domingo, 12 de diciembre de 2010

O BLOQUE, OFERTAS DA DESMEMORIA

O Bloque leva tempo coa campaña de vender fume. Na foto de La Voz aparecen ledos, incluso un presunto representante do comercio local que está diríase que a centra-las miradas do persoal. Sí que é pra se rír. Sen máis comentario....
-
Pontevedra, 13.12.2010
-
Entrada n. 1381 do blog
-
O BLOQUE, OFERTAS DA DESMEMORIA,
por Xesús López Fernández
-
Queren xogare co pequeno comercio ó que desta volta lle comentan, como si éso fose unha promesa formal, que non van apostare pola instalación de novos centros comerciales. Ha ser, claro, ó longo da campaña, porque no seu mandato lévanse colocado uns cantos. E curiosamente, nalgún qu´outro caso, na medida na que a instalación dunha superficie comercial conleva a creación dun espacio pra os coches poder aparcaren, resulta que moita da xente que baixa á vila, aparca en Lidl, en Carrefour, en Dya ou Mercadona, pró que existe unha estratexia en función do lugar do centro urbán ó que queiran acceder por un par de horas ou máis. Á volta formalizan unha compra e regresan ás súas casas.
-
Esas prazas de aparcamento, gratis total a maioría delas, forman parte, seguramente, da bolsa de parking libre á que se refireu o concelleiro de Infraestructuras do Partido, o seu discurso continuo, que despois de se estrearen na prohibición da entrada de vehículos á zona vella, contabilizaban as que temporalmente seguían existindo en Cobián Roffiñac ou noutras rúas. Pero xa vemos que todo acabou en miseria. Peatonalizadas unhas rúas, limitádo-los tempos nas poucas prazas que poidan quedar en superficie, a cidade foise convertindo de cada volta en máis deserto.
-
En relación con Carrefour seguiron a escola do alcalde Pedrosa, advertidos éstos tamén de que o centro comercial estaba ocupando terreo non vendido, concretamente en Matalobos. O vial de saída cara a autopista cruza dúas veces unha vella propiedade da miña muller, que foi engulida por medio dunha falsa venta da familia La Sota. Pero no Concello teñen a documentación: a denuncia e copia da escritura hereditaria, na que consta a inscripción --3 veces-- desa propiedade no Rexistro da Propiedade. O asunto púidose ter resolto, pero nen Pedrosa, nen o Bloque, nen a Delegación de Carreteras quixeron desparasita-lo tema. Sobre ésto podo contare cousas d´abondo, con documentos. Xa o teño contado.
-
Poden engañare a algún comerciante subvencionado, mesmo parece que un dos representantes do sector está a lle rí-los chistes e estos necios que din qu´o seu modelo urbán estimula as ventas do sector mercantil na cidade, o que é unha solemne mentira, pois son moitos os comercios que cerraron porque estos "cerebros" non chegaron a comprendere que a Vila sí era un centro comercial; pero prohibida a entrada de vehículos na zona histórica e peatonalizadas ou case rúas como Lores de Arabia, Cobián Roffiñac, Sagasta, Michelena, no casco vello, nen os residentes podemos valernos do noso vehículo. I ése é un dos grandes fallos do "sistema estalinista" aquí implementado. Un gulag pra marxinados.
-
En Lores de Arabia, a antigua Chanchullo/General Mola, aparcaban sobre 70 vehículos. Estimemos unha rotación ó longo do día de tres ou catro veces, o que significa qu´o comercio local, ó ser anulado o aparcamento en superficie alí existente, perdeu o fluxo dunhas 250 familias que facían as súas compras na cidade.
-
Unha certa circulación, intelixentemente coordinada, pode representare unha certa ledicia pró comercio de zonas históricas, como ten apuntado Álvaro Siza, arquitecto portugués de sona mundial. Foi un consello que aquí ben se puido ter aproveitado. Pero, non. Había que acabar coa cidade, desnaturalizar prazas, meter nos novos espacios unha bullanga despiadada cando non privatizalos ó servicio de novas tascas, xa que ése é o seu modelo de cidade: todo tasca, e as prazas, privatizadas en favor de terrazas desa hostería menesterosa que, ás veces, nen ten espacio pra recollere o mobiliario que deixan á intemperie, encadeado a columnas dos soportales ou ben a unha qu´outra baixante.
-
E nada máis. Conste que hai unha caída constante na zona vella, que os residentes que aínda non marchamos é porque non podemos, porque non atopamos comprador prás nosas vivendas, que d´aquí hai que marchar. Agora, 1.31 da madrugada pode estar a chegare a carroceta de Satán, a que recolle o botellamen tabernario, con gran tronicio, prá súa reciclaxe, servicio que agradecen os dos bares, tamén os "ecoloxistas" do concello, pero qu´os residentes maldecimos, como tamén o seu protagonismo na gobernación local. Non digo máis, pero deixo ó pé o enlace da noticia dada por La Voz, causante do comentario feito. Eso non é unha noticia.
-

7 comentarios:

josele dijo...

Don Alfredo ha sugerido que con cierta premura se proceda a inseminar un gran número de hembras de rottwiler especialmente seleccionadas con la simiente de sus adorados "Gog Y Magog". El proyecto secreto municipal se conoce con el nombre de "Averno" y se pretende generar una gran camada de perros especialmente violentos para dotar a las patrullas municipales en sus labores de vigilancia y control.

Y una escuadra de estos animales se destinará a escoltar a la carroceta de Satán, en previsión de posibles atentados con cócteles molotov.

Ya verás que espectáculo demoníaco cuando la contemples pasar por tu calle con un "gog" desfilando en cada uno de sus cuatro puntos cardinales !!!!!!!!!!!!

La democracia soviética, es el arte de generar un terror deseado por el pueblo.

José Luis Valladares Fernández dijo...

Es que en las ciudades o villas grandes, el aparcamiento está imposible. Aquí en Gijón, hace la gente lo mismo, aparca en las grandes superficies para hacer los recados por dentro de la ciudad. Además tienen la ventaja de que si no sobrepasas las dos horas, el aparcamiento es gratuito, lo que no es en la calle, por culpa de la hora.
Saludos cordiales

o blog de xesús lópez dijo...

A Josele:

A ver se aínda lle podo adicare un post á carroceta de Satán.
Teño algunha foto, pero pouco significativa.
Pero non vou consentir que Gog e Magog marquen o terreo como propio.

o blog de xesús lópez dijo...

A José Luís Valladares:

Aquí se ha planificado todo en función de unha hoja de ruta que se ha traducido en un número creciente de casas deshabitadas.
Los residentes hann tenido que abandonar, cuando han podido, su viviendo tradicional.
No se han querido consensuar soluciones y se han valido de alianzas con comercios subvencionados, o barrido las asociaciones vecinales independienes, reconvertidas en asociaciones menores, pero con megafonía, para su actuación como mamporreros del BNG.
El ensayo social ha acabado con la ciudad y su organización radial de la ciculación.
Esto ha sido largo y con una sociedad a la que tratan de seducir con la bullanga que organizan o decibelios y malabares en las viejas plazas, quien que la gente venga a Pontevedra al circo, a costa, como he dicho de lo que fue ciudad residencial, comercial y administativa.

o blog de xesús lópez dijo...

A José Luís Valladares:
En la parte final de mi respuesta a su comentario existe un error:
debe decir "...quieren que la gente venga a Pontevedra al circo..."
Ese es su modelo de ciudad, de agresión continua a los residentes, a los que ya no pertenecen sus viejos espacios, privatizados ahora en favor de tabernas que invaden dichos espacios, que cierren cuando quieren, que no cumplen con los horarios de cierre o con la normativa de veladores e impiden algunas veces el acceso de ambulancias del 061.
En fin, es su modelo de ciudad, el modelo que no es modelo más allá de la anarquía que han concentrado en algunos espacios.
Pero, en fin, esta cuestión, que ha sido tratada en este blog desde distintos ángulos, ha de seguir presente en el mismo.
Y que no sea con motivo de alguna tragedia porque, reducido el ancho de las calles y condicionadas éstas por un puro unidireccionalismo y sin plan de emergencia, lo peor puede pasar cualquier día.
Un cordial saludo, Xesús.

