sábado, 13 de marzo de 2010

INCENTIVACIÓN DEMOGRÁFICA

Hanse reforma-las ocurrencias cando se poida, nunca antes. Caín, en La Razón. Chiste con "polisemia", que podemos aplicar a moitas situaciós, como a esta do anuncio da Xunta, que non chega ó fondo real da cuestión principal: a poboación que desaparece, que morre, ¿Por qué?
A Xunta dí que vai estudia-las medidas fiscales doutros países pra ver de frea-la caída demográfica. (Dibuxo de Leandro, La Voz de Galicia)
-
Pontevedra, 13.03.2010
-
Entrada n. 1197 do blog
-
INCENTIVACIÓN DEMOGRÁFICA,
por Xesús López Fernández
-
Vou inserir ó pé deste comentario unha noticia que dá hoxe La Voz de Galicia, que parece absurda. A Xunta vai estudia-las medidas fiscales (plural galego atlántico, digo eu) doutros países, pra ver de conseguir un certo crecemento demográfico.
-
Cando hai poucos días sinalaban que máis de mil ou mil cen aldeas carecían xa de poboación e que varios centos estaban a punto de cerrar, sen case habitantes, i éstos vellos, octoxenarios en moitos casos, agora ven a Xunta coa súa planificación "fiscal" restauradora, despois de ter aparcado ás xentes do rural, condenadas á probeza das cidades, sometidas éstas ó imperio dos centros comerciales .
-
Moito falar de desenvolvemento sustentable, pero todo se volve falacia cando non se acomete a recuperación do capital natural, porque aí estaba xa esa sustentabilidade coa que acabaron. ¿Cómo van recupera-lo ideal dunha Galicia habitada despois do disparate de infraestructuras non adaptadas ás nosas necesidades, despois de metere, ademais, na superficie de todo o país ou case, o exército de eucaliptus a cambio de máis abandono das terras de labor, de potencia-la perda total do capital social?
-
¿Por qué os nosos políticos falan de medio ambiente, cando ese é un tema que non vai máis alá dos seus discursos? Curiosamente, na prensa d´hoxe coméntase que as conservas de Galicia siguen vendendo; o que non se dí é que incluso a riqueza das rías está a morrer, contaminadas ou porque as queren convertir en solar; que a materia prima ven moitas veces de fóra, de Chile ou do Reino Unido?
-
En fin, esto é algo que temos comentado moitas veces e aínda non vemos que soerga unha casta política disposta á reposición da legalidade neste país; siguen coa idea de que todo vale como solar, de que todo río ten vocación de cloaca, o que non acontecía coas aldeas vivas, as do desenvolvemento sustentable. I eu metería ós políticos todos con responsabilidade urbanística a unha estreita vixiancia pra cuantifica-las ilegalidades por eles consentidas ou promovidas; someteríaos, en réxime de internado, pode que carcelario, obrigaríaos a aprendere de memoria a Axenda21Local pra unha posible recuperación do capital natural. As medidas fiscales poden ter tamén a súa importancia, pero non son o único.
-
-

2 comentarios:

Natalia Pastor dijo...

A buenas horas mangas verdes...
Desde luego estas mentes preclaras ahora vislumbran y dilucidan que el retoceso y la caida de la natalidad es un asunto de suma trascendencia para el nivel demográfico de la comunidad y de España.
Para no echar gota...

xesús lópez fernández dijo...

Las bonificaciones de tipo fiscal pueden ayudar, pero no a mejorar la natalidad.
Aquí tenemos un país destruído hasta en su idioma y lo que habría que hacer era restaurar el rural, restaurar la aldea como unidad de producción, a la que algunos jóvenes comienzan a volver. Sobre este tema trataré en mi próximo artículo, que me dispongo a preparar cuando son las 0.43 de la madrugada del 14.03.
Saludos.