jueves, 4 de noviembre de 2010

O PAPA CHEGA

Francisco Vázquez fixo hoxe unhas declaraciós ante os micrófonos da SER coido que moi axustadas, esclarecedoras, talvez asoballantes pr´algús dos entrevistadores, víctimas do virus que lles permite falar dende o máis profundo dos desconocementos. ¿Cara a viaxe do Papa cando Santiago vai recibir o mil por un do que poida costare a visita do Sumo Pontífice? ¿O euromillón ? Sí, pero con varios botes acumulados, porque a Santiago vanse desprazare 1200 informadores ó servicio de 1800 medios de todo o mundo. I eso vai representare unha promoción nunca pensada pra Santiago e pró Camiño, que pode moi ben sere un instrumento na reevanxelización de Europa pola que clama Benedicto XVI. Francisco Vázquez estaba exultante, porque con esta viaxe, a de Barcelona e a do próximo ano a Madrid, van sere tres as veces que nos visite o Santo Padre sendo Paco Vázquez embaixador ante a Santa Sede. (A fotografía fíxenlla eu, en marzo do 2007, cando n os recibeu con motivo da nosa presencia en Roma cunha embaixada da Pastoral da Saúde). Por certo, se daquela falei con el en galego, hoxe fixo demostración pró mundo da política de cómo se fala, sen necesidade de lle entrega-lo idioma ós seus desfacedores, ós que se teñen permitido criticalo e que poderían tomar lección del, no propio PSOE tamén.

Esta foto corresponde á presencia de peregrinos na rúa do Vilar, en Santiago, e na edición on-line d´El Correo ilustra varias informaciós sobre a posta a punto prá visita papal.
-
Pontevedra, 4.11.2010
-
Entrada n. 1338
-
O PAPA CHEGA,
por Xesús López Fernández
-
A visita do Papa, Peregrino da Fe, Testigo de Cristo resucitado, está a ser comentada con distintas voces: as da benvida das xentes de boa fe, e non necesariamente do mundo católico, aínda que pra este mundo, prás xentes que profesámo-la fe cristiáa pideu hoxe Francisco Vázquez respeto, a posibilidade de manifestare libremente a súa condición.
-
Todo está preparado, blindado Santiago nun momento de especial peligro prá Igrexa. Leamos senón as noticias do que está a pasare no Oriente Medio, de como Al Qaeda decretou o exterminio das xentes de profesión cristiáa, antr´elas as das primitivas igrexas, en Irak, Exipto, Turquía e Pakistán. E Al Qaeda pode ter máis dun representante en España, como ben se pode colexire da información que decote dan diversos medios, especialmente o blog de Las Clases Medias.
-
Resulta fácil sinalare ós outros nemigos, ós que dend´a poltrona da Política están asolagando o país de corrupción, acabando coa familia, promocionando a creación d´abortorios nunha especie de involución á sinrazón, exaltando o homosexualismo en vez de ordear discreción, nunca exhibición ós que padezan esa condición, que en Sodoma e Gomorra non foron premiadas. E dentro do organigrama socialista entra tamén a tolerancia dos antisistema que queren intentar, dalgún xeito, reventare a visita de Benedicto XVI a Barcelona, onde ademáis falou o paleto de Artur Mas: "Esperamos que el Papa sea consciente de que visita una nación, Cataluña, y no una región meridional y mediterránea". ¿Pero que coño quixo decir este xangal? Ciu foi en gran parte a culpable da islamización de Cataluña, a causa da hispanofobia de Jordi Pujol, que facilitou o asentamento de inmigrantes musulmáns no canto de iberiamericáns. E coas espadas en alto parecen estare tamén as xentes de ERC, un Oriol Amorós que optaría polo imán de Lérida antes que polo Papa, e aínda lembrámo-la estupidez de Carod Rovira, cando viaxou a Terra Santa, o seu chiste-fotografía cunha coroa de espiñas.
-
A visita de Benedicto XVI vai marcar, evidentemente, distancias. A el non lle ha faltare información do que pensa o presidente do noso Goberno, da súa catadura moral e de que, según Hermann Terscht, dito polo propio ZP ante diversos políticos europeos: "el é o maior nemigo da Igrexa en España". As cellas luciferinas algo han ter que ver coa súa condición, coa súa laia moral, coa promoción do islamismo en España. Porque, en definitiva, se agora queiman igrexas no Oriente Medio, ou matan cristiáns e sacerdotes en plenas ceremonias litúrxicas, España ten unha clara memoria histórica de queima de templos, matanza de sacerdotes e profanación de monxas, xa dend´o 1931, dend´a República, a que trouxo a guerra civil.
-
Enlaces:
-
-
-
-
-
-

No hay comentarios: