martes, 8 de julio de 2008

O CAMBIO CLIMÁTICO, CANDENTE.

Pontevedra, 9.07.2008

Entrada n. 554 do blog

O CAMBIO CLIMÁTICO, CANDENTE
(¿A MORTE DUN GLACIAR?),
por Xesús López Fernández

O glaciar Perito Moreno, no sur da Patagonia, é un dos grandes espectáculos que a Arxentina ofrece ó turismo internacional. No verán austral, ese glaciar que, a pesar de se esgazar contínuamente, mantén as súas dimensiós, é visitado por moitedume de turistas. Aínda hai cousa dun ano tiven ocasión de ver unha reportaxe interesantísima, particular, unha colección de fotografías na que o glaciar aparece convertido nunha morea de agullas que se están a desprender. O ruído faise, según os conocedores do fenómeno, enxordecedor.

Pero desta volta, inverno austral, non debería producirse esa actividade; máis ben correspondería a rexeneración do Perito Moreno, nome curioso pra un glaciar. Pero, non. Está a acontecer xustamente o contrario: unha actividade acelerada de rompimento, de escachadura daquela masa xeada, que ten de estar necesariamente relacionada co cambio climático global. O video que sigue mostra unha actividade de natureza insólita. Son as súas queixas porque non soubemos garda-lo planeta azul. Somos nós, os homes, os responsables de que o planeta se perda. E non parece que Gaia teña remedios pra tanto ataque; polo menos que non os ten a prazo corto.

VIDEO DE YOU TUBE