viernes, 28 de marzo de 2008

O MERCADO, OUTRAVOLTA [22.06.2001]

Entrar en Pontevedra, hoxe, é como entrar nun laberinto, ó que neste blog calificamos como o Laberinto de Lou-lo-Chu. Tamén vale pra ilustrare o lonxe que agora está o Mercado prás xentes da periferia. Dibuxo de Xesús López.

Pontevedra, 28.03.2008

Entrada n. 460 do blog.

Novo traballo do 2001, recuperado. Novo traballo sobre o Mercado Municipal, do que se ten falado dabondo no blog. A reconstrucción non trouxo consigo a modernidade que algús agardabamos, algo así como se o Mercado fose concebido como un moderno hipermercado. Así as cousas, a miseria sigue apoderándose da zona. Xa temos comentado que uns 40000 pontevedreses non acoden xa ó Mercado, que pra eles foron concebidos Carrefour, Lidl, Dya, Mercadona, na periferia, que en moitos casos teñen aparcamento gratuíto, do que se valen algunhas xentes que veñen a Pontevedra de visita, ó queda-la cidade privada de aparcamentos en superficie, algo que ten incidido no deseño final da súa miseria, a conversión en Gulag da cidade conforme ó modelo estalinista do equipo de goberno.

O MERCADO, OUTRAVOLTA [22.06.2001]
por Xesús López Fernández

Téñome referido ó tema do Mercado de Abastos en diversas ocasiós porque, residente na zona vella, sei que é vital a súa recuperación como centro comercial moderno e dinámico. Se mante-lo aspecto exterior da praza vella era en por sí un reto cuestionado por máis dun arquitecto –téñase presente que o edificio foi construído nos anos corenta— a funcionalidade interior a acadar na obra nova debe ser xeradora das sinerxias necesarias pra que a cidade vella renaza un pouco das súas cinzas. Aínda a pasada semá toquei este tema, en alusión ós traballos da excavación en fase cada vez máis activa cara o horizonte do 2002, parece que xa pasado o peor. E decía no segundo párrafo da miña colaboración: ”...agardemos que a nengún partido se lle ocorra outravolta atranca-las cousas.....A xente retoma a ilusión, pero lembra puntualmente certas maniobras presuntamente retardatarias.” Pode que fose un presentimento; tal vez que leve razón ó non afiuzar en certos grupos con poder.

Despois do paro pola folga, as obras retomaron o ritmo agardado. Kronsa retirou a súa maquinaria, o que vai facilita-lo movemento de terras, o traballo das pás mecánicas, a entrada e saída dos camiós, a aceleración; a arelanza tamén das xentes que levan dous anos cercadas urbanística i económicamente e que confiaban que os partidos políticos estarían dacordo en resolve-las cousas, que xa a nengún deles se lle ía ocurri-lo que parece que sí acaba de suceder. Ben que os arqueólogos volvan ter un certo protagonismo que se entende, agardamos que sen interferiren máis do necesario. Pero o grave non é éso, senón o feito de que Fomento acabe de ordear --por medio de resolución asinada polo delegado do Goberno Arsenio Fernández de Mesa— nova paralización das obras, por “invasión” da avenida de Buenos Aires, algo que, según se nos tiña explicado por activa e pasiva ficara aclarado en decembro do 2000. ¡Menos mal que cabe o recurso e a protesta cidadá!!

A xente está indignada porque entende que todo foi xa contado daquela, cando a primeira interrupción. ¡Se houbo que modifica-los planos e renunciar a algunhas prazas!. ¿Cómo se entende que Fomento ande aquí tan fino e que na realización dos accesos de Carrefour, por exemplo, non atopase nada extraño?. Dito de xeito soave, un mato non vendido foi engulido na construcción do bucle de saída do centro de Salcedo que, pra evitaren o procedente interdicto prometeron por medio dun seu colaborador que todo se había resolver. A denuncia apresentada ante Demarcación de Carreteras só sería contestada dous anos máis tarde, ó seren requeridos polo Defensor del Pueblo, señor Múgica. Non se chegaron enterar do que podían saber con simplemente dirixírense ó Rexistro da Propiedade ou ó Catastro. O asunto está xudicializado, pendente de sentencia. É decir que Fomento parece mirar, según os casos, nunha ou noutra dirección. E suscita dúbidas, dúbidas fundamentadas.

O novo mercado de abastos, con aparcamento, pode ser un polo de atracción, competidor incluso do centro que preside agora Arias Salgado, o antigo titular de Fomento. A suspensión decretada das obras parece unha maniobra torpe que vai demorar máis o remate das mesmas. Pídese unha total transparencia porque a xente lembra o paso-a-paso do asunto do parking, a oposición primeira de certos persoaxes á idea, vista por moitos como algo providencial. Se algún grupo político non quere que se constrúa que o diga con valentía. Se o fai estou seguro de que, a partir dese intre, hánselle complica-las cousas; que se lle ha facer máis difícil traballa-lo voto. As xentes valoran positivamente o poder dispoñeren dun centro comercial con aparcaxe. As dificultades que a construcción conleve poden ter un premio que deberán traballar tódo-los partidos. Veciños e asociacións quéreno así. Fomento non parece polo labor e pode coa súa aguillada aflama-los sentimentos das xentes, crear unha situación de irreversibilidade. Como guindar pedras ó propio tellado.