viernes, 5 de marzo de 2010

ESTADO DE DESECHO

A filosofía de Caín, en La Razón, é demoledora: Algús políticos non consiguen estar á altura da súa mediocridade. En Pontevedra sabémolo; en Galicia tamén; en toda España, que xa non se pode definir como Estado de Dereito.
Seguimos con Caín, viñeta tomada de La Razón como tóda-las que aparecen neste post. ¿Quén fala? ¿Un político ou o representante dalgún clúster, talvez algún político que anda a xogare a dúas bandas?
Cando o pobo ten que exercita-la acción pública contra a Administración é que algo nela esta descomposto e fede, que mesmo poden xa os vermes aniñar no corpo de máis dun mandante, como no seu tempo aconteceu con Herodes o Grande. (Viñeta de Caín, en La Razón)
Praceres reta á Xunta pra que outorgue licencias sobre flotadores. La Voz de Galicia, 6.03.2010 (clicar)
-
Panorámica do porto de Marín. Andan a riza-lo rizo coa sentencia, a veren de descafeinala pra proseguiren cos recheos a desfeita do mar, pra acabaren co capital verde.
-
Pontevedra, 5.03.2010
-
Entrada n. 1190 do blog
-
ESTADO DE DESECHO,
por Xesús López Fernández
-
O outro día oín a un tertulián, nun debate transmitido por televisión, pronuncia-las seguintes palabras en relación con diversas situaciós creadas neste país en situación de descomposición acelerada. "Sí, se habla de Estado de Derecho, pero si la Justicia no entra y actúa rápidamente, el Estado se cae por su propia base". Coido que non hai máis que engadir a esas palabras. Sí vou inserir uns enlaces de diversos medios e que se refiren á situación desta ría, a cómo se queren burlar das sentencias do T.S., de cómo o Bloque e Costas chegaron a unha especie de contubernio pra se cargare o litoral e non pensar na recuperación das marismas de Lourizán.
-
Os interesados han poder atopar neste blog non poucas referencias á situación de deterioro do capital natural, do capital social e á falta de moral política, do seu continuo abandono no propósito de repoñe-la legalidade, consustancial co feito de ter un simple cargo político. Mellor, que se vaian, que emigran do país moitos deles. Parece que, nunha sociedade morta como a pontevedresa, xa só os colectivos de Lourizán-Praceres ou a Asociación Salvemos Pontevedra claman pola reposición de legalidade ou denuncian ás Administraciós presuntamente delincuentes.
-
-
-
-
-
Paseo e carril-bici serán construídos dend´o mes de Xuño: La Voz de Galicia, 5.03.2010. Idea peregrina prá "recuperación" da ría e consolidación do solar. Traidores.

No hay comentarios: