martes, 11 de marzo de 2008

CENTRO COMERCIAL ABERTO [22.12.2001]

"Revitalización" da zona vella. Filloeiras de Valongo nos arcos da Casa da Luz, espacio degradado que maxinamos foi previamente desinfectado. Xa me entenden.
Outra mostra da "revitalización" da zona vella, da man dos gurús que deseñaron a súa ruína.
Restos da muralla, diante do Mercado, trampa pra cegos. Ésa é a accesibilidade promovida polo goberno local, no canto de ter potenciado o tal mercado e dotalo de accesos xenerosos. A xente, claro, vai a Carrefour, a Ldl, a Día ou Mercadona. Máis de 45000 pontevedreses prescinden xa do mercado municipal.

Fotografía dunha presentación ós medios polo colectivo Salvemos Pontevedra, dalgunha das denuncias que a ONG ecoloxista está a promovere a nivel xudicial. Temas como o da posible recuperación das Marismas de Lourizán, con todo o que eso conleva, están presentes na súa cruzada, evidenciado xa o falso ecoloxismo do BNG, que presuntamente especula coa conversión en solar das ditas marismas. Outra forma de degradar Pontevedra e a súa ría.

Pontevedra, 11.03.2008

Entrada n. 450 do blog. Cando acaban de se celebra-las elecciós xerales do 9-M, en Pontevedra o BNG sigueu perdendo votos, entendo que como consecuencia do destrozo urbanístico da cidade, da súa crecente guetificación, cada vez máis privada de residentes a zona vella. Non souberon, empecinados en levare a cabo a realización do seu "modelo urbanístico", o todo tasca, todo terrazas, maior agresión prós residentes que aínda resistimos e ocupación dos espacios públicos. E algunha que outra falacia como a "creación" dun Centro Comerciál Urbán que nunca chegou funcionar, non quixeron relanza-la economía da vella urbe máis alá dalgunha que outra subvención ós que xogaron un papel importante na traición á poboación residente e ó vello comercio. O traballo que sigue e hoxe recuperamos podería ser reiterado case palabra por palabra, polo que non vou decir máis que denunciar novamente o crecente acoso á cidade, onde seguiron estreitando rúas e agora andan coa de Colón, que si era ancha vai quedar estreita, dacordo coa estreitez de miras do goberno local, no que agora van mancomunados e como parella de feito o BNG (Lores) co PSOE (Teresa Casal).


CENTRO COMERCIAL ABERTO [22.12.2001],

por Xesús López Fernández


A idea de crearen un centro comercial aberto na zona vella da cidade fora xa comentada nos tempos da primeira corporación democrática. O espacio estaba a perder poboación e o comercio atopábase en fase de forte involución. Dende hai uns meses volveuse co tema i estanse a facer estudios diversos ó abeiro do Seminario Carlos Velasco, da Caixanova. Precisamente hai uns días e con motivo dun dos encontros que están a promoveren pró intercambio de información dóuselle uso ó Pazo de Mugártegui. No acto alí organizado, o xerente do Centro Comercial Urbán de Bilbao explicou a súa experiencia que, no caso de Pontevedra --xa por problemas de tipo urbanístico ou ben por cuestiós de idiosincrasia— parece vai ter unha máis difícil arrancada. A movida é un lastre que limita a posibilidade da zona como residencial. A existencia de comercios está privada de masa crítica, como acaba de afima-la consellería de Industria. Antre outras cousas habería que mellora-la accesibilidade.

Nun vello tratato de economía –Problemas de formación de capital, de Ragnar Nurkse— proponse como idea angular pró crecemento económico dos países a de construiren vías de comunicación, que moitas veces abondarían pra que os homes de negocios fixesen o resto e comezasen a crearen riqueza, á marxe de dirixismos contra natura. A accesibilidade é imprescindible e hai un procedemento virtual que permitiría estudia-los efectos antes de metérense en obras discutibles. A accesibilidade que os estorniños do magnolio de Muruais resolven cunha elegancia increíble, celérica –como comentaba nun traballo anterior--, no caso dos humáns poderíase estudiar virtualmente. Por medio dun CD-Rom que incluíse o plano da cidade e a posibilidade de considera-lo tráfego en distintos sentidos, bidireccional, direcciós prohibidas, etc., teríanse evitado os atoamentos que agora se están a xerar en Cruz Gallástegui ou na Praza de Galicia e que van facer difícil senon imposible a creación dese Centro Comercial Aberto que algús se esforzan en levare adiante.

Confían en que o mercado reinaugurado, con parking, poida ser un factor dinamizador importante. Talvez, si a súa posta en marcha implica un cambio de xestión, de oferta de productos e servicios, en horarios de mañá e tarde. Quero decir: que funcione como un moderno centro comercial, co acceso garantizado que se lle nega a amplios barrios da cidade. ¡E pensar que incluso e dende diversas instancias tentaron negarlle ó novo mercado o sal, a gracia do aparcamento! Algunha das maniobras pareceu pouco elegante, polo que telumbrámo-la intención de certo grupo de presión, cecais porque un mercado moderno no que se poidan traballar artículos de toda-las gamas, sería un competidor a ter en conta. As pequenas tendas da zona vella terán de modernizarse i especializarse, certo, ¡pero non máis pubs si tentamos revitalizala como residencial!. Calidade de vida e novos criterios de edificabilidade e accesibilidade son necesarios pra un futuro máis esperanzador e habitable.

Di Industria que a zona de influencia da área comercial da cidade se centra no propio municipio, de onde proceden o 80% dos consumidores, pero un 42% destes visitantes merca os productos non alimenticios noutras zonas de comercio, o que casa cunha afirmación recente deste colaborador no sentido de que 45.000 pontevedreses vense obrigados a buscaren outros horizontes, porque na capital non se pode entrar. Eso impide que se faga masa crítica, algo que os portugueses de Valença, na Fortaleza, están a conseguir. A accesibilidade faise difícil pola angostura das portas, pero souberon crear espacios prá aparcaxe dentro e fóra do recinto. Algús negocios cambiaron profundamente, modernizáronse. Melloraron a súa oferta e a calidade do servicio. Pero o que non se lle ocurreu ás autoridades valenciás foi impedi-la accesibilidade. É máis, crearon espacios abertos nos que o cliente potencial pode aparcar. ¿Centro Comercial Aberto en Pontevedra? ¡Moito ten que cambiar todo!

No hay comentarios: