viernes, 18 de julio de 2008

EL TITANIZ DE ZP

Pontevedra, 18.07.2008

Entrada n. 566 do blog.

EL TITANIZ DE ZP,
OU A CRISIS QUE AGALLOPA,
por Xesús López Fernández

Na parodia do equipo de NADAPARTIDARIOS queda retratada a situación na que nos encontramos. O que fai de Pepiño Blaco, grumete no Titaniz de ZP, regodéase no feito de que "nos temos cargado a Martinsa-Fadesa". Esa é a xogada que marca o efecto dominó, a caída de non poucas pymes que levan efectuados non poucos traballos como subcontratadas da empresa en suspensión de pagos.

A situación parece non ter remedio. Pepiño Blanco e ZP, os seus clons, apréstanse a abandona-lo barco.

VIDEO DE YOU TUBE / NADA PARTIDARIOS