domingo, 17 de octubre de 2010

GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Os grupos de desenvolvemento rural poden contribuiren a fixar poboación, a salva-lo país, porque no traballo das terras estivo, de sempre, o desenvolvemento sostible que agora quer inventar Zapatero. Foto de La Voz de Galicia.
-
Pontevedra, 17.10.2010
-
Entrada n . 1316 do blog
-
GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL,
por Xesús López Fernández
-
O Worldwatch Institute, no estudio correspondente a este ano, recolle en máis dun traballo, a necesidade de recupera-lo capital natural. I esta iniciativa de creación de grupos de desenvolvemento rural contribuiría a un maior grado de conservación no ámbito aldeán. Os campesiños deben abonarse a estas iniciativas porque, tal como vai o mundo, a salvación non está nas cidades á par que se abandona o campo ou convirten ó país en soporte de pirofíticas, en soporte incendiario, digo.
-
Bonita a noticia que dá La Voz de Galicia, da que inclúo enlace neste post, sobre os proiectos existentes pró Umia-Ulla e Terra de Montes.
-

No hay comentarios: