lunes, 14 de julio de 2008

JOSÉ MARÍA CARRASCAL

José María Carrascal, colaborador do ABC.

Pontevedra, 14.07.2008

Entrada n. 562 do blog

JOSÉ MARÍA CARRASCAL,
por Xesús López Fernández

O conocido periodista e colaborador do ABC publicou onte un curioso artículo, de aceirado humor, titulado "¿Galicia o Galiza?".

O señor Carrascal, que conoce Galicia dende edade temperáa, sabe que aquí non houbo nunca problema de entendemento antre as dúas linguas que conviven. Que agora se queira impoñer unha absurda política de inmersión é algo no que o home repara, que ve cómo se está a perde-lo tempo nunha especie de liorta continua antre o presidente Pérez Touriño e o Vicepresidente Quintana. Chega decir Carrascal que a política enconada que aquí está de moda relembra máis ben os combates de boxeo a patadas.

O home non analiza a fondo a cuestión dos dous nomes ós que se refire no titular do artículo. Galicia é o nome do país, afirmado incluso pola RAG en data recente e por medio de escrito á consellería de Cultura, que a conselleira mantivo agochado dende o 31 de marzo do 2008, ata data recente. Galiza non conta con tradición, se ben nalgunha fase do medioevo se teña usado ó tempo de Galicia, Galizia, Galiçia, pero nunca existeu o predominio do que falan os galizos, nen tampouco tería sentido retoma-la palabra pasados varios séculos de ausencia de uso, de cambio de psicoloxía no noso idioma.

Pero é que os "galizos", ademáis, se negan a asumir como único o nome de Galicia e insisten na súa deformación, como deformando van o idioma, introducindo como normas terminaciós en -zo, -za, palabras como sentenza, xustiza e outras, pra que a xente se vaia afacendo á xerga creada polo Bloque, o galegués. Queren cambiarlle o nome ó país, pensando nun independentismo con non sei que parte de Portugal, na construcción dun novo estado, Portugaliza. Demencial.

Faltoulle algo de perspectiva a Carrascal nese punto do seu traballo, polo demáis moi xusta a súa apreciación de que a forma de goberna-la Xunta bifronte relembra as peleas de boxeo a patadas.

Se teño tempo, hei de me dirixir ó ABC en relación co traballo citando, aclarando algús particulares, tentando darlle un maior calado. Polo demáis, moi ben todo o dito por Carrascal.