lunes, 20 de julio de 2009

CASTELAO NON ÍA PRA ESTATUA

Castelao está agora ante o Museo, posible arma letal según temos comentado nunha entrada anterior.
Pero hoxe hai algo máis, porque ese traer e levare caprichosamente esculturas dun lado pra outro, e convertilas en estatuas antr´os peatós non ten moito sentido.
-
Pontevedra, 20.07.2009
-
Entrada n. 1015 do blog
-
CASTELAO NON ÍA PRA ESTATUA,
por Xesús López Fernández
-
O traslado da escultura de Castelao acaba de ser denunciado. Parece que incluso pode ser cuestionada a propiedade da mesma, adquirida por medio do producto da subasta de obras de Laxeiro, Moldes, Colmeiro e Torres organizada polo Casino Mercantil na década dos oitenta.
-
O Concello opúxose á colocación da escultura, que mesmo marchou pra Moraña por uns días pra de seguido e cun certo secretismo ser colocada nun marco adecuado, nos xardís da Avda. de Santa María. Asistín daquela á inauguración: Ceremonia íntima e versos de Xaquina Trillo.
-
Fernando Martínez Vilanova, que con Paco Cimadevila, Villalta e Augusto Fontán, levou daquela a cabo a campaña de recaudación de fondos, ven de presenta-la oportuna protesta oficial no Concello, pra sorpresa, seguramente, de Lores e Teresa Casal, que seguramente prefiren a nova ubicación da escultura, un Castelao matador, lonxe da paz que tiña en Santa María, no espacio agora arrasado.
-
Enlace:
Noticia do Faro de Vigo: El no iba para estatua

No hay comentarios: