprimirlas del Boletín Epidemiológico de enfermedades de obligatoria declaración. Así, por su voluntad, ya no había procesos asmatiformes u otros con presunta relación con el complejo de Lourizán y sus emisiones y vertidos.
Pero esos animales siguen dictando aquí la política ambiental, incorporado ahora al coro el señor Arias Cañete.
Un abrazo.