viernes, 28 de mayo de 2010

PORTOS E O DRAGADO DA RÍA

Nesta foto, en relación coa terceira, apréciase cómo se lle vai limitando o espacio ás mareas, razón principal pola que a ría perde calado, porque foron desecáda-las xunqueiras d´Alba, a do Cobo, a da Seca e a do espacio denominado antiguamente como Borrón ou Verrón, marxe esquerda da ría i Estadio da Xuventude.. Obras da nova agresión na denominada nova ponte d´As Correntes, outra ocupación do espacio das mareas, aberración urbanística, impacto ambiental brutal. Nesta foto vella a Xunqueira d´Alba estaba case intacta. A ponte d´As Correntes actuaba como revulsivo, como acelerador das mareas ó sobir ou xa no devalo. Esas correntes contribuían ó trazado do canal central da ría, hoxe desaparecido.
-
Pontevedra,28.05.2010
-
Entrada n. 1239 do blog
-
PORTOS E O DRAGADO DA RÍA,
por Xesús López Fernández
-
Unha completa estupidez. As escolleiras da ría tiveron como finalidade a de mante-lo canal central da ría, o que non resultou viable. A desecación das xunqueiras veu trae-la situación de total agonía na que a ría s´atopa, xunta coas moridas que lle foron dando ó litoral, na nas dúas Moureiras, ademáis da contaminación. Agora queren as xentes dos diversos partidos consolida-la ocupación das marismas de Lourizan, a súa reconversión en solar, i evitaren que se cumpran as sentencias to TS que deberían acabar co paso do tren por Lourizán ou cos recheos deshonestos do porto de Marín-Pontevedra. Os políticos locales, instalados na mellor profesión do mundo, insisten en evitar que España funcione como estado de Dereito.
-
Como éste é un asunto xa tratado neste blog, limitámo-la entrada deste post ás fotos presentadas e á inclusión do enlace dunha noticia que hoxe dá Faro deVgo:
-

2 comentarios:

DonFiliberto dijo...

Tamen fixeron un recheo, esperemos que provisional, nas duas beiras do rio-a, onde vai a ponte de Mosquera e iso que dixeron que no iban tocar a canle

xesús lópez fernández dijo...

Nada do que estes tíos fan é provisional, como se sóo os seus traballos tivesen sentido de eternidade. Son un peligro, como ZP, ou peor aínda.