lunes, 12 de abril de 2010

ECONOMÍA SUSTENTABLE

Cachenas pastando libres en montes de Pantón. Con eucaliptus non sería posible.
- Ponteveda, 13.04.2010
-
Entrada n. 1217 doblog
.
ECONOMÍA SUSTENTABLE,
por Xesús López Fernández
.
Noticia bonita a que sigue. A sustentabilidade estaba nas nosas mans. Unha producción ben orientada pode recupera-la sostibilidade das nosas vellas aldeas, sen contaminación. O que veu despois foi unha traición á natureza, a idea de converti-los ríos en cloacas, a caída nun patrón consumista con exceso de vasura como proceso terminal.
-
¿Que solución cabía? Dende o 2008 o Worldwatch Institute veu elaborando os estudios incluídos no seu libro sobre A Situación do Mundo 2010. A solución é o retorno ós patróns da sustentabilidade, algo que Corén está poñendo en práctica na provincia de Ourense, en base á crianza de gando da raza Cachena, autóctona, reconvertindo os montes queimados en zonas de pastos e de cultivo cereal. Os terreos fertilízanse co purín procedente das chafurdas dos porcos, especialmente. Pero leéde a noticia da que se inclúe enlace seguidamente:
-

2 comentarios:

Natalia Pastor dijo...

Al final visto lo visto regresaremos todos al terruño,querido Xesús.
La economía sostenible pasa por las vaquiñas y arar la tierra,jeje...
Qué cosas...

xesús lópez fernández dijo...

Estos ceporros creían que o futuro sería a dunha Humanidade xa de costas á Natureza, vivindo nas cidades, pero non, porque as cidades non son capaces de xestiona-las súas vasusras e acabarían por convertir en gran vertedeiro ós montes, ós vales, ós ríos. Así nos vai.
Agora, o Worldwatch recomenda un cambio cultural, a sustentabilidade, que nas nosas aldeas estaba inventada dende séculos.
A ver quén dá marcha atrás.... Pero hai que dála!