jueves, 14 de enero de 2010

NA DEFENSA DUNHA OPCIÓN [22.02.2003]

Xesús Ferro Ruibal, académico, aparte da súa amplia obra, é autor dunha serie de artículos publicados en La Voz cando á RAG lle foron dictadas as normas do Diktatt, pra desalmare a esta terra, pra lle cambia-la forma de pensar á nosa sociedade. Calaza falou daquela dunha certa enxeñería das palabras, vs. estalinista e telumbrada que a intención era poñer na RAG, como sumos sacerdotes e oficiantes da lusofonía ós que, efectivamente, van apagando a nosa lingua, matándoa a golpe de normas, cada día un novo capricho. A ambos autores se alude no traballo que sigue, editado no 2003. O nele presaxiado foise comprindo; o galego está, de cada volta, máis aganado. E Núñez Feijóo e o seu equipo sen se decatar de que a lingua está sendo sitiada polos novos bárbaros, os sacerdotes do reintegrado.
-
Pontevedra, 14.01.2010
-
Entrada n. 1125 do blog
-
Na defensa dunha opción [22.02.2003],
por Xesús López Fernández


Hai poucos días leín a noticia de que na RAG están a traballaren novamente no parto doutras normas ortográficas. Temo que se repitan as tensiós de hai dous anos, cando uns cantos académicos críticos frustraron o intento de pari-la chamada normativa de “concórdia”, xestada dende certas instancias e na que, caladamente, levaban meses a traballaren. Alonso Montero recomendou daquela prudencia, e puxo o exemplo dos franceses, con máis de cen anos sen lle tocar á súa normativa. Ferro Ruibal escribeu tamén unha serie de artículos que agora non dou localizado e que me servirían pra centrar certas cousas. Pero o que cecais marcou máis aquel debate foron dous traballos de J. J. R. Calaza, que avisaba: “[........]a Academia Galega non pode aceptar nengún Diktat que, so capa de concordia lingüística, nos aboque a un sometimento cultural lusista [.....]”. Ou que “a normativa rexeitada inventaba unha lingua de comunión na que os lusistas e asimilados serían os sumos sacerdotes”.


Vemos que hoxe, no seo da RAG, hai xente que pasa das normas, que refugan de formas como “face-lo camiño”; que optaron por escribiren “facer o camiño”, “todos os”, porque o “tódolos” residual da época na que Galaxia inventou o acento diacrítico único non é unha forma científica. Sería moi longa a historia do abandono do idioma, pero é triste ve-la obra dalgús dos nosos autores filtrada pola normativa actual, que inda que respeto non comparto por acientífica e porque, en moitos casos, vai introducindo as “claves” da lusofonía ou, si se quer chamar doutro xeito, do galegués evoluído, por aquelo que din algús partidarios de que “o galego é un portugués non evoluído”. Por eso poden arestora estar novamente a traballaren outro golpe de forza, porque parece que xa non interesa recupera-la fala e traballa-lo idioma a partir dela, como pedía Sarmiento e teño comentado ó longo do ano 2002. Está claro que non se quixo traballar nesa dirección e que ó adoutar formas lusas como paradigmáticas (o plural en “ais”, palabras como Apocalipse, análise, hepatite, proxecto, inxección, etc.) o noso idioma foi en parte traicionado. O invento non daría resultado e xa se fan contas de que á fala lle quedan uns trinta anos, situación da que avisan tamén os galegofalantes de Asturias e León.


