domingo, 21 de noviembre de 2010

PARIDAS DA AUTORIDADE PORTUARIA

Fotografía de Eladio Torres, ano 2001: a Policía actúa contra a resistencia dos veciños, os verdadeiros defensores do Estado de dereito.
Outra cadencia da mesma agresión contra os defensores da Praza. (Foto Eladio Torres)
-
Pontevedra, 21.11.2010
-
Entrada n. 1365 do blog
-
PARIDAS DA AUTORIDADE PORTUARIA ,
por Xesús López Fernández
-
A Plataforma da Praza d´Os Praceres anuncia varias xuntanzas e programación de diversas concentraciós, así como a presentación de documentales, con vistas a promoveren a puñetera execución das sentencias do TS. Como temos dito, eles foron aquí, perdidas as formas e o criterio do bon facer pola casta política parasitaria, [expresión ésta de Enrique de Diego que tamén convén ós políticos da ría] os verdadeiros defensores do Estado de dereito.
-
Ocúrreseme que non estaría de máis qu´os ditos políticos e as xentes da Autoridade Portuaria leesen e memorizaran a Ordenanza de Pesca do ano 1767, firmada por D. Francisco Xavier García y Sarmiento, Ministro de Mariña, irmán do P. Sarmiento. Esa ordenanza tería de ser ouservada en tódo-los portos e rías da provincia de Pontevedra, situada antr´os ríos Tambre e Miño, e nos portos pertencentes á Subdelegación de Muros. Seguramente qu´as rías galegas gozarían hoxe de saúde plena.
-
Pero resulta qu´as forzas da involución siguen enconadas contra o Estado de dereito e no canto de acatare e cumpri-las sentencias do TS sobre o ferrocarril a Marín e os recheos do porto, erre que erre coa inexecutabilidade de, polo menos, algunha das sentencias, encirrados en seguiren acabando coa lámina da ría. En La Voz de Galicia d´hoxe aparecen unhas declaraciós do presidente d´Autoridade Portuaria afirmando qu´o Plan Especial do Porto é válido, que é un feito real, non subxetivo, como seguramente, digo eu, a represión reflexada nas fotografías hoxe incluídas, algunhas das que iremos presentando, porque aínda qu´este blog pouco signifique, ha servir pra lle memorizare a algús o crime de lesa natureza, que así é como hai que chamalo, presuntamente inducido dende algús clústers.
-
O dito presidente ousa decir qu´a sentencia do Supremo é negativa, e xustifica o seu aserto no número de empresas existentes, algunhas sen relación co mar, porque aquí lles facilitaron terreo a costa da propia ría, dos recheos deshonestos pra configurare un polígono industrial. Mellor leélo, porque as declaraciós conteñen máis dunha estupidez, como a de tentare xustifica-lo tren porque pasan pola praza d´Os Praceres uns dous cada día. ¿Pra qué coño, entón, necesitan o tren? ¿Por qué coño convertiron o Porto de Marín nun monstruo insustentable? E a Xunta a falare da recuperación de humedales cando no espacio das marismas de Lourizán e Mollavao son máis de 600has as que deberían estare xa en fase de recuperación.
-
Siguen enlaces:
-

No hay comentarios: