viernes, 29 de agosto de 2008

PLAN ACUÍCOLA


Pontevedra, 29.08.2008

Entrada n. 582 do blog

MAPA DO PLAN ACUÍCOLA,
por Xesús López Fernández

Fai cousa de catro días parecía cantado o adianto electoral. O PP fixo un par de movementos: un en relación co idioma galego, do que non me pareceron acertáda-las declaraciós do novo responsable da área; outro movemento foi o do anuncio da recuperación do Plan de López Veiga de Acuicultura.

Que a Xunta, despois de se esquecer do novo plan, que non é nada máis que o de López Veiga modificado, fixera agora o anuncio non parece nada máis que cuestión de oportunismo político, sen que se resolveran os miles de alegaciós presentadas en relación coas previstas actuaciós. E outras que están xudicializadas.

Desgraciadamente, non parece que os políticos, da color que sexan, pinten nada neste asunto, no que están, simplemente, a acata-lo dictado do Clúster Internacional da Acuicultura.

Dí Touriño que o novo plan non vai afectar á Rede Natura, o que é mentira. Os seus socios do BNG din que sí, pero esos socios, no seu día, apoiaban a granxa de Rinlo, dun Álvarez-Cascos, ó que lle foran denegadas licencias, por tres veces, en Asturias. Se mal non recordo en Castropol e dúas veces no concello de Valdés.

En fin, sobre este tema haberá que volver ampliamente.