miércoles, 1 de agosto de 2007

O VALEDOR DO POBO 2

Pontevedra, 1.8.07

Non tardaron as reacciós ás declaraciós ponderadas do novo Valedor do Pobo, que falou de moitas cousas. E falou tamén da lingoa galega, dos erros que se están a cometeren ó impoñe-la normativa do Diktatt estalinista, aínda que non aplicou esa terminoloxía que eu, dende o meu blog podo usar, con independencia, porque aquí non se quixo construi-lo idioma a partir da fala, como xa no século XVIII propoñía o P. Sarmiento. A traición á lingua da Mesa pola Normalización ou a Cig, e outras traiciós, son un insulto ó país, a Galicia, que co labor enquistador desos axentes (comisarios estalinistas da Lingua, do galegués) pode perde-la súa identidade, porque o idioma é a nación. ¡E chámanse nacionalistas!
Sigue unha noticia do Correo Gallego desta data:

6 días de cargo

Benigno López recibe sus primeras críticas como valedor desde A Mesa y CIG

Ambas entidades reciben con recelo su visión de la lengua gallega en la Justicia y la enseñanza [o recelo con que moitos vémo-la actuación de ambas "cousas", da propia e privada RAG, ou do esperpento da AS-PG]

EUROPA PRESS • SANTIAGO

A Mesa pola Normalización Lingüística exigió ayer al valedor do Pobo, Benigno López, que rectifique "públicamente y con carácter inmediato" sus declaraciones sobre la lengua gallega y su presencia pública, mientras que el sindicato CIG-Ensino pidió su dimisión.
"Usar el gallego en la Justicia, si no se domina, puede resultar peligroso" y "si a un niño se le suspende por el gallego, se logra que le coja odio" son palabras del nuevo valedor -Benigno López tomó posesión del cargo el viernes- recogidas en entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación que han desatado la polémica.
A Mesa considera que estas declaraciones "atacan gravemente la convivencia y los derechos lingüísticos reconocidos por la legislación", cuando, señalan, Benigno López "debería asegurar desde su institución la defensa decidida de los derechos lingüísticos de la ciudadanía".
Por su parte, CIG-Ensino ha reclamado su dimisión al considerar que "sus declaraciones ponen en entredicho la labor que pueda realizar como valedor de los derechos de los gallegos".

No hay comentarios: