viernes, 17 de abril de 2009

NÚÑEZ FEIJÓO, PRESIDENTE

Da manifestación de Galicia Bilingüe, o día no que tamén exerceron, incluso a pedradas, os aprendices na práctica da kaleborroka.
Caricatura de La Voz de Galicia d´hoxe. Núñez Feijóo fixo un discurso axustado ás súas promesas electorales. En todo momento dixo "Galicia", o verdadeiro nome do país, non sendo cando tirou, do "Sempre en Galiza", unha cita d´Alfredo Brañas.

Pontevedra, 17.04.2009
-
Entrada n. 909 do blog
-
NÚÑEZ FEIJÓO, PRESIDENTE,
por Xesús López Fernández
-
Non sei qué tipo de cómputos quer manexa-la oposición pra lle restar valor á victoria de Núñez Feijóo. Demorarán aínda en comprenderen que foi un verdadeiro voto de castigo o que recibiron, porque se hai catro anos tiveron que arrimárense PSOE e BNG nun pacto esquizoide que nunca estivo ben soldado, do mesmo se derivarían unha serie de corruptelas sobre as que os cidadáns pedimos agora a Núñez Feijóo que investigue, por exemplo no reparto do cupo das eólicas. ¿Por qué d´aquela se levantaron da mesa as xentes do PSOE?, perguntou Núñez Feijóo. ¿Dependía o Bloque d´algùn clúster ou máis ben tentou manexar a algunha empresa?

Coido quedou claro qu´o presidente mantén en serio un programa d´austeridade, de supresión d´altos cargos; que reafirmou a promesa de reducción d´impostos, especialmente a supresión do sucesorio e minoración do de doazóns e actos xurídicos documentados.

A súa oferta de diálogo permanente, á busca de consensos, en temas como a defensa do litoral e a cuestión do idioma deberían ser ben acollidas pola oposición, que tamén deixa feridas por trampas cometidas no seu bando; que incluso o Bloque afirmou a súa idea de seguir a traballare na defensa da normalización do idioma, algo que nunca fixo máis alá da súa imposición sectaria e como ferramenta ideolóxica dunha xerga puramente artificial, por arrimala ó portugués, outro idioma con moito de artificio; por lle cambiare incluso o nome a Galicia. Por moito que sigan chirlando co seu "Galiza", poden ter perdido o tren pra de por vida. Que sigan a deciren "Galiza", que de cada volta han perdere máis clientela.

Núñez Feijóo dixo qu´o idioma non pertence ó Parlamento, que é patrimonio de tódo-los galegos, que son realmente os qu´o están a recrearen cada día despois de télo salvado na súa centinela milenaria. E perguntou: "¿Estarían d´acordo en consultar ós país sobre a lingua na que queren educare ós seus fillos?... Nós, sí; ¿Estarían d´acordo en deixare á libre elección do alumno o idioma no que face-los seus exames, nas diversas asignaturas non sendo no caso do galego ou do castelán?...Nós, sí; ¿Estarían dispostos a promover un ensino trilingüe [con alusión ó inglés]?...Nós, sí." E inda matizou qu´algús da oposición ó mellor non, por estaren en posición de poder enviare ós fillos a estudiaren a Inglaterra. Etc. Que non dubide Núñez Feijóo en deroga-lo decreto de normalización do galegués. A sociedade galega toda vaillo agradecer.

Teño a esperanza de que Núñez Feijóo faga bo o dito nas súas primeiras intervenciós. Pouco a pouco irase encontrando máis solto, sobre todo se [como lle dixen en certa ocasión], retoma como instrumento de comunicación o galego dos seus ancestros, das xentes d´Os Peares, algo que xa teño dito neste blog, porque o idioma foi, de sempre, unha creación social que non precisa de laboratorios d´aprendices de bruxos. [Haberá que facer un gran esforzo pra recupera-la lingua, mesmo pra desparasita-la RAG, instrumento inútil nos últimos anos].

Haberá ocasión de volver sobre o que diga ou faga o noso presidente, especialmente en relación coa súa promesa de recupera-lo litoral na ría de Pontevedra, asunto no que, contra o que el pensa, non pode contar con Lores porque este home fixo deixadeza do establecemento do instrumento democrático propugnado pola Carta de Aalborg, a confección da Axenda21Local, incluso cando están a elaboraren o PXOM no concello de Pontevedra. E aquí, no tema devandito, a pouco que se esgarabelle, aparece a mafia, a ecomafia.

Sigue o enlace do análisis de Xosé Luís Barreiro Rivas, en La Voz de Galicia desta data.

No hay comentarios: