jueves, 21 de enero de 2010

O GALEGO, SECUESTRADO

Caín, en La Razón, consenso sobre o incertidume. Hai un certo bestialismo nos dous rostros, que podemos sobrepoñer tanto ás plataformas que defenden o galegués, como á propia Xunta que confunde o galego real co galegués inventado nos laboratorios da UPG. Estes nenos tamén participaron na manifestación d´hoxe. ¿Secuestrados como a lingua galega, convertidos en capós ós que están a educar, a lles metere pola gorxa bolos de galegués, a lingua que nunca falaron os seus avós? Triste parodia a de meteren antr´a xente a nenos que posiblemente non teñan aínda lingua de instalación e que de certo non saben qué pintaban na praza do Obradoiro! (Foto d´El Correo Gallego) Coido que cos debidos aumentos háse poder determinar cántos estaban aí. ¿50000? E tamén un xamón, ou presunto como lle ha gustar decir xa a estes da lusofonía.

Pontevedra, 21.01.2010

Entrada n. 1131 do blog -

O GALEGO, SECUESTRADO,


por Xesús López Fernández

En relación co meu traballo anterior sobre o idioma, "O galego real, ausente", parece se levantou unha certa retesía, evidente no foro aberto ó pé do mesmo en Xornal.com. Moitas das ladillas que entraron no espacio armadas de spray pra insultaren non terían que buscar, á hora de perguntaren pola miña identidade, máis lonxe do propio Xornal, onde debe haber, na súa base de datos, uns trescentos traballos meus. Non saben esas pequeniñas formigas crepusculares que colaboro no Xornal porque o propio director mo solicitou hai xa varios anos. E recomendaríalle a algunhas desas xentes que non comenten nada sen antes leer. Que lean, pero non é o deles leer, algús dos meus vellos traballos e ó mellor ata aprenden algo!.

Eu sí podo decir que o noso idioma foi secuestrado, hai algús anos, como parte dun traballo de enxeñería ó estilo do que facían os estalinistas. Prohibiron palabras, elaboraron normas espúreas, tomaron vocablos da cisterna portuguesa e por non entrare non entraron nunca na obra de Rosalía; tampouco na de Curros, ou na pedagoxía de Risco ou Eladio Rodriguez; na de Lugrís Freire ou na do propio Alonso Montero, xa máis próximo; ou no maxisterio de Ánxel Fole. E o idioma está desta volta ferido, luxado polos do spray, manchado, enzudrado, enxurrado, tremedal de laios dos que, fracasados profesionalmente, buscaron ou buscan praza na Política.

Mellor que facer novos comentarios ha ser remitire ó lector ó meu traballo anterior. O demáis, as noticias da manifestación d´hoxe, será bo consulta-las informaciós diversas, mesmo artículos de opinión que aparecen en diversos medios. Deixo aquí os seguintes enlaces, con noticias relacionadas. Recomendo tamén a lectura dos diversos comentarios publicados nos foros abertos a pé de cada información, nos que sempre hai algús afinados, aproveitables; non todo vai se-lo consenso da senrazón dos que esqueceron que a lingua foi e debe seguir sendo unha creación social. A RAG é unha simple institución que, como a RAE, debe velar pola pureza do idioma creado, non asumi-lo paquete normativo que cada pouco lles está a chegare por SEUR ou otra mensaxería rápida dende os laboratorios do Diktatt estalinista.

addenda. Vergonza lle debera dar ó PSOE ter como brazo armado lingüístico ós desfacedores do idioma, ós que quixeron cambiarlle a alma ó noso pobo e, de paso, cambiarlle o nome á nosa terra, a Galicia. A pouco qu´o PP faga as cousas mínimamente ben, o PSOE vai quedar convertido nun partido residual.

addenda 2.- Nas diversas fotos aparecidas nos medios non se ve a bandeira de Galicia; sí a dos nazionalitaristas, prá vergonza do PSOE, mero esquirol nesta convocatoria.

Ver:No hay comentarios: