viernes, 1 de agosto de 2008

CONSECUENCIAS DO MODELO DE CIDADE

Tres contenedores nunha rúa angosta, na rúa Cega, que parece ter como destino o de recibi-las miserias da praza da Verdura e da rúa San Román, pola impudicie e falta de ideas dos nosos gobernantes locales, do seu famoso modelo de cidade tipo Allariz. Afortunadamente só permanece, a día d´hoxe, un recolledor

Precisamente este contenedor, causa da alarma que quixeron aplacar con tres. O mal uso do punto de recollida, a baixa caste dalgús hosteleiros da zona trouxo como consecuencia a porquería que se aprecia no documento gráfico. Foto do autor.
A vasura derramada que se aprecia é, en gran parte, obra das gaivotas que, xunto cos relos ou cantaruxas das terrazas noitaregas, fixéronse donas da noite nesta cidade rexida polo desgoberno.

Pontevedra, 1.08.2008

Entrada n. 576 do blog


CONSECUENCIAS DO MODELO DE CIDADE,
por Xesús López Fernández

O Bloque entrou na gobernación da cidade como un xabarín na cacharrería. Encanallaron aínda máis o plan de peatonalización, que era do PP, como a aplicación dos fondos pró plan Urban, obtidos polos populares, de xeito totalmente aleatorio, roubando subvenciós concedidas pra favoreceren a posibles comisarios políticos, gratis total.

Privada a cidade de arterias: Benito Corbal-Michelena-Echegaray, Arzobispo Malvar-Riestra-Augusto González Besada, Cobián Roffignac-Daniel La Sota-García Camba, a vida comercial da zona peatonalizada esmorece, morre. Os cidadáns son os grandes perxudicados, pero aguantan cunha certa estulticia que non vai máis alá do voto en contra.


Así, na zona vella levan perdidos non poucos votos os estalinistas. Non importa que convertiran as prazas en terrazas privadas e sucias; que non se cumpra coa normativa de veladores; que constantemente concedan autorización ás asociaciós-correa de transmisión pra que organicen bullangas con malabares e con decibelios en plan terrorista, o que, nestos momentos, implica achanzamento de morada, cousa que a Policía Local non entende, non sabe. Por eso perderon os votos dos residentes agredidos.

Os policías, os expulsados do seu antiguo cuartel e recluídos nun espacio do Auditorio de mala forma parece teñen ordes de non actuar en temas como o de vixia-lo cumprimento da normativa de veladores e outras cuestiós que eviten o caos que impera na zona . Así non fan presencia na cidade e parecen non estare nada máis que pra multare coches mal aparcados.

A esa Policía chamei o día que se denuncia plásticamente por medio das fotos 2 e 3. "A conversa vai ser grabada"....¿Pero cómo estos chacaritas do goberno local non foron capaces de soluciona-las cousas con sentido no canto de converti-la súa actuación en agresión continua ós residentes, víctimas dos seus oito anos de totalitarismo gobernante?.

En Sanxenxo acaban de obrigar ós hosteleiros a ter un contenedor privado pra, no momento da recollida, achegalo ó camión das vasuras. Eso que en Sanxenxo xa estaba a cousa razoablemente resolta, con contenedores soterraños. ¿Por qué teñen que sofri-las rúas homildes a presión da inmundicia, da chafuldra xerada polas terrazas instaladas nos espacios públicos, como acontece en Pontevedra?

Pero agora parece que ven o peor: que porque un taxista llo suxireu a Mosquera van peatonaliza-lo último tramo de Benito Corbal, Daniel La Sota, e primeiro tramo de Cobián Roffignac. ¿Qué acontece? ¿Que se queren cargar dunha definitiva vez ó Hotel Rías Bajas? ¿A idea do taxista é propia ou lla entregou antes Mosquera?

Porque así actuou en gran parte da zona vella, da man da Asociación de Comercio Zona Monumental ou da Asociación Cidade Vella, que cabían todos nun taxi. "Os veciños da zona vella piden máis peatonalización", leíase en titulares dalgún medio. Despois, a noticia aclaraba que era a citada Asociación a que se dirixía ó Concello, suplantando a representación dos veciños, --porque previamente existira unha chamada telefónica de Mosquera a Claudio Quintillán--, pra así branquexa-la actuación, darlle un perfil menos duro. Facíase, porque o pedían os "veciños", estúpidos.

E agora ven o culmen da modernización da cidade: que R vai facer accesible wi-fi pra que os "executivos" que queiran acodir a diversos espacios: prazas da Verdura, da Leña, Curros Enríquez e Valentín G. Escudero, e o Campiño, poidan traballar co seu ordeador; cando os "executivos", digo, queiran conviviren coas tribus hippies e cos skaters do inferno. Á fin, este é o modelo de cidade que querían: que os executivos que se atopen con atrancos pra entraren na cidade, ou pra instalárense nun hotel digno, escollan a bullanga e a suciedade, se non lles toca algún acto de exaltación revolucionaria.

O tema dá moito máis de sí. Pero así está todo: a cidade arruinada, cun goberno que a quere arruinar aínda máis.

1 comentario:

o blog de xesús lópez dijo...

A cidade está metida na miseria urbanística e peatonal.
Se na zona vella a Asociación de Comercio Zona Monumental actuou como verdadeiro motor, como soplapollas dos estalinistas, desta volta volven falare de aínda máis peatonalización, nada menos que do tramo de Benito Corbal, antigua avenida do Progreso, prá que o concellal Bará pide peatonalización. E algún chaíñas que pensa que á zona vella, gulag total dos estalinistas, vaille ben.