miércoles, 16 de julio de 2008

ISLAM RADICAL

Camiño de Santiago polas estrelas. Dibuxo informático de Xesús López.

Pontevedra, 16.07.2008

Entrada n. 564 do blog

ISLAM RADICAL,
por Xesús López Fernández

Covadonga significa unha determinación firme, roqueña, de seguir sendo europeos. Alí acaba de se celebrar un Encontro, o XXXVI, de Secretarios dos Episcopados Europeos, co latín como lingua común e universal, como lingua lar.

Alí lembrouse que no século IX partía dende Oviedo a primeira peregrinaxe a Santiago, que se inauguraba o Camiño sobre o que, según Goethe, se iría construíndo Europa.

Que os novos gobernantes falen de converxencia de civilizaciós ó tempo que, coa súa cruzada de laicidade queren arrasar vinte séculos de historia cristiá, eliminar todo símbolo e raíz do noso pasado asentado na predicación evanxélica e na impregnación do saber monástico que convirteu Galicia en, posiblemente, a máis europea das rexiós españolas, é algo que a nós non nos pode deixar indiferentes.

O video que apresentamos a continuación, de YouTube/Intereconomía sigue sendo oportuno, toda unha lección prós que frivolizan coa idea da posible converxencia de civilizaciós, que xa deben pensar en clave musulmáa.