sábado, 16 de octubre de 2010

A PROFANACIÓN DO CAUREL

Caurel dos tesos cumes. Aquí síntese ben o pouco que é un home, decía Uxío Novoneyra. A súa obra constitúe case o corpus dunha gran misa sobre a bisbarra. Un regalo tamén o tesouro de palabras, o glosario que acompaña á súa obra. Como el decía, xa é tempo de bullós, e a un gran magosto invitan, pra estos días, os membros da Asociación SOS COUREL, que loita por salvare aquel espacio, ós que se queiran sumare á súa causa. Mais, ¿qué han poder facer contra os lobos xagreiros, que xa baixaron das virtas do xestedo?
Impresionante fotografía panorámica de Lemavo. Ó fondo, a aldea de Folgoso; á dereita, a macrocanteira da Campa que vai devorando a paisaxe da bisbarra: nacentes de regatos, biodiversidade. Curiosamente, a Xunta aínda xustificaba no ano 2008, a explotación da canteira. E a morte do Caurel, naturalmente. Outra imaxe da derrota desa terra, do drama continuo, decote máis privada de vida.
-

Pontevedra, 17.10.2010
-
Entrada n . 1314 do blog
-
A PROFANACIÓN DO CAUREL,
por Xesús López Fernández
-
SOS COUREL (ou Caurel) ven denunciando na rede, dende hai tempo, o latrocinio, o desgarro que, vía canteiras ou da sementeira de piróticas están a profanaren. Por falta de imaxinación que non quede e SOS COUREL está a difundire por medio da rede a súa mensaxe, o seu SOS, qu´este blog acolle con toda lealtade.
-
Suspenderon os políticos que autorizaron o que eran canteiras ilegales, e suspenden os que, desta volta, non poñen fin a tanto desgarro, ó asesinato da extraordinaria biodiversidade daquela terra. Curiosamente, Pachi Vázquez culpa agora á Xunta o señor Núñez Feijóo, pero esquece o seu grado de culpa, de cómo no 2008 xustificaba, nada menos, a explotación da macrocanteira da Campa.
-
Parece qu´a denuncia de SOS COUREL ante a UE está prosperando e que científicos de toda España apoian as súas acusaciós, como tamén fai o profesor da Universidade composteláa, Javier Guitián, de Biología, e Director da Estación Científica do Courel, que dí que hai unha deixadeza total da Xunta, que ademáis afirma que nunca a explotación das canteiras que esta´n a acabare coaquel santuario pode compensa-la perda que se está producindo, mesmo o desarraigo das xentes.
-
Siguen diversos enlaces, algún deles pra difundire. Espalládeos a poder ser:
-
-
El Correo Gallego, 16.10.2010: Científicos de toda España en apoio do Caurel.
-
Fírgoa. Con Pachi Vázquez como protagonista, a Xunta xustifica as canteiras do Courel denunciadas por Bruselas. Ano 2008.
-
Denuncia de SOS COUREL ante a UE. Bitácora do Courel.
-
Varios en Bitácora do Courel. A Unión Europea financia a desfeita do Courel.
-
La Voz de Galicia. A Unión Europea vai investigare a desfeita xeneralizada do Courel.

No hay comentarios: