sábado, 4 de diciembre de 2010

TERRAS DE PONTEVEDRA, A FALACIA

Vista aérea d´A Puntada. A autopista enguleu Portosanto, que aínda se aduviña á esquerda na fotografía. (Foto do Faro de Vigo)
A foto de La Voz vale pra lembrare aquel´outra do baño de Lores no Puro Lérez, o marketing levado á estulticia máxima. Non quixo pensa-lo home na Axenda21Local, todo trampa no seu discurso "ecoloxista".
Outra foto de La Voz da viaxe inaugural do taxi de ría. Na primavera volven. Van pasare por baixo da ponte da Puntada, a qu´o Ministerio de la Vivienda recomendaba no ano 1973 que non se construira polo impacto paisaxístito e ambiental. Suxerían outro trazado polo Este da cidade, algo que, cando a Autopista era unha idea máis qu´un proiecto, era posible negociare co MOPU. Parece qu´o escrito coa solicitude sí se fixo, pero non saeu de certo caixón.
-
Ponteveda, 4.12.2010
-
Entrada n. 1373 do blog
-
TERRAS DE PONTEVEDRA, A FALACIA,
por Xesús López Fernández
-
Onde antes estivo radicado o cuartel da Policía Local, no edificio construído no solar da antigua Casa da Luz, co espacio das arcadas maxinado como lonxa, o certo é que ésta nunca funcionou como tal, pensada prá venta de verdura na cabeceira da praza que leva ese nome. As verduleiras non se afixeron a ese espacio, pero operaban no resto da praza.
-
Co tempo, a Policía precisaría da zona das arcadas, que cerraron despois dun longo debate coa Delegación Provincial de Cultura. O edificio quedaba así blindado, ata qu´o Bloque comezou a gobernare, momento no qu´a Policía foi trasladada a un recanto húmedo no Auditorio da Xunqueira, outra das monstruosidades aquí feitas contra os dominios do mar. E déronlle ó vello cuartel novo uso, pra noites abertas e outras caralladas, cursiños de non se sabe ben qué, mesmo pra llo ceder en uso presuntamente a algús subvencionados ó servicio do Diktatt.
-
Pilar Rojo, venganza triste, obrigoulles a levanta-lo cerre das arcadas, co que o espacio recuperaría algún dos vellos usos, como mexadeiro ou "fogar" de noite dalgún sen teito. E polo día, espacio pró entreno dos skaters que, pouco a pouco, irían esgazando gran parte do enlousado, ademáis de constituiren un suplicio pró vecindario.
-
Louro, ¡ouh, lámpara d´Aladino!, tivo a idea de montare unha nova oficina de Turismo, e nas obras, que non se terminaban --agora parece que sí-- deberon gastare uns cen millós das vellas pesetas. Pero a verdade é qu´alí non entra nadie, ou case nadie: unhas pantallas xigantes mostran, sí, algún vídeo sobr´as nosas maravillas paisaxísticas, pra deleite de poucos e, talvez, dos non poucos porreiros que por alí toman asento, como iguanas.
-
Eu non desboto a idea de qu´a oficina poida ter unha futura aplicación como tanatorio; pero non, claro, porque os coches están prohibidos. E, de momento, ocurréuselles a parida de se botare ó mar, de montare un servicio de taxi de ría que acaba de "inaugura-lo noso prócer e ilustre alcalde", cando podemos telumbrar que, en pouco tempo, non vai haber navegación posible, porque o que queda de río, ó priva-lo vello conxunto intermareal da ría da presencia do mar por unha desecación das xunqueiras, relicarios de vida, propia de descerebrados, foise quedando sen calado, xa que era o mar que penetraba e regresaba o que mantiña vivo o canal central, que xa non existe. Etc., etc.
-
En fin, pódome extendere no comentario, pero vouno deixar e incluire dous enlaces nos que dan noticia do acto inaugural.
-
Enlaces:
-
-

No hay comentarios: