viernes, 4 de julio de 2008

POLA BOCA MORRE (ZPEZ) O PEIXE.

Pontevedra, 4.07.2008

Entrada n . 545 do blog

POLA BOCA MORRE O PEIXE,
por Xesús López Fernández

O vídeo que presentamos é unha das parodias de NADAPARTIDARIOS, desta volta como unha especie de retesía ou enchoiada de ZP consigo mesmo, en relación coas súas diversas lecciós e contradicciós que no terreo económico nos ten ofrecido ó longo do seu mandato: que si o euríbor, que si a desaceleración, que se non estamos en crisis, que si estamos a crear emprego, que si estamos a xogare, no terreo económico, na Champions League.

Evidentemente, as cousas non son como el dí.


VIDEO DE YOU TUBE/NADAPARTIDARIOS
POR LA BOCA MUERE EL ZPEZ.