lunes, 25 de agosto de 2008

POSIBLE ADIANTO ELECTORAL

Pontevedra, 25.08.2008

Entrada n. 580 do blog

POSIBLE ADIANTO ELECTORAL,
por Xesús López Fernández

A noticia ven nos medios d´hoxe. La Voz de Galcia afirma que o adianto obrigaría a prorrogare os Presupostos e a conxelare as inversiós.

O que parece claro é que a convocatoria non se pode prantexar en términos matemáticos. ¿Qué máis lle convén ó PSOE? ¿Cántas romerías de vellos deberá organizar Quintana pra conseguire o efecto Fraga, tal como denunciaba o PSGdeG hai poucos días?. ¿Terá forza e capacidade Alberto Núñez Feijóo pra ilusionar a un público que antes sí conectaba coas xentes integradas no gremio "da boina" máis que cos do "birrete"?.

A ver quén dos tres partidos ofrece unha mensaxe máis convincente e se compromete na salvagarda do Estado de Dereito, actualmente quebrado. ¿Quén se vai afirmar na defensa das leis e da independencia xudicial?
. A sociedade sabe que moitos políticos en activo terían que ser golsados, vomitados dos respectivos organigramas. Podería [repárese no condicional] darse o caso de que algún presunto [aclarando] prevaricador fose premiado, promocionado a cargo superior, polo exercicio das súas presuntas [repárese no de presuntas] corruptelas.

De todas formas, a noticia deixa un certo espacio pró humor, que Leandro aproveita en La Voz de Galicia co dibuxo que incluímos e que mostra a un "siniestro" Núñez Feijóo rectificando o recado deixado na "porta" da Xunta. Vale máis o chiste que a nova do diario.