martes, 5 de agosto de 2008

OS MOSQUERÓS, FOTOS DENUNCIA.

Os últimos mosquerós maotsé en seren retirados da Cobián Roffignac.
Nótanse as pegadas deixadas polos mosquerós agora sustituídos polos barrotes carceleiros.
No fondo do parque Rosalía Castro queren ubica-lo novo espacio pró botellón. A ver qué sae de toda esta matraca recicladora.
Novo decorado pró botellón.

Pontevedra, 5.08.2008

Entrada n. 579 do blog

OS MOSQUERÓS, FOTOS DENUNCIA,
por Xesús López Fernández

O equipo de goberno, no marco da nova "economía" da cidade, a da privatización das prazas a favor dos taberneiros como agresión permanente ós residentes, vai intenta-lo traslado da rapazada do botellón ó fondal do parque Rosalía Castro.

O consumo da chavalada forma tamén parte, entra no marco da nova "economía". Os "híper" fan caixa nas fins de semáa co trasego no que se ven grupos e máis grupos de mozos e mozas, moitos deles menores de edade, a levaren as botellas de ron ou vodka, de whisky ou coca-cola adquiridos nalgún supermercado. Curiosamente, a policía non controla esas transacciós como debería facer.

Queren sacar ós do botellón dos espacios urbáns actualmente "marcados" e levalos ó lugar indicado, nun espacio da antigua xunqueira desecada. Alí respousan xa algús dos mosquerós maotsé como se fosen os vellos guerreiros de terracota chinos, no que non terá faltado algunha deriva onírica do concellal do ramo. Esa reutilización non parece ter moito sentido, aínda que llo queiran dar, como se os ditos paralepípedos fosen xa pensados pra aparcaren sobre eles á rapazada víctima do alcohol e o pastillamen.

Na recolocación efectuada non están tódo-los que no seu día prodigaron pola cidade adiante pra cercaren a zona vella como un ghetto; desta volta foron en gran parte sustituídos polos novos barrotes de aceiro, máis estilizados, máis carceleiros.

Un pergunta pola oposición, que nunca soubo exercer con enerxía en contra da involución da cidade, do aldeanismo aquí imposto á par que outra serie de actos bárbaros, mesmo de barbarismos idiomáticos dictados dende a norma ortográfica inventada polos seus ideólogos. E polo sobregasto inútil nacido dun non saber qué facer hoxe, nen mañán; da provisionalidade que veu acabar en gastos disparatados. ¿Non hai responsables? Porque finalmente estamos a paga-la factura os cidadáns que nos opuxemos á súa bárbara actuación urbanística que algús poden valorar, mesmo en discursos, positivamente.