jueves, 24 de julio de 2008

OS ZEN DÍAS DE DESGOBERNO DE ZP 3

Pontevedra, 24.07.2008

Entrada n. 571 do blog

LOS ZIEN DÍAS DE DESGOBIERNO DE ZP 3,
VIDEO DE NADAPARTIDARIOS/YOU TUBE

O protagonista desta parodia é un ex-axente inmobiliario que optou polo exercicio da mendicidade. Nun bote de plástico vai xuntando algunhas moedas ó tempo que conta dos seus tempos pasados, de cómo vendía casas, garaxes, chalés, trasteiros, en branco ou negro, con iva ou sen iva. Gañaba moita pasta, pasta, pasta, pero parece que non lle queda xa outro recurso que a mendicidade. Ou nen eso, porque os que queiran ve-lo vídeo han apreciar que, no momento final do mesmo aparece ZP, non pra lle brindar soluciós ou un futuro mellor, senón pra lle sacar da man o bote cando o ex-axente inmobiliario pedía esmola ó presidente. Como cando a un probe herdeiro, por medio do imposto de sucesiós, lle arreban o leigado dos seus pais, levándoo ó horizonte de miseria do que sabe o ex-axente inmobiliario.

Comentario de Xesús López Fernández.


VIDEO DE YOU TUBE / NADAPARTIDARIOS