martes, 27 de mayo de 2008

OS BOMBEIROS DE PONTEVEDRA [27.05.2008]

Pontevedra, 27.05.2008

Entrada n. 494 do blog.

Os bombeiros de Pontevedra atópanse nunha situación límite. Despois dos intentos de aclara-las cousas, de ver de interesar nos seus problemas ó alcalde Lores, decidíronse a facer publicidade das circunstancias e carencias que viven. O video que sigue aclara algús aspectos, sobre todo en relación coa precariedade coa que traballa o persoal, corto en demasía.

Estos días atrás tiven a oportunidade de me solidarizar con eles por medio da miña sinatura, como moitos pontevedreses directamente informados, na praza da Peregrina, do que realmente están a aguantar.

Naturalmente, eu pergunteilles algunhas cousas. Porque, de certo, non se pode manter operativo un servicio coas carencias por eles descritas. Pero... ¿Qué pasa co gran problema da accesibilidade a moitos puntos da nosa xeografía urbáa, hoxe prohibidos pra eles, prohibidos incluso prás ambulancias? Pode ser unha forma segura de morrer na zona vella, privados da necesaria asistencia destos servicios nunha situación extrema.

¿Cómo poderían opera-los bombeiros no caso dun accidente industrial non desexado, qué coño de plan de emerxencia existe pró caso dun escape masivo de cloro?

Son perguntas que quedan aí, que podemos sumar á demanda de máis persoal que fan os nosos bombeiros. Lores debe disfrutar co video, ben deseñado, ben realizado. Didáctico. Pedagóxico.