DonFiliberto dijo...

Y eso que es una noticia del 23 de noviembre de 2008 de La Voz de Galicia.

El cierre de negocios en la comarca duplican la apertura de locales
Los empresarios de la provincia estiman que en lo que va de año las ventas han caído un 30%
En los primeros seis meses del año, 5.000 locales se han dado de baja, frente a los 2.000 que solicitaron el alta
Los vendedores han sacado la artillería pesada para romper con las estadísticas. A falta de un mes para las Navidades, las horas bajas de octubre y noviembre han aguzado el ingenio de los comerciantes de la ciudad con ofertas y descuentos de todo tipo. En algunos casos llegan hasta el 70% de rebaja sobre el precio habitual. Todas las armas son claves para ganar la guerra a la crisis. La primera batalla ya la ha ganado ella. En el primer semestre del año, en la demarcación de la Cámara de Comercio de Pontevedra, 4.872 negocios han cerrado, frente a las 2.137 altas, de las que el 50% son pequeño comercio. Desde enero a julio de este año cayeron más de dos mil establecimientos pequeños.
En los escaparates de los locales pontevedreses los reclamos son muy variados. Desde los que anuncian descuentos en las prendas que lleven un punto rojo a los que buscan más el tirón visual y cubren su escaparate con grandes carteles para atraer clientela, pero en muchos casos, ni así lo consiguen. «Suelen entrar una veintena de personas al día, pero solo cuatro compran algo», señala la dependienta de Inflación Negativa, Natalia Sobral, que aprovechan este mes para vender prenda de temporadas anteriores. El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresa, Aempe, José María Rodríguez, califica la proliferación de ofertas como «una huida hacia delante».
José María Rodríguez explica que en la mayoría de las ocasiones, los pequeños comercios se deshacen de lo que les sobra de la campaña para poder dar cabida a la nueva temporada. «Si no se vende así con este tipo de descuentos, viene los feriantes y se llevan una partida enorme por un precio ridículo», indica.
Cuesta abajo
Y es que la crisis ha supuesto una caída de las ventas de hasta el 30%. Son tiempos difíciles para grandes y pequeños. No solo el comercio menor sufre la embestida de la crisis, las cadenas como Blanco, Women's Secret o Bershka ofrecen algún tipo de descuento, que en ocasiones ronda el 50%. Varios comerciantes de la ciudad coinciden en afirmar que octubre y noviembre son los peores meses. «Venimos de la cuesta del inicio del curso, vamos para la de enero e intentamos ahorrar para la Navidad y todo en plena crisis», explica la dependienta de un local pontevedrés.
Muchos establecimientos han sido vencidos por completo y la liquidación es la última agonía antes de cerrar sus puertas. Los comerciantes reconocen que cada vez hay más, porque entre impuestos y grandes cadenas, la soga les aprieta demasiado.
Mientras, el sector servicios es el único que mantiene una paridad entre altas y bajas, que se mueven en torno al millar. Y es que la ropa se puede arreglar, pero nada puede sustituir un café en tiempos de crisis económica.

o blog de xesús lópez dijo...

Comentario longo que define a situación de morte total que se vai producindo.
Pero ésto vaino remedia-lo Bloque con máis tascas, o único que cabe no seu modelo de cidade.
Que nadie pense que na zona vella poida funcionar un negocio de electrodomésticos de línea branca ou negra, nen almacés que traballen con mercancía de certo volume.
Eso matárono os do Bloque coa paralización planificada dende que están no poder.
Agora resulta qu´estamos nunha situación de crisálida, qu´eles denominan en galegués, por medio de banderolas: "mobilidade intelixente"
"cidade sustentábel".
E os tontos créenlles canta parida queiran inventar.
Saúdos.