jueves, 26 de junio de 2008

VELADORES E OUTROS [26.06.2008]

Pontevedra, 26.06.2008

Entrada n. 531 do blog.

VELADORES E OUTROS,
por Xesús López Fernández

Parece que o PSOE quer facer da zona vella a súa asignatura: Limpala, adecentala, restaurar e recuperar espacios hoxe privatizados polo terraceo pode ser un camiño.

¿Ata ónde está disposto a chegar? Porque nalgunhas das cuestiós que están sobre o tapete, hai cousas que alcatrean, cheiran a podre como se, en pequeno, existira aquí unha especie de pequena mafia, por exemplo, en relación co tema do terraceo.

"Esta conversa vai ser grabada". É o preaviso co que se encontran os veciños que, con motivo da agresión decibélica, do incumprimento da normativa de veladores, da imposibilidade de entraren as ambulancias pra atendere algunha urxencia, recurren á Policía Municipal, que se supón debe cumprir algunha función.

En relación co tema dos veladores, nada. Nalgunha ocasión tense visto a certo concellal achegarse a algún hosteleiro pra lle aconsellar, según información trascendida, que sería bo que deixaran un camiño antre as mesas prós cochiños dos bebés, prás sillas dos minusválidos, ou pra posibilita-lo paso dalgunha ama de casa co seu carro da compra. ¿Qué acontece? Non podemos pensar que existe cazo ou consumo gratis total, aínda que o pareza. En pequeno e presuntamente, como en Coslada, coa Policía hibernada e as asociaciós de veciños ninguneadas.

Véxanse as seguintes fotos:

Concerto de música clásica no baixo-letrina da Casa de Luz. Non sei se era música de Vivaldi ou dalgún dos Bach, a que executaba o pequeno grupo de cámara. Vese que Teresa Casal ou Anxos Riveiro, non sei, quérennos culturizar. Pero que cerren ese espacio, coño, aberto por culpa de Mosquera e de Pilar Rojo, que non cumpreu cos seus deberes de policía do patrimonio urbán.

Fala agora Teresa Casal de que van facer unha nova normativa de veladores, que a actual non está pensada prá zona peatonal. ¿Qué non?. Que me explique a concellala cómo pode entrare unha ambulancia se as terrazas ocupan as zonas laterales da praza da Verdura. ¿Por qué non pensa nun plan Renove pra lle devolve-lo encanto que tiña a vella praza, retornando a fonte á parte alta do espacio, e rectificando tamén a inclinación que lle deron Mosquera e Fole? Quixeron facer da praza un espacio prá bullanga, pra fidelizar a un electorado que non é da zona, que xa non vota ó Bloque e que coido tampouco vai votar ó PSOE nas próximas.
Os contenedores desaparecen dos espacios amplios e os esconden nas rúas estreitas. Pra que recollan as miserias do terraceo, das fritangas incluídas.
Recupero esta foto da balaustrada, cando xa comezaba a agresión pola parte alta. O peatón non deixa ver ben a anterior escadeira, de catro pasos amplios e folgados, que no momento da foto tamén estaba agredida.
Apréciase a agresión xa comezada. A ver se a balaustrada caía por si soa.

Un dos soportales ocupado polo terraceo, que Teresa Casal di vai suprimir. A normativa de veladores prevé que polos soportales ten que quedar paso franco de polo menos un metro pró paso dos peatós. ¿A qué coño lle chaman accesibilidade estos garulos que se ocuparon da cousa da administración municipal? Que eu saiba, á Policía Local e ó seu concellal nunca lle preocupou esa invasión oscena, da que neste blog poden encontrar outras mostras máis relevantes.

1 comentario:

o blog de xesús lópez dijo...

TErraceo e accesibilidade son términos contradictorios. A situación pouco cambiou dend´a entrada á que se refire este comentario. Sí cerraron o baixo-letrina da Casa da Luz, obra na que gastaron algo así como cen millós das antiguas pesetas, o diñeiro "E". De vergonza.