Insisto en que, ainda non compartindo algús dos criterios normativos, procuro escribir con respeto, “evadíndome” de formas que entendo non están no acervo popular. Digo esto porque o meu traballo da pasada semáa saeu “manchado”, reconvertidas unha serie de palabras ó aplicaren ó mesmo un criterio de limitación no uso delas, como “pra, compasión, peligrosa”, que son completamente galegas e que apareceron convertidas en “para, compaixón, perigosa”, dacordo co modelo lusista. A palabra “pasión” é completamente galega, como as súas derivadas, pasional, apasionado, compasión, etc. Ó que lle interese unha maior noticia desta familia de palabras pode consulta-lo diccionario de Eladio Rodríguez González, quizaves aínda o mellor diccionario enciclopédico da lingua galega, que avisa de que hai quen usa o verbo portugués apaixoar. Tamén inclúe “peligro” e “peligroso”. I en relación co uso de “para” lembremos que ata hai pouco era común o uso de “pra", que recollen os diccionarios de Rodríguez e Cuveiro (como síncopas de para) e tamén os de Valladares, Filgueira, Acevedo, Eladio (de forma amplia: “é home pra todo, non é home pra nada”), Carré e Constantino García no seu Glosario de Voces Galegas de Hoxe, no que non se recolle “coñecer”, pero sí conocer, forma por min preferida e que se documenta igualmente en Pintos, Eladio e Carré.


Non era a miña intención terme extendido sobre este tema, en defensa da miña concepción da lingua. Entendo que as cousas deben quedar, de tódo-los xeitos, claras, e que deixo argumentada a miña petición de respeto. O feito de que algús clamaran polo uso exclusivo do “pra" por puro diferencialismo levaríaos máis tarde a adouta-la forma “para”, porque así a escriben os portugueses, que sempre pronuncian “pra". Daquela quíxose argumentar sobre a diferencia existente antre a fala e a “escrita”. Todo pra xustificaren o mal paso dado. I eu reclamo, como facía aínda hai poucos días Camilo Gonsar nun escrito publicado no Correo, o dereito a escribir nun galego popular, que en nengún momento quero traicionar. Pero a enorme riqueza da nosa fala estáse a perder porque queren impoñer un vocabulario estándar e moitas veces extraño. I entendo que no tratamento do idioma hai que entrar con respeto, como nun templo no que se estivese a meditar. E pra meditar é preciso aprender a cerra-la porta, como recomendaba Merton. Porque hai moitos que dan portazos e descentran ós que están en oración. E as normas en vigor foron, en certo sentido, un portazo que, por vía mediática, está a acabar coa lingua do templo, neste caso do país.


-
addenda, contestando a Sisar:
Os traballos de Xesús Ferro Ruibal ós que me teño referido coido que foron publicados alá por novembro-decembro do 2001, en La Voz de Galicia. A ver se damos coeles. Pero por medio de Googel podes atopar moitísima referencia deste autor. Busca en Google, imágenes, e vaste sorprender dos enlaces e da obra deste home, seguramente da estirpe de sabios que dou a súa bisbarra. El é de Moraña; Amor Ruibal, que tamén fixo algo sobre o galego, prometedor de algo máis, e Domingo Fontán eran de Porráns. Gracias polo enlace que me enviaches, que vou integrar neste post, a seguido desta addenda. A ver se falamos.
-

3 comentarios:

Sísar dijo...

Gustaríame aprender mais sobre Xesús Ferro. ¿Tes algún enlace sobre eses escritos posicionándose no galego popular?

Mira esta Carta ó director dun cidadán e como fala da súa persoa.

http://www.elcorreogallego.es/opinion/cartas-al-director/ecg/enemigos-gallego/idEdicion-2009-10-08/idNoticia-474972/

Natalia Pastor dijo...

Yo no creo que se trate de tildar a nadie de enemigos del gallego,cuando lo que se defiende es la libertad de elección.
Lo que no son adimisibles son las inmersiones lingüísticas de tinte nazi y totalitario, ni la imposibilidad de que se eduque en español.
A partir de ahí,que cada uno opte en libertad.

xesús lópez fernández dijo...

Eu non estou en contra da libertade de elección de lingua; pero sí afirmo que o galego está a ser agredido e que se está a tentare a súa inmersión no portugués por medio das normas do Diktatt asumidas pola RAG, un traballo de enxeñería da alma que lle colaron os estalinistas.
Esta visión do problema non está a ser considerada polos que lle chaman galego ó galegués dende a súa poltrona política.
As linguas son sempre creaciós sociales; a política as embarra, enloda, enzudra, convírteas nun tremedal.