martes, 8 de julio de 2008

FILANDÓN DE MÚSICAS DO CAUREL

Ponevedra, 8.07.2008

Entrada n. 553 do blog

FILANDÓN DE MÚSICAS DO CAUREL,
por Xesús López Fernández

O Filandón é un encontro, xuntanza de músicos e poetas, cecáis o evento máis importante do Caurel, que se celebra tódo-los anos. O interesado en ver outras demostraciós de música étnica como a que se mostra no video que sigue, pódeas encontrar por medio de You Tube, sen problema algún, pero tamén pode ser testigo da demostración que pró próximo 20 deste mes anuncia xa o mestre Xosé Lois Foxo Rivas, o XI Filandón de Músicas do Caurel.

Todos estamos invitados a nos solagar nun baño de música étnica pura, nun esceario cen por cen natural, de impacto medioambiental positivo, dende a Pradeira de Transpontes, antre os ríos Lor, Paderne e Rogueira, no cruce de camiños Real, Moreda, Seoane, Mercurín coa estrada de Quiroga ó Hospital da Condesa, como anuncia o reclamo que nos fan pra que nos carguemos de enerxía positiva.

FONTIÑA DO CARABEL,
por Uxío Novoneyra

I

Fontiñas do Carabel!
Agoa branca,

nacida ó pé dunha faia
teñe que ter bon beber.

Ven. Chégate
aiquí.
Toma,
pon de calexa ista folla.
Asenta ben no buraco.
--¡Qué fontiña máis pequena!

Sécase
con un sorbato.

II

Fontiña do Carabel,
que dás xusto o que un pode beber!


VIDEO DE YOU TUBE /FILANDÓN DE MÚSICAS DO CAUREL.

No hay comentarios: