martes, 9 de febrero de 2010

PARANOIA SOCIALISTA

martinmorales, no ABC. Rajoy dille Soralla. É certo que os sondeos nos dan avantaxe; pero haberá que saber qué foi o que fixemos pra merecelo.
Viñeta de Esteban en La Razón. Comentario particular no PSOE sobre a campaña de desprestixio de ZP. Están mentalizados.
Co país desfeito, según Caín en La Razón, a esperanza da mocedade non é outra que a de se convertir en pesimistas de segunda ou terceira xeneración, convertido o país en cinza.
ZP e a súa Alñanza de Civilizaciós. Según Esteban en La Razón a modestia de ZP impídelle pendurar unha medalla máis polo logro de ter conseguido converti-las colas do para en alianzas multirraciales. Como no chiste de Caín en La Razón, a disculpa que lle podería valer a Pepiño Blanco é a de segui-la consigna do partido.
-
Pontevedra, 9.02.2010
-
Entrada n. 1154 do blog
-
PARANOIA SOCIALISTA,
por Xesús López Fernández
-
Aínda foi onte cando Pepiño Blanco falou da posible existencia dun complot ou confabulación internacional contra ZP, porque algús ven na caída do home a súa única posibilidade de gobernar.
-
Co país practicamente arruinada como consecuencia da política zapateirista, España está convertíndose nun peligro certo contra o euro e contra Europa. Tivo que saír cara Londres Elena Salgado, coa idea de influir cerca dos círculos financieiros. España, perdida a credibilidade exterior, ten dificultades prá venta de títulos da deuda exterior nos mercados bursátiles extranxeiros . Non se fían de nós e pode ser que, despois de Grecia, a UE teña que invertir na economía española.
-
Nestas circunstancias, a Pepiño Blanco non se lle ocurre mellor cousa que falar de contubernio ou de complot pra socavare aínda máis a credibilidade de ZP, porque catro medios londinenses lle deron caña. Claro, como alí non mandan eles, que precisamente estiveron simulando a situación de coverna profunda á que someteron ó país por medio dos sindicalistas liberados, a lle face-la ola a ZP, os mesmos que agoran acaban de celebar unha comilona: 18 sindicalistas de UGT, a 130€ por barba.

No hay comentarios: